Sertifika Programlarımız Kapsamında Güneş Enerji Santralı Eğitimleri Hayata Geçirildi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Dünyada ve ülkemizde enerji talebi artışı, yıllık nüfus artışından fazla yaşanmaktadır. Nüfus artışının da etkisiyle sanayi, ulaşım ve binalarda enerji kullanımı hızla artmaktadır.

Ülkemiz artan enerji talebini yerli kaynaklardan karşılamada başarılı olamamaktadır. Türkiye son yıllarda enerji gereksiniminin yalnızca %25'ini yerli kaynaklardan karşılayabilmiştir. Diğer bir deyişle kullandığımız enerjinin %75'i dışa bağımlıdır (Toplam ithalatımızın %23'ü). Bunun yanı sıra fosil yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz vb.) çok az ülkede mevcut olup, güvenli ve uygun fiyatlarla temininde sık sık sorunlar yaşanmaktadır. Üstelik bu rezervler sınırlıdır.

Enerjinin kullanımı tek başına çevresel bir sorun olmasa da enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel ısınma, iklim krizi başta olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmakta, insanların ve canlılığın yaşamını tehdit etmektedir. Bu sorunlar ise büyük oranda enerji üretiminden (fosil yakıtlardan) kaynaklanmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir.

Meslek kuruluşumuz MMO, bu somut gerçeklerin ışığında ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artacağı öngörüsüyle, bu alanda sertifikalı eğitimlerin hayata geçirilmesi kararını almış ve şubeler arasında bir görevlendirme yapmıştır.

Bu görevlendirme sonucunda güneş enerjisi ve hidrolik enerji eğitimlerinin (teknik şartnamesi, müfredatı ve eğitim ders notları, soru bankası vb.) hazırlanmasında MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu görevlendirilmiştir.

Enerji Komisyonumuz sektör deneyimli uzman mühendislerden oluşan iki ayrı çalışma grubuyla, sektördeki deneyimli kuruluşların ve akademik çevrelerin de görüşünü alarak bu eğitimlere esas oluşturacak dokümanları bir yıllık süre içinde hazırlamış ve eğitimlerin alt yapılarını oluşturmuştur.

Bu hazırlıkların sonucunda, ilk Güneş Enerjisi Santralı Eğitimimiz 29-30 Kasım ve 01 Aralık 2019 tarihlerinde ve Enerji Komisyonumuzdaki uzman mühendislerin eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Eğitimin iki günlük teorik kısmı Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy'de ve bir günlük uygulamalı kısmı Tuzla Belediyesi Şelale Park'ta kurulu olan 360 kWp kapasiteli güneş enerji santrali üzerinde yapıldı.

Bu üç günlük eğitim boyunca;

• Teorik temel bilgilendirme, dünyada ve Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli, yasal mevzuatlar ve piyasa bilgisi

• Proje sahası, elektromekanik teçhizat

• Teknik proje

• Şebekeye uygunluk

• İşletme ve bakım analizi

• Enerji üretim tahmini

• Ekonomik analiz

• Çevresel etki

Başlıklarındaki konular anlatılmıştır. Toplam 11 kişinin katıldığı eğitim yapılan sınavla tamamlanmıştır.

PV güneş enerjisi kurulumlarının önümüzdeki dönemlerde fabrikalar, turizm tesisleri, konutlar ve ticari binalar için hızlı bir büyüme trendine gireceği düşünülmektedir. Birçok meslektaşımıza yeni çalışma alanları oluşturacak olan bu eğitimlerin daha da geliştirilerek yaygınlaşacağına inanıyoruz.

Son olarak hidrolik enerji santralleri ile ilgili eğitim için tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, eğitimler ilk fırsatta hayata geçirilecektir.

MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu adına,
Azmi Bakdur (Başkan)