MMO İstanbul Şube 34. Dönem Genel Kurul ve Seçimleri 8-9 Şubat 2020 Tarihlerinde Yapılacak

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

2 yılda bir yapılan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu seçimleri bu yıl 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Değerli Üyemiz,

Sizi Genel Kurulumuza ve Seçimlerimize katılmaya çağırıyoruz.
 
Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde:

 • Bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye için;
 • Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayışı savunmak için;
 • Yerel ve merkezi yönetimlerin toplumun, kamunun yararını düşünmek yerine ranta, yolsuzluğa prim veren uygulamalarına karşı durmak için;
 • Ülkemizin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının verimli ve toplum yararına kullanılması sağlamak için,
 • Eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması için;
 • Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma uygulamaları ile bizlere işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumu savunmak için;
 • Çevreye ve doğaya zararlı enerji kullanımı yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunmak için;
 • Emperyalizme bağımlı siyasal iktidarlara karşı halkın vicdani olmak, toplum ve kamu yararına tavrımız ve faaliyetlerimizle yolumuza devam etmek için;
 • Örgütlenmemizi güçlendirmek, etkinliklerimizin sayısını artırmak, Hukuk Büromuzun üyelerimize olan katkısını daha da güçlendirmek, üyemizin istihdam sorununu çözmeye yönelik adımlarımızı daha da fazlalaştırmak için;
 • Üyelerimizin ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda beraber  mücadele etmek için;
 • Üyelerimizin mesleki birikimlerini, eğitim merkezlerimizin, eğitim konularımızın sayısını ve niteliğini artırmak için;
 • Üyenin olduğu her yere Oda ve Şube çalışmalarını ulaştırmak için;
 • Meslek alanlarımızdan yola çıkarak ülke gerçeklerimizi sorgulayarak, sorunlara çözümler üretmek için;

Üyelerimizin bu değerlerin tümüne sahip çıktığını biliyor ve sizleri Genel Kurul`umuz ve seçimlerimizde yanımızda görmek istiyoruz.

Bu katılım; Ülkenin Dününe, Bugününe ve Geleceğine Sahip Çıkmak Anlamına Geliyor.

BATTAL KILIÇ
ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

#MMOİstanbul #BirlikteYönetiyoruz

 

SEÇİMLER

9 Şubat 2020, Pazar

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi – Karaköy

 

GENEL KURUL     

8 Şubat 2020, Cumartesi  

Cemil Candaş Kültür Merkezi – Şişli