MMO İstanbul Şubesi 2020 Enerji Yöneticisi Eğitimleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından planlanan 2020 yılı Enerji Yöneticisi eğitimleri hakkında detaylı bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz.

 

Eğitimin Amacı: 5627 Sayılı kanun kapsamında; enerji yöneticisi (modül 1+ modül 2) sertifikası sahibi kişiler yetiştirmektir.

Enerji Yöneticisi: 5627 sayılı kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetim ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

Kimler Katılabilir: Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince Mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim almış olmak veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak.

Eğitim Süresi: 10 Gün

Kursiyer Sayısı: 1 eğitim grubu için en fazla 30 kişi

Eğitim Ücreti: 2.470 TL (KDV dahil)

Eğitim Yerleri

Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Uygulamalı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (Kocaeli Şube) - Ulaşım, bedelsiz olarak tarafımızca sağlanacaktır

Kurs İçin Gerekli Belgeler:

  • 2 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • e-devletten mezuniyet belgesi veya Noter onaylı diploma(Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)
  • Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Eğitime Başvuru ve Kayıt

• Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezimiz ile iletişim kurarak ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Eğitim önkaydından sonra kesin kayıt MMO tarafından iletilen maile istinaden yapılan ödemeden sonra oluşturulacaktır.

• Eğitime başvuru aşağıdaki telefonlara yapılabilir.

Tel: (0 212) 252 95 00-220

E posta: contact form 

Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması ile kesinleştirilecektir.

Banka Hesap Bilgileri

Kurumun Ünvanı / Adresi : TMMOB Makina Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası – (Swift (Bic Kodu: Isbktrıs) | Banka Kodu: 0064

Şube Adı: Yenişehir

Şube Kodu: 4218

Banka Hesap No: 5994210

Iban No: TR42 0006 4000 0014 2185 9942 10

Sınav Süreci: Enerji Yöneticisi eğitiminde Modül 2’den en az 35 ders saati devam yükümlülüğünü yerine getirenler YEGM tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında (yılda 2 kez) gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır. Girdiği ilk sınavda başarılı olmayanlar için ikinci sınav hakkı vardır. Her iki sınavda da başarılı olamayanlar tekrar eğitim almak durumundadır.

Sınavlar YEGM tarafından Ankara’ da gerçekleştirilir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav öncesinde YEGM sitesinde yayınlanmaktadır.

Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır.

Sertifikasyon Süreci: Sınavda başarılı olanların sertifika bedeli, 2 adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile YEGM’ e başvurmaları gerekmektedir. Hazırlanan sertifikaları; kendileri alabilirler veya noter onaylı vekâlet verdikleri kişilere verilmekte ya da çalıştıkları kurumlar tarafından resmi yazı ile istemeleri halinde kurumlarına gönderilmektedir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar: Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince "Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin        etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

"Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

 

2020 Yılı Eğitim Takvimi

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 13.04.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 22.04.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 20-21.04.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 11.05.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 20.05.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 18-19.05.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 22.06.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 01.07.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 29-30.06.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 19.10.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 28.10.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 26-27.10.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 09.11.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 18.11.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 16-17.11.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)

 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 30.11.2020

Eğitim Bitiş Tarihi: 09.12.2020

Eğitim Yeri: AYEM

Uygulamalı Eğitim Yeri /Tarihi (UEM/İYTE): UEM 07-08.12.2020

Eğitim Türü: Enerji Yöneticisi (Modül 1, Modül 2)