TMMOB BAŞKANI MEHMET SOĞANCI'NIN HAYDAR PAŞA PROJESİ ÜZERİNE YAPTIĞI AÇIKLAMA - 18.06.2005

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı "Haydarpaşa Projesi" ile ilgili 18 Haziran 2005 tarihinde basın açıklaması yaptı. "TMMOB, Haydarpaşa'dan da geçen Türkiye'nin yağmalanmasına seyirci kalmamaktadır" dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB, HAYDARPAŞA'DAN DA GEÇEN TÜRKİYE'NİN YAĞMALANMASINA SEYİRCİ KALMAMAKTADIR

Her türlü doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi pazara çıkartan düşüncenin ürünü olarak çıkartılan yasalarla, her türlü denetimden kaçırılan kararlarla, yerel yönetimlerin bile müdahale edemediği oluşumlarla Türkiye'nin yağmalatılması, Haydarpaşa Garı limanından da geçiyor.

17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı yasanın geçici 5. maddesi (Haydarpaşa yasası) ile, Haydarpaşa Liman ve Gar alanları TCDD'ye terk edilmekte ve bu alanlarda "askı, ilan ve itirazlarla ilgili sürelere ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, her ölçekte imar planı yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, resen onaylamaya ve her türlü ruhsat vermeye" Bayındırlık ve İmar Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. Bu planlar için ruhsat verme yetkisi Bakanlığa verilirken, yerel yönetimlere yüklenen görev, "tebliğ edilen" planların uygulama zorunluluğudur.

İstanbul halkını ve yerel yönetimleri devre dışı bırakan bu kararın devamı olarak, 5335 sayılı kanunun 32. maddesiyle Özelleştirme programına alınan TCDD'ye bu alanların satış ve devir yetkisi verilmiştir.

Yeni kullanıcılarına açılacak Haydarpaşa, ülkemize ve insanımıza kapatılıyor.

Haydarpaşa Projesi tarafımızca bilinen bir anlayışın politikalarının devamıdır. Türkiye'nin limanlarının küresel sermayenin şantiyesi haline getirilerek başlatılacak talan, bu alanda çalışan binlerce emekçinin ekmeğini de elinden alacaktır.

TMMOB; ülke çapında yürütülen "Değerlerimizi Pazara Çıkartma Anlayışı"nın adımlarından olan Haydarpaşa Projesine karşı çıkmaktadır.

TMMOB, İstanbul'un doğal-kültürel zenginliğine sahip çıkmaktadır.

TMMOB, kısa süreli ekonomik çıkarlar için ülkemizin Haydarpaşa üzerinden yağmalatılmasına karşıdır.

TMMOB ve bağlı odaları, Haydarpaşa projesine karşı duruşunda, duyarlı tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisindedir.

TMMOB, Haydarpaşa konusunun sonuna kadar takipçisi olacağını kamuoyuna duyurmaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı