TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri İstanbul Yerel Kurultayı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Mühendis, mimar, şehir plancıları hayatın her alanında bilim ve tekniği kullanarak bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır. Şantiyelerden ofislere, fabrikalardan enerji santrallerine, maden ocaklarından tarım arazilerine kadar farklı yerlerde çok zor koşullar altında görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancıları, gün geçtikçe hak kayıplarına uğramakta, başta işsizlik olmak üzere, güvencesiz ve sigortasız çalıştırılma, mobbing, düşük ücret veya ücret alamama, meslek dışı çalıştırılma, çalışma koşullarının ağırlaşması gibi birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır.

Ülke olarak yaşadığımız krizler, meslek hayatımızda yaşadığımız sorunların toplumsal yaşamımıza da etkilerini artırmaktadır. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar ve son on yılların rekorunu kıran enflasyon oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor. Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız, bakıldığında ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer almaktadır.

Mesleki sorunlarımız, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu nedenle TMMOB ve üyelerinin, kamunun çıkarlarını korumak için üstlenmesi gereken sorumluluk giderek artmaktadır. Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için çıkış yolu, tespit edilen sorunlara birlikte, dayanışma ile çözümler üretmekten geçmektedir.

Ülkemizin geleceğini planlayan ve inşa eden mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çözüldüğünde ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha çok yaklaşacağımızın bilinci ile güncel sorunlara köklü çözüm önerileri üretilebilmesi için TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri İstanbul Yerel Kurultayı düzenlemekteyiz.

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri İstanbul Yerel Kurultayı’na katılmaya, sorunlarımızın çözümü için birlikte üretmeye, birlikte karar almaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI

GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL YEREL KURULTAYI

3 Kasım 2019, 10.30 – 17.00

Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

tmmobistkurultay.org

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Bölge Temsilciği
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Bölge Temsilciği
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi