TÜPRAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULSUN! - 14.06.2004

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

TÜPRAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULSUN!
Satarak bağımlı hale gelen bir ülke için değil üreterek gelişen bağımsız bir ülke için; TÜRRAŞ'a sahip çıkıyoruz.

 

TÜPRAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULSUN!
SATARAK BAĞIMLI HALE GELEN BİR ÜLKE İÇİN DEĞİL
ÜRETEREK GELİŞEN BAĞIMSIZ BİR ÜLKE İÇİN;
TÜPRAŞ'A SAHİP ÇIKIYORUZ.

İktidar özelleştirmelerle ülkemizi bağımlı hale getirmeye devam ediyor. Uluslararası pazarlarda güvenilir bir yeri olan, ülkemizin önde gelen dev kuruluşu TÜPRAŞ' ı "satmakta" ısrar etmektedir. En az 1000 kişilik istihdam yaratacak yeni bir rafineri kurulması gerekirken kamu alanları piyasa alanlarına dönüştürülmek istenmektedir.Türkiye hazinesine yılda 7.2 milyar dolar vergi ödeyen TÜPRAŞ, sadece 2,5 yıllık kârı karşılığında yerli-yabancı özel kesime satılmaktadır.

Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen petrol piyasalarından birisidir. 2010'lu yıllarda petrol ürünleri talebimiz, 39-40 milyon ton olacağı öngörülmektedir.Yeni rafinerilere ihtiyacımız artmaktadır.

TÜPRAŞ 2003 yılında 20 katrilyon TL(13.3 milyar dolar) ciro, 600 trilyon TL(400 milyon dolar) brüt kâr, 450 trilyon TL(300 milyon dolar) Net Kâr, 10-11 katrilyon TL(7,2 milyar dolar) vergi ödemesi gerçekleştirmiştir.Ayrıca TÜPRAŞ, yılda 14 trilyon TL kâr eden DİTAŞ'a ve ülkemizin tek lastik hammaddesi üreten petro kimya tesisine sahiptir.2 milyar dolar tutarındaki yeni yatırımı, ileri seviyedeki üretimi ile uluslararası rekabet gücüne sahip olup, uluslararası alanda en iyi idare edilen devlet kuruluşu olarak ilan edilen TÜPRAŞ, bölgenin en büyük rafinerisi ve sanayi kuruluşudur.

TÜPRAŞ; pazarlık konusu dahi edilmeden, 2,5 yıllık brüt karı kadar bir bedelle satışı yapılan konsorsiyumun ortaklarından birisi kara para aklama merkezi olan Virgin Adaları'nda kayıtlı bir TABELA Şirketidir.Efremov Kautschuk GMBH, Almanya merkezli bir şirket olup, şirketin ticaret siciline göre ortakları % 51 payla Efremov Syntetic Rubber Enterprise ve % 49'u ise, British Virgin İslands adresli Renix Finans Corp yani, bir off-shore şirketidir. İhaleyi kazanan bu şirket, sadece 105 bin euro sermayesi olan, rafineri faaliyetleri ile hiçbir ilişkisi olmayan ve adresinde bile bulunamayan bir tabela şirketidir.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ'ın yüzde 65.76'lık bölümünün, 1 milyar 302 milyon dolar bedelle, Efremov Kautschuk GMBH'ye satışına ilişkin Petrol İş Sendikası'nın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TÜPRAŞ nasıl satılıyor? Petrol-İş Sendikası satışın yasal ihlallerle gerçekleştirildiğini açıklıyor: Teklifler, zamanında açıklanmamış; Zorlu Holding son anda ortaklığa usulsüz bir biçimde girmiş; açık arttırma ve pazarlık usulleri çiğnenerek satış fiyatının yükseltilme olanağı kullanılmamıştır. Sonuçta, yıllık cirosu, verilen teklifin 10 katı olan TÜPRAŞ, karanlık ilişkilerin merkezindeki, borçlu bir yabancı firma ile son anda ihaleye sokulan yerli bir sermaye grubunun ortaklığına devredilmektedir.İktidar, TÜPRAŞ ihalesinde suç üstüne suç işlemiştir.

Doğal kamu tekeli olan TÜPRAŞ'ın blok satışı, hem Rekabet Hukuku hem de kamu yararı açısından hukuka aykırıdır.

TÜPRAŞ, kamu hazinesine yük olmadığı gibi devletin toplam vergi/fon gelirlerinin % 20'sini karşılamaktadır.İşletme kârının toplam kazancı içindeki payı % 91 olan verimli bir kuruluştur.

TÜPRAŞ, İstanbul Sanayi Odası'nın oluşturduğu listeye göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşudur. Ortadoğu ve Orta Avrupa'nın en büyük, Avrupa'nın yedinci büyük rafineri şirketidir. Dünyanın en büyük 500 şirketi listesinde ise 480. sırada yer almaktadır.

Kısacası TÜPRAŞ, Türkiye ekonomisinin yüz aklarından biridir; memleketini ve halkını seven her yurttaşın üzerine özenle titremesi gereken bir kuruluştur; sıradan bir şirket değil, bir sektördür.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; Enerji ihtiyacımızın dışa bağımlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını istiyoruz.Ancak günümüz ekonomik koşullarında IMF güdümlü bütçe açığını kapatmak için kamu kaynaklarını yok pahasına satan siyasal iktidarı, bu davranışlarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Ülkemizin toplumsal güçleri ile birlikte sesimizi yükselterek hükümetin bu akıl dışı girişimine karşı duruyor; bu konuda yürütülen mücadeleyi destekliyoruz.

Çözüm IMF/DTÖ/Dünya Bankası'nın Yapısal Uyum Programlarında değil;Üreten, Sanayileşen bir Türkiye modelindedir.
ÖZELLEŞTİRME TALANINA SON VERİLSİN TÜPRAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULSUN!

Saygılarımızla,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Sekreteri
Battal KILIÇ