Makina Mühendisleri Odası İlçe Temsilciliklerinden Ortak Duyuru: Memleketimiz, Mesleğimiz, Odamız için Biz Varız!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

İktidarın TMMOB ve meslek örgütlerinin yasalarını değiştirme girişimlerine karşı; TMMOB çatısı altında, örgütümüz ve üyelerimizle birlikte rant ve talan politikalarına karşı durmaya, doğanın, tarihin ve insanın katledilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz diyen MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulları 14 Mayıs Perşembe günü bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklaması MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Hazırlanan ortak metin MMO İstanbul Şube Kartal İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Güldehan Özakman tarafından okundu. Tüm temsilciliklerin Yürütme Kurulu Başkanları görüşlerini ifade etti.

Hazırlanan ortak metin aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır.

Memleketimiz, Mesleğimiz, Odamız İçin #BizVarız

Siyasal iktidar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapısını değiştirerek etkisiz hale getirme girişimlerini önceki dönemlerde olduğu gibi kanun değişikliği yolu ile yeniden gündeme getirmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağı ifade edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Siyasi iktidarlardan, siyasi yapılardan bağımsız özerk bir kuruluştur. Ancak kamu yararını gözeterek görevlerini yerine getirmede, siyasi tavır olarak gösterilmek istenen faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaz.

TMMOB’nin kuruluş amaçları arasında, üyelerinin haklarını savunmanın yanında, “Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesi için girişim ve etkinliklerde bulunmak” ilkesi de vardır. Sadece bu amaç bile mevcut iktidarın neden mühendis ve mimar odalarından rahatsızlık duyduğunu ve onları yok etmeye çalıştığını göstermektedir. 500 bini aşkın üyesiyle, ülke kaynaklarının talan edilmesinin önündeki en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koyduğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri, rantçı ve talancı zihniyeti her dönem rahatsız etmiştir.

İktidara geldikleri günden beri göz diktikleri TMMOB’yi son 10 yıldır ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve tasfiye etme girişimlerinde bulunan hükümet, bugünlerde yine odaları, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır. TMMOB seçimleri on yıllardır en demokratik şekilde yapılmaktadır ve bugüne kadar aleyhinde tek bir eleştiri dahi söz konusu olmamıştır.

Siyasal iktidarın duyduğu rahatsızlığın asıl nedeni, ülkeyi ve halkı savunmasız, yaptıkları yağma ve talanları denetimsiz bırakmak ve böylece mahkemelerle uğraşmadan rant politikalarını sorunsuzca sürdürmektir.

TMMOB’yi, yapılan her icraata karşı durmakla suçluyorlar. TMMOB, yol, köprü, metro, havaalanı yapılmasına karşı değildir. Bunların halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, yandaşlara peşkeş çekilmeden, benzerlerine göre fahiş fiyatlara mal edilmeden, çevreye ve yeşil alanlara zarar verilmeden, denetime açık ve şeffaf biçimde yapılmasından yanadır.

TMMOB neden hedeftedir?

Çünkü TMMOB, emekçi halkın ve ülkenin çıkarlarını gözetir.
Çünkü TMMOB, ilerici, yurtsever ve demokrattır.
Çünkü TMMOB, laikliği, hukukun üstünlüğünü, sosyal devleti savunur.
Çünkü TMMOB, barıştan ve insan haklarından yanadır.
Çünkü TMMOB, ezilenlerin ve sömürülenlerin yanındadır.
Çünkü TMMOB, emperyalizme ve soygun düzenine karşıdır.
Çünkü TMMOB, tek adam rejiminin değil, parlamenter sistemin savunucusudur.
Çünkü TMMOB, ülke kaynaklarının hoyratça kullanılmasının karşısındadır.
Çünkü TMMOB, bilimin ve tekniğin ışığında yürür.
Çünkü TMMOB, denizlerimizin, göllerimizin, ırmaklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın, yeşil alanlarımızın, parklarımızın, tarihi eserlerimizin, sit alanlarımızın koruyucusudur.

TMMOB’yi hedef almak, halkı ve ülkeyi hedef almaktır.

TMMOB’ye DOKUNMA!

MMO İstanbul Şube İlçe Temsilcilikleri

MMO Bakırköy İlçe Temsilciliği
MMO Başakşehir İlçe Temsilciliği
MMO Beylikdüzü İlçe Temsilciliği
MMO Şişli İlçe Temsilciliği
MMO Kadıköy İlçe Temsilciliği
MMO Kartal İlçe Temsilciliği
MMO Ümraniye İlçe Temsilciliği
MMO Tuzla İlçe Temsilciliği