ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

MMO İstanbul Şube'nin Enerji Yöneticisi Eğitimi 2018 yılı planı açıklandı. İlk eğitim 26 Mart- 04 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Dünyanın enerjiye olan gereksinimi önlemez bir hızla artarken, sürdürülebilir enerji politikalarının benimsenmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. MMO İstanbul Şube’nin bu stratejiler çerçevesinde düzenleyeceği ‘’Enerji Yöneticiliği Eğitimi’’ ile enerji yöneticisi adaylarına sanayide ve binalarda enerji verimliliğini ve tasarrufu artırıcı yöntemleri, teorik bilgi ve uygulamalarla aktarmayı amaçlıyor.

26 Mart -04 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan eğitim ile katılımcılar endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri; enerjinin verimli kullanımı, atıkların değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi konuları kapsamında öğrenecek ve yetkinliğe sahip olacaklar.

Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın -yani gerekli olan 3 ışıktan 1'ini söndürerek değil; akıllı mühendislik çözümleri uygulayarakenerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerini enerjiyi verimli kullanarak azaltmaktır, aynı enerji ile daha çok üretim yapmaktır, karlılığın artmasıdır. Enerji yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

Kimler Katılabilir?

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makina, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar Nereler?

Mevcut mevzuata göre sertifika sahibi kişilerin yapabilecekleri işler genel çerçevesi ile aşağıdaki gibidir:

Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip mühendisler; Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinde ücretli veya sözleşmeli danışman olarak çalışabilir, sanayi kuruluşlarında, organize sanayi bölgelerinin enerji yönetim birimlerinde ve elektrik üretim santrallerinde tam zamanlı olarak enerji yöneticisi olarak görevlendirilebilirler. Verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlama ve uygulama hizmetleri, tüzel kişiliği olan EVD şirketleri tarafından yapılabilir. Bina enerji yöneticisi sertifikasına sahip mühendisler ve teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler, enerji yöneticisi atama zorunluluğu olan binalara danışman olarak hizmet verebilirler.

Eğitim Modülü Eğitim Tarihi

1.Modül + 2.Modül 26 Mart- 04 Nisan 2018

1.Modül + 2.Modül 14- 23 Mayıs 2018

1.Modül + 2.Modül 04- 13 Haziran 2018

1.Modül + 2.Modül 24 Eylül- 03 Ekim 2018

1.Modül + 2.Modül 12- 21 Kasım 2018

1.Modül + 2.Modül 17-26 Aralık 2018