MEKANİK TESİSAT PROJELERİ PANELDE TARTIŞILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

TESKON’un ikinci gününde, “Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yönettiği panele konuşmacı olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Cüneyt Sami Akın, Odamız adına Harun Erpolat, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği adına Gökhan Ünlü, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği adına İrfan Çelimli, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği adına Taner Yönet, Abdullah Bilgin ve Şinasi Karaoğlu katıldı. Panelde ilk olarak sözü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına katılan Cüneyt Sami Akın alarak mevzuat ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Akın, Genel Teknik Şartnameler’in ihtiyari bir doküman konumunda olmasına rağmen, içerisinde atıfta bulunulan mevzuata hem kamu yatırımlarında hem de özel inşaatlarda uyulması zorunluluğunu dile getirdi.

Akın’ın ardından söz alan Teskon 2019 Düzenleme Kurulu Başkanı ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat, tesisat mühendisliğinin gelişimi, nitelikli hizmet üretilmesi ve meslek mensuplarının hak ve salahiyetinin korunması ile proje keşif özetinin uyumu için Makine Mühendisleri Odası’nın görüşlerini on üç maddede sıraladı. Erpolat “Kamu proje ihalelerinde sadece Ticaret Odası kayıt belgesi istenmektedir ancak mühendis ve mimarlar tarafından yapılan bu hizmetlere dair mühendis ve mimarların kayıtlı olduğu ve sicillerinin tutulduğu Odalarından herhangi bir belge istenmemektedir. Yetkinlik ve sicil durumu açısından Kamu Proje İhalelerinde sicil durum belgesi ve SMM büro belgesi ile proje uzmanlık belgelerinin istenmesi elzemdir. SMM’nin yaptığı işten yasal olarak sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun da mesleki sorumluluk sigortası ile desteklendiği ortamda tasarımda kalite ve ücretin artmasının mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, günümüzde yaşanan temel problemleri şu şekilde sıraladı:

“Ağır ve orantısız sözleşme koşullarının normalleştirilmesi gerekiyor. Bu konuyu her ortamda dile getirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sözleşmelerin sağlıklı, güvenilir bir ortamın oluşturulabilmesi için uluslararası benzer standartlara paralel hale getirilmesi açık bir ihtiyaçtır.  Tasarım, malzeme temini, uygulama faaliyetlerini yapan arkadaşlarımız kuvvetler ayrılığı ilkesini her alanda uygulamalılar. Sektörel işbirliklerinin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. En önemli konulardan birisi olan yargı sorunlarına karşın önlem olarak tahkim şartının uygulanması ile ilgili kurullarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Disiplinlerin birbirinden farklı olarak hazırladıkları dosyalarda işlerin birbirleriyle çakıştığını veya boş alanların olduğunu, bunun da sahalarda sağlıksız bir şekilde çözülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle Bütünleşik İhale Dosyaları önemlidir.”

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Gökhan Ünlü, şartnamenin yatırım öncesi başlayan, işveren ile birlikte çalışan, işletme sürecini de kapsayan yaşam döngüsünü sağlayan doküman seti olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

”Şartname, sadece mekanik tesisat ekipmanının tanımlandığı bir doküman değildir. Sadece mekanik tesisat ekipmanını kapsarsa eksik kalır. Sırayla özetlersek işveren ve tasarım şartnamesi özgün olmalı, seri üretim şartnamesi standart olmalı, terzi usulü ve sistem şartnameleri tasarımcı tarafından yazılmalı. Uygulama işletme, bakım ve TAD şartnamelerinin bir kısmına tasarımcının dokunması lazım ama geri kalanlarının standart ve güncel olması gerekir. Bunların bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. İşveren şartnamesinin yatırımdan önce hazırlanması gerekirken, tasarım şartnamesi tasarıma başlanmadan önce, ürün şartnamesi mevcut elemanı kullanırken ve sürekli güncellenecek şekilde hazırlanırken, diğerleri ise tasarım esnasında ve tasarımdan sonra hazırlanmalıdır.”

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Yönet ise ürün gruplarına yönelik şartnamelerin sade, gerektiği kadar tarif içeren ama mutlaka standartlara atıfta bulunan, sertifika gerekliliği var ise hangi tip sertifika istediğini net olarak belirten şartnameler olması ve bunun tüm ülkede tek tip hazırlanması gerektiğini ifade etti. Tek tip şartnamelerin bina kullanımına göre yeterli olmayacağı durumlarda özel şartnameler ile desteklenmesi gerektiğini belirten Yönet, şartnamelerin yaşayan kavramlar olduğunu, geldiğimiz noktada nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 konularından bahsederken şartnamelerin sürekli revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Yönet’in ardından söz alan Abdullah Bilgin, teknik şartnamelerin özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapıların yönetmelik ve standartlar ile yerel yönetimlerin mevzuatına uygun olarak tasarımını, kullanılacak malzeme ve mamulün genel teknik özelliklerini, ilgili cihazların teminini, montajını, uygulama kurallarını, imalatı tamamlanan sistemlerin test, ayar ve işletmeye alımıyla ilgili teknik esasları kapsaması gerektiğini belirtti. Bilgin, teknik şartnamelerin amacını da şu şekilde ifade etti:

"Teknik şartnamelerden beklenen, yapılarda can ve mal güvenliği ile yönetmelik ve standartlarla tanımlanan sağlık, hijyen, konfor şartlarının sağlanması, ayrıca yapıların güncel yönetmelik ve standartlar kapsamında enerji etkin ve çevreye duyarlı olarak tesis edilmesidir.  Teknik şartnameler, belgelendirme gerektiren cihaz ve ekipmanlarda, genel kabul görmüş ulusal veya uluslararası akredite kuruluş ve laboratuvarlardan gerekli sertifikaların alınarak ibrazının sağlanmasına yönelik olmalıdır.

Teknik şartnameler olabildiğince ilgili yönetmelikler, standartlar, normlar, yerel kuruluşların mevzuatları ile yürürlükteki AB direktiflerine atıfta bulunmalı, söz konusu standartlar ve yönetmelikler değiştikçe, otomatik olarak güncellenebilmelidir.”

Son olarak Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri hakkında sunum gerçekleştiren Şinasi Karaoğlu da “Üretim ve sanayi olmadan yol kat etmemiz çok mümkün değil. Ülkemizde İzmir de dâhil olmak üzere mekanik tesisat alanında ürün üreten çok ciddi firmalar var. Bu firmalar standart ve kalite açısından birçok koşulu yerine getiriyorlar. Sanayinin etkinleşmesi, güçlenmesi için proje tasarımcı mühendislerin pozitif ayrımcı bir yol izlemesini arzu ediyorum” şeklinde konuştu. Panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Forum haberi için tıklayınız >>>>>