YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE TAKIM OLMA–OLUŞTURMA–YÖNETME EĞİTİMİ

×

Hata mesajı

 • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Şubemiz tarafından 26 Eylül-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Yaratıcı Drama İle Takım Olma-Oluşturma-Yönetme Eğitimi gerçekleştirilecek. 


YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE TAKIM OLMA – OLUŞTURMA – YÖNETME EĞİTİMİ


Genel Olarak Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama, interaktif bir öğretim yöntemi olarak; soyut ya da somut herhangi bir olayı ya da konuyu, bir grup eşliğinde ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerini kullanarak oyunsu (oyun gibi) süreçlerle canlandırmadır.

Bu yöntemde her atölyeye en az 12 en çok 24 kişinin katılımı öngörülür. Atölyelerin her biri belirlenmiş bir kazanımı (öğretilmesi hedeflenen konuyu) edindirmek üzere üç ana bölümden oluşur. İlk bölümde (Isınma) katılımcıları elde edilmek istenen kazanıma zihinsel ve fiziksel olarak hazırlamak üzere oyunlar oynanır. İkinci bölümde, kazanımın deneyimler yoluyla edinilmesine yönelik oyunsu /kurgusal durumlar üzerinden doğaçlamalar yapılır. Son bölümde ise kazanımın ne oranda elde edildiğini ortaya koymak üzere değerlendirmeler yapılır.

Böylece katılımcılar kazanımı deneyimleme yoluyla ve çoğunlukla oyunsu süreçlerde eğlenerek edindiklerinden kazanım, diğer öğrenme yöntemleri ile kıyaslandığında daha kalıcı olarak sağlanır.

Yaratıcı drama atölyelerine katılan katılımcılar her atölyede, hedeflenen ana kazanım konusunun yanı sıra, “yaratıcı dramanın genel kazanımları” adı altında örtük olarak şu gibi kazanımları bireysel nitelikleri ölçüsünde kazanırlar:

 

 • Hızlı çözüm geliştirme, 
 • Kalabalık önünde kendini ifade etme ,
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirme,
 • Estetik bir yaşam biçimi oluşturabilme, 
 • Grupla birlikte hareket edebilme yetisini pekiştirme, 
 • Neden-sonuç ilişkisini farklı perspektiflerle kurabilme, 
 • Yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önüne açma, 
 • Sorgulama ve ifade edebilme ,Beden dilini kullanma, 
 • Özgüven geliştirme.
 
YARATICI DRAMA TEKNİĞİ İLE TAKIM OLMA – OLUŞTURMA – YÖNETME EĞİTİMİ İÇERİĞİ

İş yaşamında sıklıkla bir takım içinde yer alma, çalışanlardan bir takım oluşturma ve var olan bir takımı ortak değerler etrafında toplayıp bir hedefe yönlendirme konusunda becerilerimizi geliştirmeye gerek duyarız.

Bu eğitimin amacı oda üyelerimizin, mühendislik nosyonlarının getirdiği avantajları da kullanarak fonksiyonel takımlar oluşturmak takım içinde kendilerini en güçlü yönleriyle ifade etmek ve takımın güçlü yönlerini ortaya çıkararak hedefe odaklama ve motivasyonlarını korumak konularında ip uçları yakalamaları kendilerine uygun bakış açıları ve beceriler geliştirmeleridir.

 
Atölye Başlıkları:
1. Atölye: Tanışma  - İletişim ve Etkileşim 
2. Atölye: Takım Çalışmalarında katılımcıların kendilerinin ve takım arkadaşlarının temel davranış karakteristiklerinin farkına varması
3. Atölye: Katılımcıların takım içinde kendilerini güçlü yönleri ile ifade etmeyi deneyimlemeleri
4. Atölye: Takım içinde uzlaşımı sağlama becerileri üzerinde görüşler oluşturma
5. Atölye:  Takım üyelerinin güçlü özelliklerinden yararlanarak hedefe odaklanma
6. Atölye: Ortak değerlerin farkına varma / Genel değerlendirme
 
Eğitim Programı: 26 Eylül 2017 – 31 Ekim 2017 Salı günleri 19.00 -21.15   
Süre: 6 hafta
 
Program Ücreti:
MMO Üyeleri İçin: 160.00 TL (%18KDV Dahil)
Diğer Katılımcılar İçin: 220 TL(%18KDV Dahil)

Diğer Bilgiler: 

Katılım, 24 kişi ile sınırlıdır. Başvuruda öncelik esastır.
Eğitim sonunda; katılım belgesi verilir.  Katılım belgesine hak kazanılabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru için:  0232 462 33 33 / 212-213; ikm-izmir [at] mmo.org.tr