VATANDAŞLARIMIZIN CAN ve MAL GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR!...

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

VATANDAŞLARIMIZIN CAN ve MAL GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR!...

Asansörlerin Periyodik Kontrolleri

Kamusal Hizmet ve Kamusal Denetim Faaliyeti Kapsamında Olmalıdır.

Kent merkezlerindeki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yoğunlaşan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde halkımızın kullandığı asansörlerin sayısının 500 binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Dikey yapılaşma ile bu sayının da her geçen gün artığını söyleyebiliriz. Gün geçtikçe artan asansör kullanımı, gerek ilk montaj aşamasında, gerekse de kullanım aşamasında gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmamasından, kullanım hatalarından, kullanım sırasında bakım ve onarım işinin aksatılmasından vb. birçok nedene dayalı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde denetimsizlik, bilgisizlik, periyodik kontrol ve bakım aksatılmasından dolayı her yıl yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir.

Güvenli bir asansör kullanımı için ilk şart standartlara uygun bir şekilde yetkili bir asansör firmasına montaj yaptırılmasıdır. Montajı bittikten sonra gerekli denetimleri gerçekleştirilen ve kullanıma açılan asansör, artık sürekli rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilir anlamı taşımamaktadır. Asansörler kamuya açık ve sürekli kullanım halinde işleyen sistemlerdir. Bu nedenle aylık olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve arızalanan aksamların giderilmesi gerekmektedir. Tüm bakım ve onarım işlemlerinin aylık olarak yetkili bakım ve onarım firmalarına yaptırılması gerekmektedir. Hem montaj hem de bakım ve onarım aşamasında merdiven altı yetkisiz ve mühendisleri olmayan firmalar tercih edilmemelidir. Bu rutin işlemlerin sonrasında kullanıma açılan asansörlerin yıllık olarak periyodik kontrollerinin de yaptırılması gerekli ve yasal bir zorunluluktur.

Bu kapsamda ilgili yönetmelikler gereği bina yöneticileri, asansörlerde gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden dolayı meydana gelebilecek tehlike ve kazaları önlemek, kullanıcıların can ve mal güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla binalarında bulunan asansörlerin yılda en az bir kez A Tipi Muayene Kuruluşuna periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu tutulmuştur. Ayrıca bu kontroller kullanım koşullarından kaynaklı yıpranan, arızalanan aksamların tespiti ve onarımının yaptırılması için de gerekli bir durumdur. Belediyeler ise sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez bir A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu çerçevede ilimizde de kontroller A Tipi Muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Yapılan kontrol sonuçlarına göre asansörlere kırmızı, sarı, mavi ve yeşil etiket iliştirilmektedir. Kontrol sonrasında can ve mal güvenliğinde yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken eksiklikler tespit edildiğinde asansöre “KIRMIZI ETİKET”, risklerin düşük derecede olması ancak yine en kısa sürede giderilmesi gerekli asansörlere “SARI ETİKET” yapıştırılmaktadır. KIRMIZI ve SARI ETİKET yapıştırılan asansörler, eksiklikler giderilene kadar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kontrol sonucunda hafif kusurlu ve bir sonraki muayeneye kadar düzeltilmesi gereken küçük eksiklikler tespit edildiğinde “MAVİ ETİKET”, hiçbir risk taşımayan ve güvenli asansörler için ise “YEŞİL ETİKET” yapıştırılmaktadır.

Sonuç olarak KIRMIZI ve SARI ETİKET yapıştırılan asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Ancak ilimizde birçok binada durum böyle olmasına rağmen bu tip asansörlerin kullanılmaya devam ettiğini görebiliyoruz. KIRMIZI ve SARI ETİKET yapıştırılan asansörlerdeki eksiklikler giderilmeden, yani MAVİ veya YEŞİL ETİKET’e dönüştürülmeden asansörlerin kullanılması büyük risk taşımaktadır. Bu konuda gerek bina yöneticilerimizi, gerek vatandaşlarımızı ve gerekse de yetkilileri uyarıyoruz.

Bunun yanında asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamındadır. Kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri tarafından yapılması için akredite olmuş özel bir organizasyona sahiptir. Daha önce birçok kez söylediğimiz gibi, bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almalıdır. Ülke genelinde birçok il ve ilçede denetimler Makina Mühendisleri Odasının Şubeleri tarafından gerçekleştirilirken, maalesef kentimizde bu denetimler özel sektörler tarafından yapılmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası yaptığı tüm teknik hizmetleri kamusal denetim ve kamusal fayda anlayışını benimseyerek gerçekleştirmeye bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu çerçevede ilimizde de güvenli asansör kullanımı ve güvenli asansörlerin yaygınlaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. 11.08.2021

Aykut KOCALAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı