Asansörlerin Kamusal Denetimini Kaldırmak ve Periyodik Kontrolleri Piyasaya Açmak Kabul Edilemez!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

TMMOB MMO İstanbul Şubesi, Bakırköy Belediyesi'nin Makina Mühendisleri Odası ile yapmış olduğu asansör periyodik kontrollerine ilişkin protokolü iptal etmesi üzerine, 09 Aralık 2019 Pazartesi günü 12.00'da, MMO İstanbul Şubesi Konferans Salonu'nda bir basın açıklaması yapıldı.

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Battal Kılıç tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı ve MMO İstanbul Şubesi Müdürü Hasan Özger de katıldı.

Basın açıklamasının tamamı aşağıdadır:

Bakırköy Halkı Belediye Tarafından Mağdur Edilecek, Kamusal Denetim Özel Bir Şirkete Peşkeş Çekiliyor!

Asansör Periyodik Denetimleri Rant Kapısı mı?

Ülkemizde; konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde kullanılan asansörlerin sayısı 500 binin üzerindedir. 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontrollerin sayısı 434 bin 717’dir. Kontroller sonrası; 223 bin 433 asansöre (% 51) kırmızı etiket, 21 bin 122 asansöre (% 5) sarı etiket, 102 bin 405 asansöre (% 24) mavi etiket ve 87 bin 757 asansöre de (% 20) yeşil etiket iliştirilmiştir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık kontrollerinin kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri tarafından yapılması ve bina sorumlularının bilinçlendirilmesi için ülke genelinde birçok il-ilçe belediyelerinde eğitimler düzenleyerek toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara her tür desteği vereceğini bildirmiş ve bu yönde birçok açıklama da yapmıştır.

2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza, bu işin kamusal bir görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen ilgili Bakanlık işi piyasaya açmıştır. İlk uygulamada ücretlendirme, protokolle belirlendiği için Odamız dışında yapılan protokollerde çok yüksek ücretler talep edilmiş ve halkın cebinden kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görülmüştür. Odamız ve “Halkçı Belediyecilik” anlayışındaki bazı belediyelerin sürecin içinde yer alması sayesinde “piyasa” regüle edilmiş ve ücretler her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Üzülerek belirtmeliyiz ki; “Halkçı Belediyecilik” ilkesiyle yoluna devam etme iddiasında bulunan veya bu iddia ile 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan ve mevcut iktidar dönemindeki uygulamaların tam tersini yapacağını beyan eden ana muhalefet partisi yönetimindeki bazı belediyeler, asansör kontrol hizmetlerini özel şirketlere devretmeye başlamıştır. Bu durum iktidarın TMMOB’ye bağlı Odaları etkisizleştirmek, kamusal denetimlerin içini boşaltarak ortadan kaldırmak, kâr amacı gütmeyen gelir kaynaklarını yok ederek çalışamaz hale getirme yönelimiyle aynı sonuçları doğurmaya yöneliktir ve halkın çıkarlarına aykırılık oluşturmaktadır.

Üzülerek belirtmeliyiz ki, İzmir ve İstanbul’da CHP’li birçok belediye, CHP İzmir milletvekili ve CHP Sakarya milletvekili ilgili firma temsilcisi ile ziyaret edilmiştir ve bu ziyaretler ‘Yandaş’ basına da yansımıştır. Son olarak Bakırköy Belediyesi Odamızla olan protokolünü iptal ederek ziyaretlerde ön plana çıkarılan şirkete devretmiştir.

Odamız 2013 yılından beri Bakırköy’de yaşayan yurttaşların güvenli olarak asansör kullanımına yönelik kamusal denetim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmüş ve %29 olan güvenli asansör oranı %85’lere çıkmıştır. Bakanlığın verilerine göre Türkiye’deki güvenli asansörlerin oranı %44 iken Bakırköy ilçesinde %85’lerde olması kamusal denetim anlayışının bir göstergesidir.

Asansör periyodik kontrolleri kamusal denetim faaliyetidir. Bu denetim faaliyetinin esas sorumlusu ilgili kamu idaresi olan belediyelerdedir. Belediyeler bu denetimleri öncelikli olarak kendi bünyesinde yapmalı ya da kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almalıdır. Kamusal anlayış gereği piyasalaştırılmamalı, özel şirketlere devredilmemelidir. Mevcut iktidarın senelerdir yürüttüğü kamusal alanların piyasalaştırılması ve özelleştirilmesi yoluyla daraltılması ve esasen insan can ve mal emniyetini ilgilendiren hizmetlerin kar amacı güden şirketlere devredilmesinin sonuçlarını birçok alanda yaşamaktayız.

Bakırköy Belediyesi Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu’na Soruyoruz!

  • Bize de bire bir ifade ettiğiniz “yukarıdan gelen yoğun baskı” ne demektir?
  • Basına da yansıdığı kadarıyla birçok belediyeyi ilgili şirketin Genel Müdürü ile ziyaret eden CHP İzmir milletvekili ve CHP Sakarya milletvekili sizi de ziyaret ederek, ilgili firmayı pazarladı mı? İlgili firmanın partinizle bir bağı var mıdır?
  • Dikkat çekici biçimde, partinize bağlı birçok belediye ile kısa süre içinde asansör periyodik muayene protokolü imzalayan şirket, belediyelerinize ya da partinize yönetmelikte tanımlanan belediye payı haricinde bir maddi katkıda bulunmuş mudur ya da bulunulacak mıdır?
  • 17 yıldan beri haklı bir şekilde yandaş beslemekle, yolsuzlukla, adam kayırmacılıkla eleştirdiğiniz AKP iktidarıyla, aynı uygulamaları yapar duruma gelmiyor musunuz?

Unutulmamalıdır ki; gelişmiş ülkelerde meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin gücü ve toplum yararına çalışmaları demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.   Toplumsal çıkarları göz ardı ederek kamusal hizmetlerin pervasızca özel şirketlere verilmesi, halkçı belediyecilik anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kentlerimizin ve halkımızın “toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolu kamusal olarak yapılması gereken denetimleri özel şirketlere vermek değil, aksine yeni mesleki işbirliklerini geliştirerek ve toplumsal çıkarlar gözetilerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmayı büyütmekten geçmektedir.

Bakırköy halkını ve kamuoyunu bu yaşananlar karşısında tepki vermeye, ses çıkarmaya davet ediyoruz.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu