TEMİZ HAVA SOLUMAK İSTİYORUZ !...

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

TEMİZ HAVA SOLUMAK İSTİYORUZ !...

Çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelmektedir. 
Artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliği, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kötü yanma sonucunda bacalardan, atmosfere atılan, is, kurum ve kül insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. 
Geçmiş kışlarda olduğu gibi bu kış da kentimizde hava kirliliğini ciddi bir şekilde yaşadık. İlgili kurumların hazırladığı raporlara göre ülkemizdeki hava kirliliği önceki yıllara göre artarak devam etmektedir. Önlem alınmaması durumunda ise çok yakın gelecekte insan ve hayvanların, hatta bitkilerin dahi yaşamında ciddi sıkıntılar yaşanılacaktır. Hava kirliliği ile savaş, her şeyden önce onu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile mümkündür. Hava kirliliği sorunu ancak ve ancak mevcut durum tespiti ile çözülebilir. Hava kirliliğinin tespiti yapılıyor olsa da çözümü için gerekli adımların maalesef atılmadığını görebiliyoruz.
Hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden birinin de artan enerji fiyatları olduğunu düşünüyoruz. Doğal Gaz ve Elektrik fiyatlarındaki ciddi artışlar, özellikle dar gelirli vatandaşların ısınmada odun ve kömür kullanmak zorunda bırakmıştır. Bu durum da kentimizdeki hava kirliliğinin artmasında en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kentimizde temiz hava solumak istiyoruz. Ama her geçen gün kentimizin havasının giderek kirlendiğini de görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ilgili kurumlarca başlatılan, hatta zorunlu tutulan Doğal Gaza geçiş sürecini hepimiz biliyoruz. Alınan karar gereği kentimizdeki birçok mahallede kömür kullanılması yasaklanarak, kademeli olarak ilgili kurumlarca belirlenen mahallelerde, doğal gaz kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bir taraftan doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılırken, bir taraftan da doğal gaz fiyatlarına ciddi artışlar ile vatandaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. Evinde doğal gaz tesisatı ve sobası olan vatandaşların dahi doğal gaz faturalarından kaçmak için ısınmada kömür kullandığını görebiliyoruz.
Geçmişte söylemiştik, tekrar söylüyoruz.
Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kömür dağıtmak yerine, doğal gaz geçiş sürecinde destek olunsun, doğal gaz sobası dağıtılsın, doğal gaz abonelik ücretlerinde indirim uygulansın, hatta doğal gaz faturalarının bir kısmına destek olunsun ve zehir solumaya bir son verilsin. Bu kent ve insanımız bunu hak etmiyor.
Hatalı kentleşme politikaları, temiz hava sağlayacak hava koridorlarına çok katlı binaların yapılması, kent merkezlerinde ki yeşil alan miktarlarının azalması, toplu taşımanın yetersizliği, ısınma amaçlı kömür kullanımı, denetim yetersizliği vb. etkenler Ülke genelinde kentlerde hava kirliliğine neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Geç kalmadan ilgililerden hava kirliliğine çözüm üretecek politikalar ve somut çözüm önerilerini bekliyoruz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için bu kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen geleceğimizi geri getirmemiz mümkün olmayacaktır.

Hüseyin OVAYOLU
Yönetim Kurulu Başkanı