LPG OTOGAZ VE DOLUM TESİSLERİNDE SORUMLU MÜDÜR OLARAK ÇALIŞAN / ÇALIŞACAK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

27 Ağustos 2008

 Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmeti (SMMH) yürüten üyelerimizce; LPG Otogaz ve Dolum Tesislerinde yürütülen Sorumlu Müdürlük uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

 Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmeti (SMMH) yürüten üyelerimizce; LPG Otogaz ve Dolum Tesislerinde yürütülen Sorumlu Müdürlük uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Gerek Odamız mevzuatının gereklilikleri ve gerekse başvurumuz üzerine EPDK'nun 14.02.2007 tarih ve 4484 sayılı cevabi yazısındaki hususlar dikkate alınarak, "LPG Otogaz ve Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi" almak suretiyle Sorumlu Müdürlük yapacak üyelerimizin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği" 41. Dönem Oda Genel Kurulu'nda kabul edilerek, uygulanmasına dönük çalışmalar başlatılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 3. Bölümünün Diğer Konular başlıklı 15 Maddesinde; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmeti (SMMH) üreten mühendisler ile başka bir kurum ve kuruluşta ücretli olarak çalışan mühendislerin çalıştığı kurum ve kuruluştan izin almak koşulu ile en fazla bir otogaz istasyonunda görev alabilecekleri, dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürlerin ise başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamayacakları" şeklinde düzenlenmiştir.
 

Bilindiği üzere; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu  ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazetede Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitilmesi ve belgelendirilmesi  konularında TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları yetkili ve görevli kılınmıştır. Odamız da TMMOB'a bağlı ilgili meslek odalarından biri olarak belirlenmiştir.

Bu belirleme doğrultusunda Odamız, LPG Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel olmak üzere 2 ana alanda eğitimler düzenlemekte ve eğitimler sonunda da başarılı olanları belgelendirmektedir. Resmi gazete yayım tarihi olan 07 Ocak 2006 tarihi itibarı ile "LPG Otogaz ve Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi " düzenlenmekte olup, mühendis ve firma kayıtları Odamızca tutulmaktadır.

Ancak yaşanan 2 yıllık süreçte; bu konudaki ihtiyaç ve taleplerin çeşitliliği nedeniyle dönem dönem ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerinin ihtiyaç ve taleplerin çeşitliliğine göre yorumu açısından dönem dönem EPDK nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve alanın düzenlenmesinde ciddi kazanımlar elde edilmiştir.
Gerek Odamız mevzuatının gereklilikleri ve gerekse başvurumuz üzerine EPDK'nun 14.02.2007 tarih ve 4484 sayılı  cevabi yazısındaki hususlar dikkate alınarak,  "LPG Otogaz ve Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi" almak suretiyle Sorumlu Müdürlük yapacak üyelerimizin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)  Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği" 41. Dönem Genel Kurulu'nda kabul edilerek, uygulanmasına dönük çalışmalar başlatılmıştır.
Anılan Yönetmeliğin 3. Bölümünün Diğer Konular başlıklı 15 maddesinde; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmeti (SMMH) üreten mühendisler ile başka bir kurum ve kuruluşta ücretli olarak çalışan mühendislerin çalıştığı kurum ve kuruluştan izin almak koşulu ile en fazla bir otogaz istasyonunda görev alabilecekleri, dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürlerin ise  başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamayacakları " şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan madde gereğince Odamızdan "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)  Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür" belgesi almak suretiyle sorumlu müdürlük yapacak olan üyelerimizin 01 Temmuz 2008 tarihi itibarı ile yapacakları başvurularında bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Ancak  uygulamanın yeni olduğu ve uyumlaştırma sürecinin tamamlanmadığı başlangıç aşamalarında; Odamızdan SMM Büro Tescil Belgesi almak suretiyle SMM Hizmeti ( sahip, ortak ) yürüten ve birden fazla ( en fazla 5) istasyon için belge alan üyelerimizin, söz konusu istasyonlarla sözleşme süreleri sonuna kadar çalışabilmeleri mümkün olup, ancak sözleşmeleri sona erdikten sonra yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca en fazla (1) bir istasyonda görev alabileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Oda Yönetim Kurulu