AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARIMIZ BAŞLIYOR!

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” kapsamında; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik – Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip edecek, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak oda üyesi mühendislere yönelik eğitimlerimiz başlıyor.

AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARIMIZ BAŞLIYOR!

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” kapsamında; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik – Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip edecek, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak oda üyesi mühendislere yönelik eğitimlerimiz başlıyor.

Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) Mühendis Belgelendirme eğitimlerine katılıp sınavlarında başarılı olanlar Akışkan Gücü (Hidrolik – Pnömatik) Mühendis Yetki Belgesini almaya hak kazanacak ve Akışkan Gücü (Hidrolik – Pnömatik) Mühendisi olarak görev yapacaktır.
Eğitimlerimiz ve sınavlarımız hidrolik ve pnömatik alanında ayrı ayrı yapılmaktadır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatk) Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde belirtilmiş ve aşağıda listelenmiş olan meslek mensubu oda üyeleri söz konusu eğitime katılabilirler.

 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İmalat Sistemleri Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Makina Teknik Metot Mühendisliği
 • Makina ve İmalat Mühendisliği
 • Makina ve Üretim Mühendisliği
 • Mekanik Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Mekatronik Sistemler Mühendisliği
 • Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Raylı Sistemler Mühendisliği
 • Tesisat Tekniği Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Üretim Tekniği Mühendisliği
 • Üretim Sistemleri Mühendisliği
 • Üretim Mühendisliği ve Yönetimi

EĞİTİME BAŞVURU
Eğitime başvuracak kişilerin aşağıdaki belgeler istenilecektir.

 • 1 adet fotoğraf,
 • Geçerli Oda kimliği fotokopisi,
 • Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,
 • Eğitim katılım bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

 

AKIŞKAN GÜCÜ(PNÖMATİK) MÜHENDİS YETKİLENDİRME - 2 GÜN
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,
2) Pnömatiğin Temel Prensipleri,
3) Basınçlı Havanın Üretilmesi,
4) Basınçlı Havanın Dağıtılması,
5) Basınçlı Havanın Şartlandırılması,
6) Basınçlı Havanın Denetlenmesi,
7) Pnömatik Çalışma Elemanları,
8) Pnömatik Devre Şemaları,
9) Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık,
10) Vakum Tekniği,
11) Pnömatik Devre Uygulamaları,
12) Kaskad Devre Uygulamaları,
13) Pnömatik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.
14)Uygulama

EĞİTİM TARİHİ
Teorik Eğitim: 29-30 Kasım 2018
Uygulamalı Eğitim ve Sınav: 1 Aralık 2018

SINAV ve BELGELENDİRME
Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Belgelendirme sınavları,  eğitim sonunda gerçekleştirilir. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınavlar sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

EĞİTİM VE BELGE ÜCRETLERİ
Eğitim Ücreti: 750 TL
Belgesi Ücreti: 60 TL

Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız.

AKIŞKAN GÜCÜ(HİDROLİK) MÜHENDİS YETKİLENDİRME - 3 GÜN
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,
2) Hidroliğin Temel Prensipleri,
3) Hidrolik Pompalar ve Motorlar,
4) Yön Denetim Valfleri,
5) Basınç Denetim Valfleri,
6) Akış Denetim Valfleri,
7) Oransal ve Servo Valfler,
8) Lojik Valfler,
9) Akış Bölücüler, Karşı Denge Valfleri ve Fren Valfleri,
10) Hidrolik Akümülatörler,
11) Hidrolik Aksesuarlar,
12) Hidrolik Akışkanlar,
13) Hidrolik Filtrasyon,
14) Hidrolik Sistemlerde Soğutma,
15) Hidrolik Devreler ve Hidrolik Sistem Hesapları,
16) Açık ve Kapalı Hidrolik Devreler,
17) İletim Hatları ve Bağlantı Elemanları,
18) Endüstriyel Elektronik,
19) Hidrolik Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği,
20) Uygulama
 

EĞİTİM TARİHİ
Teorik Eğitim: 5-6-7 Aralık 2018
Uygulamalı Eğitim ve Sınav: 8 Aralık 2018

SINAV ve BELGELENDİRME
Akışkan Gücü (Hidrolik) Mühendis Belgelendirme sınavları,  eğitim sonunda gerçekleştirilir. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınavlar sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

EĞİTİM VE BELGE ÜCRETLERİ
Eğitim Ücreti: 1000 TL
Belgesi Ücreti: 60 TL

 

Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen tıklayınız.