DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ERP VE MOBİLİTENİN ÖNEMİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Endüstri 4.0 son dönemlerde sanayide en önemli ve güncel konulardan bir tanesi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak dijitalleşmeyi bütünlüklü olarak ele almayı ve çalışmalarımızı bu alanda geliştirmeyi önemsiyoruz. Şubemizde bu konular üzerine çalışma yürüten Dijital Dönüşüm Birimi Sorumlusu Ali Can Özalp, KOBİ'lerin dijital dönüşümünde ERP ve mobilitenin önemi hakkında görüşlerini bizlerle paylaştı.

Ali Can Özalp

Endüstri Mühendisi

MMO İstanbul Şubesi Dijital Dönüşüm Birimi Sorumlusu

Dijital dönüşüm, yeni bir teknoloji değil, dijitalleşmenin bütünlüklü olarak ele alındığı bir süreçtir. Bu süreci yönetebilmek için teknolojinin sunduğu yeniliklerin kavramsal olarak ne olduğundan öte sanayide nasıl kullanılabileceği vizyonuna sahip olmak gerekir.

Dönüşüm Neden?

Sanayide artan rekabet koşulları beraberinde ekonomik daralmaları, daralmalar da teknolojik gelişmelerin araç olarak kullanılarak yeni dönüşümler geçirmesine sebep oldu. Bu rekabet koşulları, dönüşümden sonra şirketlerin artık bir önceki dönüşümden edindikleri geleneksel yöntemlerle hayatta kalmalarını oldukça zorlaştırdı. Dönüşüme ayak uydurabilen yani bunu bir şirket kültürü haline getirebilenlerin ayakta kaldığı evrelerden geçti. 4. Sanayi Devrimi diye adlandırılan ve dönüşümün dijital olduğu bu evrede birçok kurumsal şirket dijitalleşmeyi gündemine almış durumda. Ancak bu süreçte henüz sanayi devrimlerinin ara formlarındaki sistemsel gelişmeleri yakalayamayan ve kurumsallaşamayan şirketler için artık daha tehlikeli bir sürece girdiğimiz aşikâr. Özellikle KOBİ’lerde kurumsallaşamamış ve bu dönüşüme ayak uyduracak bir vizyona sahip olamayanlar yok olacaktır.

Gerekli Know-How Nasıl Edinilir?

Dijital dönüşüm projesini çoktan başlatan kurumsal firmalar mevcut dijitalleşme çalışmalarını yürüten profesyonelleriyle bu süreci yürütme konusunda başarılı olabilmektedir. KOBİ’ler için ise süreç her zaman böyle ilerleyemeyebilir. Bu bir eksiklik olmasına rağmen dönüşümü yakalayamamak gibi bir kaygı yaratmamalıdır. Kurumsallaşma yolunda atılacak doğru adımlar, iş süreçlerini dijitalleştirerek geliştirme projeleri bu dönüşümü bir yerlerinden yakalayabilme fırsatı yaratıyor. Her dönüşümde olduğu gibi Endüstri 4.0 sürecinde de yeni iş alanları yeni girişimleri beslemeye hızla devam ediyor. Bunların bir kısmı da firmaların dijitalleşme süreçlerini yönetme konusunda danışmanlık yapan start-up’lar. Bu girişimler birçok firmaya yazılım, robotik, analitik vb. konularda know-how desteği sunuyor.

ERP’nin Gerekliliği

Dönüşümü yakalamak isteyen KOBİ’ler için artık klasik MRP ve muhasebe programları yeterli olmuyor. Ayrıca faaliyet bazlı yama programlar da işletmelerin yönetimini hantallaştırıyor. Bu noktada ERP uygulamaları olmazsa olmaz bir hal alıyor. Çünkü bir işletmenin bütün süreçlerini tek bir programdan yönetmek aynı zamanda verileri anlık olarak elde etmek, raporlamak, operasyonel kayıpları azaltmak, kişilere bağımlı olmaktan kurtulan kurumsal bir hafıza yaratmak anlamına geliyor. Bununla beraber iş akışlarının yalınlaşması, tüm süreçlerin birbiriyle entegre çalışması iş verimliliğini arttırıyor. İş verimliliğin artması da işletmelerin kârlılığına olumlu olarak yansıyor. ERP yatırımı iç kaynak veya dış kaynak yatırımı olarak yapılacağı gibi paket program veya işletmeye özgü programlarla da çözülebilir. Yatırımın fayda/ maliyet analizinin yanında sürdürülebilirlik ve hedeflenmek istenen nokta gibi kriterlere göre bu yatırımın nasıl yapılması gerektiğine karar vermek de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Genellikle bir paket program yatırımı kurumsal veya kurumsal olma adımı atan şirketler için daha avantajlı olabiliyor. Paket program seçiminde ise bu kez ERP sağlayıcılarının Endüstri 4.0 ihtiyaçlarını karşılama konusunda paket programlarını değişime ayak uyduran çözümlerle geliştirip geliştirmedikleri önemli olmaya başlıyor.

Mobilitenin Önemi

Dijital dönüşüm sadece yazılıma sahip olmak demek değil aynı zamanda veri toplamanın manuel olmaktan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Eski ERP uygulamalarında işletmenin tüm süreçleri yazılımsal anlamda tek noktadan yönetilirken süreci yönetme maliyeti daha yüksek, veri doğruluğu daha düşük durumdaydı. Mobil cihazların teknolojik işlevselliğinin arttırılması ve ERP programlarıyla entegrasyonu, iş süreçlerinde mobil cihaz tarafından sisteme aktarılan gerçek zamanlı ve doğru veri elde edilmesine, dolayısıyla yapılan işin daha kaliteli ve daha verimli hale getirilmesini sağlıyor. ERP seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken nokta paket programın Endüstri 4.0 çözümlerine uyumluluğu olmalıdır. Mobilite sağlamayan bir paket program gelecek için ölü yatırım olabilir. Mutlaka mobil uygulamalarla destekli süreç yönetimi hizmeti sunan uygulamalar seçilmelidir.