Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi Yayınlandı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesinin sekiz bölümü İklimlendirme Meclisi, Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin ortak çalışmaları ile, konusunda uzman 200’den fazla mühendise ek olarak Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Şube Müdürlüğü mühendislerinin katkıları yanında, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin de aralarında bulunduğu sektörel derneklerin destekleriyle yaklaşık iki yıldan fazla bir zamanda hazırlanmış; Çevre Bakanlığında Müsteşarlık ve Fen Kurulu Başkanlığı düzeyinde yapılan toplantılarda, Sektörel Dernekler, Firmalar, Kamu Kuruluşları ve ilgili bakanlıklardan gelen görüşlerle revize edilerek son şeklini almış olup, 19 Ocak 2020 tarih ve 31013 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şartnamenin kalan bölümleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu Makine Tesisat Genel Tasarım Teknik Şartnamesi özel, tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılarda mekanik tesisat sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların teknik özelliklerini, uygulama esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsayan temel bir doküman olarak düzenlenmiştir. 

19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnamelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

MADDE 3 – (1) Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi bu Tebliğin Ek-1’inde düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

 

Dosya Ekleri:.