TMMOB Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları Ve Çözüm Önerileri Kurultayı Gerçekleştirildi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem Genel Kurulu tarafından, meslektaşlarımızın güncel sorunlarının tespit edilmesi ile çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradıkları kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nın düzenlenmesine karar verildi.

Merkezi Kurultay, Yerel Kurultaylarla örgütlenerek 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ülkemizde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Durumu

Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve isteklerine, dünyanın sınırlı kaynakları ile bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışmakta, toplumsal iş bölümünde teknik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır.

Enerjinin, madenciliğin, iletişim ve altyapının planlanmasından üretiminde başat olduğu gibi; ülke sanayisi, tarımı, ormanları, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında da asli sorumluluk meslektaşlarımızın elindedir.

Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin bütünü düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasında, halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.

Ülkemizin içine sürüklendiği ve yıkıcı etkisini her defasında daha da artıran ekonomik krizler, meslek alanlarımızın daraltılmasına, mesleklerimize ve meslektaşlarımıza verilen önemin azalmasına neden olmuştur.

Bu temel tespitlerden yola çıkarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 45. Dönem’de düzenlediği çalıştaylar, sempozyumlar ve kurultaylar ile meslektaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmiş, üyelerimizin ve meslek alanlarımızın temel sorunlarının bizzat muhatapları tarafından tartışılarak çözüm önerileri üretilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu çalışmalar kapsamında 15 Aralık 2018 tarihinde Kamuda Çalışan Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, 22 Aralık 2018 tarihinde Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, 5 Ocak  2019  tarihinde  OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, 2 Mart 2019 tarihinde İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı,  12  Nisan  2019  tarihinde  Bilirkişilik  Çalıştayı gerçekleştirilmiş; 5 Ekim tarihinde Emekli Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, 23 Şubat 2019 tarihinde TMMOB Kadın Sempozyumu, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde ise TMMOB Kadın Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tüm etkinliklerin sonuçları, ilgili çalışma grupları tarafından bir araya getirilerek kamuoyu ile paylaşılmış, getirilen çözüm önerilerine yönelik adımlar TMMOB Yönetim Kurulunca atılmıştır.

25-26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı, tespit edilen bu sorunlara karşı üyelerimizin ortaya koyacağı çözüm önerilerinin üretilmesi için bir araya gelmiştir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu; Cevahir Efe Akçelik başkanlığında 03 Kasım 2019 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Sanat Evi’nde TMMOB’ye bağlı meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla üç farklı düzenleme kurulu toplantısı yaparak yerel kurultay çalışmalarını koordine etmiş ve TMMOB Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı’nı gerçekleştirmiştir.

Makina Mühendisleri Odası yerel kurultay çalışmalarına 6 kişilik çalışma grubu ile katkı koyarak MMO’nun kurultayla ilgili görüşlerini iletmiştir.

Yaklaşık 110 kişinin katıldığı yerel kurultayda mühendis, mimar ve şehir plancıları muhtelif sorunlarını ortaya koymuş ve önergeler vererek merkez kurultayda görüşülmesi için çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.

Dönem  içerisinde düzenlenen etkinliklerin sonuçlarından derlenen ve temel çalışma alanlarımıza dönük olarak tespit edilen sorunlardan bazıları ortaya konmuştur. Buna göre:

• Kamuda çalışan meslektaşlarımız, iktidarın keyfi uygulamaları nedeniyle liyakat temelinde muamele görmemekte; yandaşlık ve keyfi uygulamalarla karşılaşmaktadırlar.

• Meslektaşlarımız sosyal güvence ve özlük hakları konusunda sorunlar yaşamaktadır. Çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret ve eşit statü tanınmamaktadır.

• Kamu kurumlarında mühendis, mimar ve şehir plancılarının bilimsel ve teknik çalışmaları yerine liyakatsiz siyasilerin görüşleri öne çıkarılmaktadır.

• Kadın üyelerimiz, mobbing ve mesleki itibarsızlaştırma ile karşı karşıya kalmaktadır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği gerektiği kadar önemsenmemektedir.

• Altyapısı yetersiz üniversiteler mühendislik fakülteleri açmakta ve bu nedenle üniversite mezunu ve iş bulamayan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları artmaktadır.

Ülkemizin aydınlık geleceğini planlayan ve inşa eden meslektaşlarımızın sorunları çözüldüğünde ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha çok yaklaşacağımızın bilinci ile sorunlarımızın toplumun diğer fertlerinden farklı olmadığına ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için emek eksenli örgütlü mücadele verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Bu nedenle üyelerimizi kurultaylara katılmaya, sorunlarımızın çözümü için birlikte üretmeye, birlikte karar almaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.