Doğalgaz Cihaz, Tesis ve Tesisatlarının Kontrolleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

» Gaz Yakan Tesis Yerleşim Uygunluğu Kontrolü
» Doğalgaz Baca Kontrolleri
» Endüstri ve Daire İçi Gaz Tesisatı ve Kolon Gaz Tesisatı Kontrolleri
» Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Değerlendirme Kontrolleri

Odamız gerek sanayide, gerekse konutlarda tesis edilmiş olan doğalgaz tesisatlarının, ülkemiz yasal mevzuatına, standartlarına ve yerelde geçerli olan teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığı konusunda teknik bilirkişilikler gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra sanayide kullanılan ve doğalgaza dönüştürülmek istenen hertürlü kazan, endüstriyel tip fırın ve ocaklar ile endüstriyel tipteki çeşitli mutfak cihazlarının teknik incelemesi yapılmaktadır. Yapılan inceleme ile doğalgaza dönüştürülmek istenen cihazlarda yapılması gereken tadilatlar ve değişikliler belirlenmekte ve bu cihazların teknik şartnamelere uygun hale getirilmesi için yapılması gerekenler raporlanmaktadır.

Yeni yapılan merkezi ısıtma sistemlerinin ve BTipi bacalı cihazların bacalarının uygunluk kontrollerinin yapılması, baca ve tesisatın uygun olması durumunda gazın verilmesi Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 58.maddesi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliği’nin 6.maddesi uyarınca GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ sorumluluğundadır. Makina Mühendisleri Odası İzmir’de, İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIMA.Ş. (İZMİRGAZ) ile yaptığı protocol çerçevesinde yeni yapılan merkezi ısıtma sistemlerinin ve BTipi bacalı cihazların bacalarının uygunluk kontrollerini, yukarıda belirtilen mevzuatlara, ilgili ulusal standartlara, İZMİRGAZ tarafından yayımlanan teknik şartnamelere uygun olarak tarafsız bağımsız, güvenilir bir şekilde uzman control Mühendisleri aracılığı ile gerçekleştirerek İZMİRGAZ’a rapor halinde iletmektedir.


Bilgi ve Başvuru: Ergun Şengör
Telefon: (0232) 462 33 33 / 235
Faks: (0232) 486 20 60