MMO ve Tesisat Sektöründeki Dernekler Toplantı Gerçekleştirdi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

MMO ve tesisat sektöründeki dernekler arasında yapılan ortak toplantı, 20 Kasım Çarşamba günü İstanbul Şube’de gerçekleştirildi. Oda ile sektör derneklerinin ortak yürütecekleri çalışmaların ele alındığı toplantıda konu başlıklarından bazıları; iç ortam hava kalitesi, BİM, dijitalleşme, yapı kodları, eğitimler ve yayınlardı. 

Toplantıya MMO adına; Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar Karaçam, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı C. Ahmet Akçakaya, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Adanır, İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger, Şube Müdür Yardımcısı Emre Kıral, Şube Yayın Birimi Sorumlusu Sema Keban katıldı.

Toplantıya; TTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sabay, İSKAV adına Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, İSKAV ve İSİB adına İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Duruk, TÜYAK adına Onursal Başkan Abdurrahman Kılıç ve Yönetim Kurulu asistanı Şengül Çifçi, MTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu, İSKİD adına Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, ÇEDBİK adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Akım, SOSİAD adına Dernek Müdürü Kemal Öz, İZODER adına Yönetim Kurulu Sekreteri Timur Diz, DOSİDER adına Ekrem Erkut katılarak ortak çalışmalarla ilgili görüşlerini aktardılar.

Toplantının açılışını İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi. Battal Kılıç'ın ardından söz alan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı C. Ahmet Akçakaya, sektör, dernek, vakıf ve birlik kurumlarıyla Oda arasında ortak yürütülebilecek çalışmaların önemine vurgu yaparak yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüşlerini bildirdiler.

Toplantıda doğal gaz ve endüstriyel doğal gaz eğitimlerine ilişkin olarak baca konusunun daha yoğun işlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile doğal gaz ve endüstriyel doğal gaz konularında eğitim ve belgelendirme şartnamesinin EPDK tarafından yayınlanarak ortaklaştırılması konusunda yürütülen çalışmalara değinildi. Dijitalleşme konusunda ise sektör dernekleri ile ayrı bir toplantı yapılmasına ilişkin planlama yapıldığından bahsedildi.

Bunun yanı sıra, okullarda iç hava kalitesi konusunda MTMD, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İTÜ ve YTÜ katılımı ile ortak yürüyen çalışmayla ilgili son durum paylaşıldı ve iç ortam hava kalitesi konusunda akustik konfor hesabının da gerekliliğine vurgu yapıldı. Sektör derneklerinde ayrı ayrı oluşturulan BİM komisyonlarının ortaklaştırılmasına ve yapı kodları ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması konusunun MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi Yuvarlak Masa toplantısında da vurgulandığı şekilde genişleyerek devam etmesinin önemine vurgu yapıldı. Bununla beraber yapı kodları konusunda profesyonel bir çalışan ile yürünmesi gerektiğine ilişkin görüş bildirildi.

Toplantıda ayrıca, özellikle yangın ile ilgili eğitim ve etkinlikler konusunda mutlaka ortak çalışma yapılması gerektiğinden, yangın güvenliği konusunda MMO ile ortak çalışma yürütülebileceğinden ve MMO tarafından yönetmeliğin uygulama esaslarının hazırlanıp yayılması gerektiğinden konuşuldu.

Bununla beraber bütünleşik tasarım çalışmalarının başlamasının önemine ve BİM, dijitalleşme çalışmalarının inşaat ve tarım alanlarında en alt düzeylerde seyrettiği için yeşil bina sertifikasyonu benzeri bir sertifikasyon zorunluluğunun sektöre katkı yapabileceğine değinildi.

SMM üyelerine ilişkin konuların da konuşulduğu toplantıda SMM üyelere yeni iş olanakları yaratmanın, istihdam alanlarını genişletmenin önemine vurgu yapılarak karbon vergisi konusu ile birlikte bir istihdam alanı oluşabileceği belirtildi.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç toplantının özeti olarak; BİM, dijitalleşme, yapı kodları, eğitim, yayın ortak çalışmaların gerekliliğinin yeniden ifade edildiğini belirtti.