MMO İstanbul Şube Geçmiş Dönem Başkanları: "TMMOB Yasası'na Karşı Birliğimizi Savunmaya Devam Edeceğiz!"

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

MMO İstanbul Şube geçmiş dönem başkanları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundular.

Memleketimiz, Mesleğimiz, Odamız İçin Biz Varız

Siyasal iktidar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapısını değiştirerek etkisiz hale getirme girişimlerini önceki dönemlerde olduğu gibi kanun değişikliği yolu ile yeniden gündeme getirmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağı ifade edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Siyasi iktidarlardan, siyasi yapılardan bağımsızdır. Ancak kamu yararını gözeterek görevlerini yerine getirmede, siyasi tavır olarak gösterilmek istenen faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaz.

500 bini aşkın üyesiyle, ülke kaynaklarının talan edilmesinin önündeki en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koyduğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri, rantçı ve talancı zihniyeti her dönem rahatsız etmiştir.
Siyasal iktidar, TMMOB’nin kamusal gücünü ve örgütlü yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar ısrarcıysa, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da TMMOB’ye sahip çıkma konusunda bir o kadar kararlı ve inatçıdır.

İktidara geldikleri günden beri göz diktikleri TMMOB’yi son 10 yıldır ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve tasfiye etme girişimlerinde bulunan hükümet, bugünlerde yine odalarımızı, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır.

Siyasal iktidarın duyduğu rahatsızlığın asıl nedeni, ülkeyi ve halkı savunmasız, yaptıkları yağma ve talanları denetimsiz bırakmak ve böylece mahkemelerle uğraşmadan rant politikalarını sorunsuzca sürdürmektir.

TMMOB neden hedeftedir?
Çünkü TMMOB, emekçi halkın ve ülkenin çıkarlarını gözetir.
Çünkü TMMOB, ilerici, yurtsever ve demokrattır.
Çünkü TMMOB, laikliği, hukukun üstünlüğünü, sosyal devleti savunur.
Çünkü TMMOB, barıştan ve insan haklarından yanadır.
Çünkü TMMOB, ezilenlerin ve sömürülenlerin yanındadır.
Çünkü TMMOB, emperyalizme ve soygun düzenine karşıdır.
Çünkü TMMOB, tek adam rejiminin değil, parlamenter sistemin savunucusudur.
Çünkü TMMOB, ülke kaynaklarının hoyratça kullanılmasının karşısındadır.
Çünkü TMMOB, bilimin ve tekniğin ışığında yürür.
Çünkü TMMOB, denizlerimizin, göllerimizin, ırmaklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın, yeşil alanlarımızın, parklarımızın, tarihi eserlerimizin, sit alanlarımızın koruyucusudur.

TMMOB’yi hedef almak, mesleğimizi ve mesleğimizin geleceğini hedef almaktır.

Bizler Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi geçmiş dönem başkanları olarak, Birliğimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, ilerici duruşunun ortadan kaldırılması yolundaki her türden girişimin karşısında olduğumuzu, örgütlerimizi siyasi iradenin güdümüne sokacak girişimleri reddettiğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden ve barıştan yana tüm üyelerimizi ve yurttaşları TMMOB’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Engin Algül (13. Dönem Şube Başkanı)
Yavuz Bayülken (16. ve 17. Dönem Şube Başkanı)
Coşkun Özbaş (18. Dönem Şube Başkanı)
Mustafa Erhan (19. Dönem Şube Başkanı)
Muammer Koçer (20. Dönem Şube Başkanı)
Ümit Ülgen (23. Dönem Şube Başkanı)
Üzeyir Uludağ (24. Ve 25. Dönem Şube Başkanı)
Tevfik Peker (26. Ve 27. Dönem Şube Başkanı)
İlter Çelik (28. Ve 29. Dönem Şube Başkanı)
Zeki Arslan ( 30. Ve 31. Dönem Şube Başkanı)
Battal Kılıç (32. Ve 33. Dönem Şube Başkanı)