OKULLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Kamu yararına yaptığı çalışmalara bilimsel ve teknik açıdan yaklaşan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi "Okullarda İç Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"ni hayata geçirerek iç hava kalitesinin önemi ve etkileri konusunda çalışmalara başladı. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekanik Tesisat Komisyonu Üyesi Serhat Erdoğan konunun önemini ve amaçlarını paylaştı.

Serhat Erdoğan

Makina Mühendisi Mekanik Tesisat Komisyonu

Kamu yararına kar amacı gözetmeden çalışmalar yapan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Okullarda İç Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” ile 2019 yılı itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi ve sektör dernekleri ile üç ay önce çalışmalara başladı. Üç ay içerisinde 4 toplantı, 2 derslikte 5’er günlük iç ortam hava kalitesi ölçümleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile 2 toplantı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, öğretmen gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları mahallerdir sınıflar. Öğrencilerin bu çalışmalar esnasında çıkarımlarda bulunmaları ve bu çıkarımları diğer branşlar ile ilişkilendirmesi gerekmektedir. Birbiri ile zincirleme olarak devam eden eğitim sistemimizde bilgi halkaların eksiksiz bir şekilde uç uca eklenmelidir. Tariflediğimiz bu silsile içerisinde tabi ki eğitmenlere büyük rol düşmektedir. Fakat bu etkinliklerin performans ve başarı anlamında optimum başarı eğrisinin yakalanmasın da biz mekanik tesisat mühendislerinin sorumluluğu azımsanmayacak seviyededir. Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri benimseyebilmesi için maksimum seviyede mental konsantrasyon sağlamaları gerekmektedir. Bu konsantrasyonun sağlanması iç ortam hava kalitesi önde gelen unsurlardandır.

Okullarda İç Hava Kalitesinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Dersliklerde iç ortam hava kalitesinin öğrencinin öğrenmesine ve ders esnasında dikkatinin dağılmamasında da önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Ayrıca yeterli hava değişiminin sağlanmaması durumunda bulaşıcı hastalıkların derslik içerisinde bulunan öğrenciler ve öğretmenlerde ihtiva etmesi kaçınılmazdır.

Bu derece önemli bir konu olan dersliklerde iç hava kalitesini etkileyen unsurların (derslik hacmi, pencere ve kapı genişlikleri, pervaz açıklığı, sınıf mevcudu vb.) detaylı bir şekilde incelenip, sayısal ölçümlerle analiz edilmesi ve bu unsurların iç hava kalitesine etkilerinin yapılan ölçümlerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Dersliklerde İç hava kalitesinin; maruziyet değerlerinin üstünde olması durumunda hava kalitesine etki eden unsurlarda azaltma veya arttırma gibi yöntemler izlenebileceği düşüncesi ile farklı dersliklerde iç hava kalitesi ölçümlerine devam etmekteyiz. İç hava kalitesine etki eden unsurlar ile ölçümlerin ilişkilendirilmesi için çalışma grubuna proje mühendisleri dahil edilmiştir. Çalışma grubunda dersliklerde yüksek maliyetli yatırımlar yapmak yerine daha düşük bütçeli ve pratik çözümler bulunabileceği hedeflenmiştir.

İç Hava Kalitesine Etki Eden Unsurlar

Bu alanlarda yapılan analizler sonucunda iç hava kalitesine etki eden unsurların ilgili mevzuatlar da detaylı bir şekilde yer alması gerekmektedir. Mevzuatlarda belirtilen tanımlamaların teknik anlamda bir adım bile geliştirilmesi hem öğrencilerin öğrenim hayatına katkı sağlayacak hem de dersliklerde yapılacak tesisat yatırımlarını ve işletme maliyetlerini minimalize etmeye yarayacaktır.

İç Hava Kalitesi Bilincinin Arttırılması

Derslikler çocukların evlerinden sonra en çok zaman geçirdiği ortam olduğundan iç hava kalitesinin öğrenciler için sağlık ve konforun ön planda tutulması gereken mahallerdir. Doğal havalandırma yapılacağı tasarlanmış ve kullanılmaya devam edilen on binlerce dersliklerde eğitim öğretime devam edilmektedir. “Okullarda İç Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”nde öğrenci ve öğretmen sağlığına etki eden bu alanda bir kamuoyu bilinçlendirmesi yapılması kaçınılmazdır.

İç ortam hava kalitesi; solunum havası kalitesi, ortam sıcaklığı, ortam basıncı, ortam nemi gibi değerlerin belirli sınırlar içinde tutulması ile sağlanır. Bu değerlerin sınırlar içerisinde tutulması için yapılan hesaplamalarda doğal havalandırmanın öncelikli olması gerektiği TS 3419 numaralı standartta belirtilmektedir. Yaş ortalaması, kişi başına düşen hacim gibi değişkenlerin yıllara göre kendi içerisinde bile değişkenlik gösterdiği bu mahallerde uygun hava kalitesini yakalamak oldukça zordur.

Kamu yararına yaptığı çalışmalara bilimsel ve teknik açıdan yaklaşan Makina Mühendisleri Odası birden çok muhatabı olan bu konuda bütün muhatapları bir araya getirerek öğrenci öğretmen ve velilerde iç hava kalitesinin önemi-etkileri konusunda kamuoyu bilincini arttırmayı amaç edinmiştir.