SANAYİMİZİ ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLAMALIYIZ !...

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

SANAYİMİZİ 
ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLAMALIYIZ !...

Çağımız teknoloji çağı. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. 
Sanayi, imalat, üretim, endüstiyel tasarım, ulaşım, iletişim, elektronik, internet, tarım, sağlık ve turizm alanlarında ki ilerleme, teknoloji gelişimi ile her geçen gün artıyor. Ülke olarak sanayimizin gelişmesi, uluslararası rekabet gücümüzün artması için gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla Endüstri 4.0’dır. Gelişmiş ülkelerin birçoğu endüstri 4.0 konusunda araştırma geliştirme yapmaya başlamış ve sanayisinde endüstri 4.0’ı uygulama yönünde ciddi mesafe katetmişlerdir.
Endüstri 4.0, terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruluyen, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi izlemiştir. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı artmıştır. Şimdiki süreç ise endüstri 4.0, yani diğer adıyla dördüncü sanayi devrimidir. Yakın süreçte endüstri 4.0, entegrasyonunu tamamlayayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecektir. Endüstri 4.0, işçi gücünden, teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolünün artmasına, otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalmasına etki edecektir. İstihdam yönünden problemler açacak olmasına karşın, kalkınma bakımından ciddi büyüme getirecektir. Üreten sektörlerde ve bu ürünleri taşıyan/dağıtan sektörlerde hat safhada otomasyon ve otonomlaşma görülecektir. Üretim sektörleri bir yandan ürün üretirken, diğer yandan fabrikalarda otomasyon, entegrasyon ve otonomlaşma katmanları oluşacaktır. 
Kısacası endüstri 4.0 ile endüstri yeni bir boyut kazanacaktır. Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetleri bir araya gelecek ve akıllı fabrikalar oluşacaktır. Akıllı fabrikalar ile üretim süresi, maliyeti, ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak ve üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.
Sonuç olarak önümüzdeki süreçte, endüstri 4.0 evrimi/devrimi kaçınılmaz görünmektedir.
Gelişmiş ülkeler kendilerini geleceğe taşıyacak sürdürülebilir bir ekonomik plan arayışında iken, bu doğrultuda çalışmalarına ağırlık vermiş iken, bizlerin aklına şu soru geliyor. Ülke olarak kurulmakta olan yenidünya düzeni içinde biz neredeyiz. Kaynakların giderek kıtlaştığı bir dünyada hak ettiği geliri, kendi gücüyle kazanıp, çevre ya da uydu ülke olmaktan kurtulup merkez ülke konumuna yükselebilecek miyiz? 
Küresel koşulları şekillendirmek için, gelişmiş ülkeler uzun sürelerdir bu konu üzerinde çalışmaktadırlar. Ama henüz kimse amaçlarına tam olarak ulaşmış değildir. Yola erken çıkmış ülkelerin tümünde, bu yöndeki çalışmaları sürükleyici ve birleştirici stratejik planları ve devlet politikaları mevcuttur. 
Geç kalınmadan bu konuya ağırlık verilmesini istiyoruz. Bu konuda stratejik bir plan ve devlet politikamızın oluşturulmasını bekliyoruz. Özellikle de ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizi yeniçağa ayak uydurmaları için yönlendirmek ve geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. 
KOBİ’lerimizin endüstri 4.0’a ayak uydurmada sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların dikkate alınarak çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. KOBİ’lerimizin bir çoğu, endüstri 4.0 uygulamalarını gerçekleştirecek bilişim teknolojilerine, altyapıya, veri ve sistemlerine sahip değillerdir. İşyerlerinde bölümler arası eşgüdümü sağlamakta güçlük çekmektedirler. Ar-Ge, üretim, satış, bilgi işlem ve finans bölümlerinde birbirlerinden kopuk biçimde ve geleneksel yöntemlerle çalışmaktadırlar. Radikal bir dönüşüm için hazır değillerdir, çünkü endüstri 4.0’ın uygulamalarını kullanabilip çalıştırabilecek nitelikli işgücüne sahip değillerdir. KOBİ’lerin birçoğu bilgi işlem gereksinimlerini ve yazılım sistemlerini dış tedarikçilerden karşılamaktadırlar. Buna karşın verilerinin bu iş ortakları tarafından yeterince korunup korunmadığı konusunda emin değillerdir. Siber güvenlikle ilgili endişeler mevcuttur.
Ülke olarak bu devrime ayak uydurmak için, sanayimizi, özellikle de KOBİ’lerimizi hazırlamak, ilgili kurumları, mühendislerimizi, teknikerlerimizi ve tüm çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmek ve geliştirmek zorundayız. KOBİ’lerin sayısal ticarette küresel anlamda kendi başlarına var olmalarını sağlayıcı uygulamalar geliştirilmeli, KOBİ’ler, e-ticaret, bilişim, sayısal üretim teknolojileri, süreç yönetimi ve uluslararası üretim standartları konularında desteklenmeli, daha nitelikli ara eleman yetiştirmek için mesleki ve teknik liselerde yeni eğitim müfredatı oluşturulmalı, eğitim birimleri uygun laboratuvar ve ekipmanlarla donatılmalı, mühendislik, bilişim, işletme vb. fakültelerin müfredatlarında endüstri 4.0 konusu yer almalı vb. çalışmalar ile hiç zaman kaybedilmeden işe koyulmalıdır.
Sonuç olarak Ülke olarak yeniçağa ayak uydurmak ve bu fırsatı lehimize çevirmemiz zorundayız. Devletin stratejik inisiyatifi öncülüğünde, devlet - üniversite - sanayi ve meslek odaları işbirliği ile iyi planlanmış üretim ve ilerleme politikalarına ihtiyaç vardır. Bu konuda başta devletimiz olmak üzere, sanayicilerimize, kobilerimize, üniversitelerimize, eğitimcilerimize, biz mühendislere ve ilgili herkese görev düştüğünü hatırlatıyor ve göreve davet ediyoruz. 01 Kasım 2018

Saygılarımızla

Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı