OSB’DEKİ ÇATILARDA GÜNEŞ PANELLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ !... SANAYİMİZİN ENERJİSİ GÜNEŞ OLSUN !...

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

OSB’DEKİ ÇATILARDA GÜNEŞ PANELLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ !...

SANAYİMİZİN ENERJİSİ GÜNEŞ OLSUN !...

Enerji; üretim için olmazsa olmaz temel unsurların başında gelmektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizdeki artan nüfus, modern hayatın getirdiği yenilikler, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, enerji ihtiyacını hızla arttırmaktadır. Diğer taraftan sınırlı enerji kaynaklarının, dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, insanlığı yeni ve temiz enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır.

Bu çerçevede bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgâr gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

Ülkemiz, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Bu kaynaklara ivedilikle yönelmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Enerjiyi; ithal etmek yerine, kendi öz kaynaklarımız ile üretmek, enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi yönetmek ve enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, Ülkemiz için sağlayacağı kazanımlar tartışılamayacak kadar büyüktür. Ülkemizdeki ithal olan fosil yakıta dayalı enerji kullanımı; Ülkemizin dışa bağımlılığını artırırken, çevre kirliliğinin de önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Ülkemiz % 70 oranında enerjide dışa bağımlıdır. Bu şartlarda ve bu enerji maliyetleri ile dünya piyasası ile rekabet etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin enerjide ki dışa bağımlılık oranını rüzgâr, güneş ve su gibi yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ile aşmamız gerekmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkması bugün Ülkemizin birçok sorununun kendiliğinden çözülmesi anlamına gelmektedir. Ülke olarak enerjiye inanılmaz miktarlarda ücret ödemekteyiz.

Enerjimizi kendimiz üretmemiz, ekonomik güç ve daha müreffeh bir Türkiye anlamına gelir. Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için enerjimizi yerinde üretmeli ve yerinde tüketmeliyiz. Fabrikalarımızın çatıları boş dururken, helikopter dahi inemeyecek arazilere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurmak doğru değildir. Sanayicilere gerekli ek destekler verilerek kendi çatılarında GES kurabilmeleri teşvik edilmelidir. Artık, OSB’deki firmaların çatılarında güneş panellerini görmek istiyoruz. GES’lerin amortisman süreleri önemlidir ancak iletim hatlarında ki kayıplar, arazi ve alt yapı için gerekli ek yatırımlar vb. diğer giderler düşünüldüğünde dağ başı araziler, fabrika çatıları ile kıyaslanamamaktadır. Yerinde üretim yaparak rekabet gücünün artmasını sağlamalıyız. Sanayicilerimizde, devletimizde, bu konuda el ele vererek boş duran fabrika çatılarda GES’lerin kurulması için çalışmalar başlatmalıdır. Ancak ve ancak enerjimizi kendimiz üreterek, özellikle de güneş enerjisinden faydalanarak içinde bulunduğumuz kriz ve olası krizleri aşabiliriz. İvedilikle bu doğrultuda enerji yatırımların yapılmasını ve desteklerin bu yönde geliştirilmesini bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Hüseyin OVAYOLU

MMO Gaziantep Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı