Çevre Analizleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

MMO Merkez Laboratuvarı Bacagazı Emisyon Ölçümleri konusunda 08 Ocak 2007 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite olarak, 09 Temmuz 2007 tarihinde T.C. Çevre Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden “Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi” almıştır ve ülkemiz genelinde Sanayi kuruluşlarına yönelik Bacagazı emisyon ölçümlerini gerçekleştirmektedir.

Merkez Laboratuvarımız, çeşitli tarihlerde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda; Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC), Ağır Metal Örnekleme, Flor Örnekleme ve Klor Örnekleme parametrelerinden de Bakanlıktan Yeterlilik Belgesi almıştır.

Merkezi Ankara’da bulunan Laboratuvarımız Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ kapsamında ölçüm faaliyetlerini şubemiz katkılarıyla bölgemizde yürütmektedir.

I. Çevresel Gürültü Ölçümleri Kapsamı

Ses Basıncı Seviyesi
TS 9315 ISO 1996 – 1 ve TS ISO 1996 – 2 standardı kapsamında Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini yapılır.

Ses Gücü Seviyesi
TS EN ISO 3746 standardı kapsamında Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu ile yapılır.

TS ISO 8297 standardı kapsamında Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu ile yapılır.

TS EN ISO 3744 standardı kapsamında Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayini -Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu ile yapılır.

II. Baca Emisyon Ölçümleri Kapsamı

» CO Tayini
TS ISO 12039:2005 standardı kapsamında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapılır.

» NOx (NO,NO2) Tayini
EPA CTM-022:1998 standardı kapsamında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapılır.

» Partükül Madde (Toz) Tayini
TS ISO 9096:2004 standardı kapsamında Gravmetrik Metot ile yapılır.
TS EN 13284-1:2003 standardı kapsamında Gravmetrik Metot ile yapılır.

» Hız Tayini
TS ISO 10780:1999 standardı kapsamında Pitot Tüpü yoluyla yapılır.

» SO2 Tayini
TS ISO 7935:1999 standardı kapsamında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapılır.

» O2 Tayini
TS ISO 12039:2005 standardı kapsamında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapılır.

» CO2 Tayini
TS ISO 12039:2005 standardı kapsamında İnfraret Absorbsiyon Metodu ile yapılır.

» İslilik Tayini
TS 9503:1991 standardı kapsamında Renk Karşılaştırılması (Bacharac) Metodu ile yapılır.

» Nem Tayini
EPA Metot 4:2000 standardı kapsamında Gravmetrik Metot ile yapılır.

» Uçucu Organik Buhar (VOC) Numune Alma
TS EN 13649 standardı kapsamında DDS cihazı ile organik numune alınır.

» Ağır Metal Örnekleme
EPA Metot 29 kapsamında Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu) Kurşun(Pb), Mangan(Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum(Se), Gümüş(Ag) parametreleri izokinetik olarak örneklenmektedir.

» Flor Örnekleme
EPA Metot 13A kapsamında, Absorbsiyon Metodu ile örneklenmektedir.

» Klor Örnekleme
TS EN 1911 standardı kapsamında Absorbsiyon Metodu ile örneklenmektedir.


Bilgi ve Başvuru: Ergun Şengör
Telefon: (0232) 462 33 33 / 235
Faks: (0232) 486 20 60