ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İŞSİZLİK SORUNU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İŞSİZLİK SORUNU

Üniversite Mezunlarının İşsizlik Sorunu,

• Kontenjanlarının Azaltılması,

• Doğru ve İstihdama Dayalı Sanayi Üretimlerine Önem Verilmesi,

• Katma Değeri Yüksek ve İhracat Ağırlıklı Üretimine Ağrılık Verilmesi ile Çözülebilir…

Dünyamız, teknoloji ve inovasyon çağı olarak gelişmeye devam ediyor. Sanayi, imalat, üretim, endüstriyel tasarım, ulaşım, iletişim, bilgisayar, elektronik, internet, tarım, sağlık alanlarında ilerleme hız kesmeden devam ediyor ve büyük teknolojik gelişim ve yenilikler yaşanıyor. Teknolojik yenilikler birçok mesleğe olan ihtiyacı azaltarak bir kısmının yok olmasına neden olurken, bir yandan da farklı meslek gruplarının da oluşmasını sağlıyor.

Dünyada ki teknolojik gelişmeler ve yenilikler çok iyi analiz edilip, ülke sanayisi, ekonomisi, eğitimi ve gereksinimleri için orta ve uzun vade de planlama yapılması gerekmektedir. Bunun yanında, özellikle nitelikli iş gücünün değerlendirilebilmesi içinde üretime önem verilmesi, özellikle katma değeri yüksek ve ihracat ağırlıklı ürünlere ağrılık verilmesi gerekmektedir.

Beton ekonomisi ile sıradan ve katma değeri düşük, hammaddesi ithalata dayalı ürünler ile dışa bağımlı enerji ve tarım politikaları ile ülke ekonomisi her geçen gün zayıflamakta ve sonuçları işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde uzun bir süredir yaşanmakta olan işsizlik sorunu pandeminin de etkisiyle iyice derinleşmiştir. Özellikle genç nüfusumuzun istihdam problemi acil olarak çözülmesi gereken sosyal bir yara halini almıştır. Yaşanmakta olan geçim zorluğu ve işsizliğin artık her gün medyada görmeye alıştığımız intihar vakalarından aile için şiddete kadar yaşanan birçok olumsuz olayın kök sebeplerinden biri olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İş imkânı sağlayamadığımız gençler özgüvenleriyle birlikte geleceğe dair umutlarını da kaybetmekte, daha kolay iş bulabileceği başka ülkelerde bir yaşam kurmanın yollarını aramaktadır.

İşsiz gençlerin önemli bir kısmının üniversite mezunu olması, durumun vahametini daha da artırmaktadır. Geçtiğimiz ay Disk Genel-İş Sendikası tarafından yayınlanan Türkiye’de Genç İstihdam Raporu sorunun boyutlarının ne denli büyük olduğunu toplum olarak hepimizin önüne koyuyor. Rapora göre üniversite mezunu her 10 gençten 4’ü iş bulamamaktadır. Rapordaki daha da vahim olan bir diğer tespit ise 2020 yılında 1 milyon 73 bin gencin hem iş bulma ümidini yitirmiş hem de iş aramayı bırakmış olmasıdır.

Makina Mühendisi istihdamına baktığımızda da maalesef farklı bir tablo görmüyoruz. Özellikle üniversiteden yeni mezun olan makina mühendisleri iş bulmakta güçlük çekmekte, eğitimini aldıkları mesleğin dışındaki farklı iş dallarına yönelmek durumunda kalmaktadırlar. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre bu yıl makina mühendisliği bölümüne 117 üniversitede toplam 8585 kontenjan ayrıldığı görülmektedir. Hali hazırda mezun olmuş makina mühendisleri iş bulamazken işsizler ordusuna her yıl yeni mühendislerin eklenmesi sorunu daha da büyütecektir.

Üniversitelerden mezun olan makina mühendisi sayısı ülkemizin ihtiyacından çok daha fazladır. Herhangi bir planlama yapılmadan ve ülkenin gereksinimleri dikkate alınmadan açılan makina mühendisliği bölümleri her yıl mezun verdikçe doğal olarak işsiz meslektaşlarımızın sayısı da artacaktır. Ayrıca yeterli teknik alt yapı ve akademik kadro olmaksızın açılan bölümlerden mezun olan makina mühendisleri, gerekli mesleki donanımdan yoksun bir şekilde mezun olmakta ve meslektaşları ile rekabet etmekte zorlanmaktadır.

Bunun yanında şu bir gerçektir ki, geleceğin mesleği mühendisliktir ve dünya var oldukça en değerli meslekler arasında yer almaya devam edecektir. Özellikle de makina, elektrik, elektronik, mekatronik, yazılım, bilgisayar, ziraat başta olmak üzere birçok mühendislik disiplini gelecekte de ön planda yer alacaktır. İnsanlığın her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik yüzyıllardır hizmet üreten, barınma, ısınma, sağlık, beslenme, ulaşım vb. ihtiyaçlarını karşılamak için, kısacası yaşamı kolaylaştırmak için hizmet üreten mühendisler gelecekte de üretmeye devam edeceklerdir. Gün geçtikçe insanlığın ve toplumun ihtiyaçları değişecek ve yeni gereksinimler oluşacaktır. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere cevap verecek kişiler yine mühendisler olacaklardır. Böyle bir gerçeklik varken, dünya var oldukça mühendislere ihtiyaç her zaman olacakken, nasıl oluyor da ülkemizde mühendisler işsiz. Mühendis ihtiyacından fazla mezun verilir ve mühendis ihtiyacını artıracak üretimlere ağırlık verilmez ise sonucun başka bir şey olması beklenemez zaten.

Başta da söylediğimiz gibi, sanayi, ekonomi, üretim ve eğitim için gerekli ve bilimsel planlamalar yapılmaz, ihtiyaçtan fazla fakülteler açılır, kontenjanlar artırılır, doğru ve istihdama dayalı üretim sektörlerine ağırlık verilmez ise şu an yaşadığımız üniversite mezunu işsizlik sorunu daha da büyüyecektir.

Meslek ve meslektaş yararına faaliyet gösteren Makina Mühendisleri Odası olarak mezun oldukları ilk günden itibaren bütün meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor, genç meslektaşlarımızın yüz yüze oldukları işsizlik sorununun, üniversite kontenjanlarının azaltılması, ihtiyaca göre planlama yapılması, doğru ve istihdama dayalı sanayi üretimlerine önem verilmesi, özellikle katma değeri yüksek ve ihracat ağırlıklı üretimlere ağrılık verilmesi ve teşvik edilmesi ile çözülebileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 19 Ağustos 2021

Aykut KOCALAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı