ENERJİ YÖNETİCİSİ 2019 YILI EĞİTİMLERİMİZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından planlanan 2019 yılı Enerji Yöneticisi eğitimleri hakkında detaylı bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz.

Eğitimin Amacı: 5627 Sayılı kanun kapsamında; enerji yöneticisi (modül 1+ modül 2) sertifikası sahibi kişiler yetiştirmektir.

Enerji Yöneticisi: 5627 sayılı kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetim ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

Kimler Katılabilir:

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince Mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim almış olmak veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak.

Eğitim Süresi: 10 Gün                      

Kursiyer Sayısı: 1 Eğitim grubu maksimum 30 kişi.

Eğitim Ücreti: 2470 TL (KDV DAHİL)   

Eğitim Yeri:

Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

Uygulama: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi  (Kocaeli Şube) (Ulaşım Bedelsiz olarak tarafımızca sağlanacaktır)

Kurs İçin Gerekli Belgeler:

  • 2 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • e-devletten mezuniyet belgesi veya Noter onaylı diploma(Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)
  • Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Eğitime Başvuru ve Kayıt: 

• Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezimiz ile iletişim kurarak ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.

• Eğitime başvuru aşağıdaki telefonlara yapılabilir.

Tel: (0 212) 252 95 00-220                

Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması ile kesinleştirilecektir.

Banka Hesap Bilgileri:  

Kurumun Ünvanı / Adresi : TMMOB Makina Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası – (Swift (Bic Kodu: Isbktrıs)   Banka Kodu: 0064

Şube Adı: Yenişehir      Şube Kodu: 4218

Banka Hesap No: 5994210        Iban No: TR42 0006 4000 0014 2185 9942 10

Sınav Süreci: Enerji Yöneticisi eğitiminde Modül 2’ den en az 35 ders saati devam yükümlülüğünü yerine getirenler YEGM tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında (yılda 2 kez) gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır. Girdiği ilk sınavda başarılı olmayanlar için ikinci sınav hakkı vardır. Her iki sınavda da başarılı olamayanlar tekrar eğitim almak durumundadır.

Sınavlar YEGM tarafından Ankara’ da gerçekleştirilir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav öncesinde YEGM sitesinde yayınlanmaktadır.

Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır.

Sertifikasyon Süreci: Sınavda başarılı olanların sertifika bedeli, 2 adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile YEGM’ e başvurmaları gerekmektedir. Hazırlanan sertifikaları; kendileri alabilirler veya noter onaylı vekâlet verdikleri kişilere verilmekte ya da çalıştıkları kurumlar tarafından resmi yazı ile istemeleri halinde kurumlarına gönderilmektedir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar: Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince "Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

"Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

 

2019 Yılı Eğitim Takvimi

 

Eğitim başlangıç: 25.02.2019     

Eğitim bitiş tarihi: 06.03.2019   

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE): UEM/04-05.03.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:25.03.2019

Eğitim bitiş tarihi: 03.04.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/01-02.04.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:06.05.2019

Eğitim bitiş tarihi: 15.05.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/13-14.05.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:10.06.2019

Eğitim bitiş tarihi: 19.06.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/17-18.06.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:23.09.2019

Eğitim bitiş tarihi: 02.10.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/30.09-01.10.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:11.11.2019

Eğitim bitiş tarihi: 20.11.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/18-19.11.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim başlangıç:09.12.2019

Eğitim bitiş tarihi: 18.12.2019

Eğitim yeri: AYEM

Uygulamalı eğitim yeri/Tarihi(UEM/İYTE):UEM/16-17.12.2019

Eğitim türü: Enerji Yöneticisi(Modül 1, Modül 2)