ODA GENEL MERKEZİMİZİN, SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜROLARI TESCİL VE MESLEKİ DENETİMİ (SMM) İLE İLGİLİ YAZISI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kayseri Şubesi

Oda genel merkezimizimizin,

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” ne göre, serbest makina mühendisliği hizmetleri veren kişi ve kuruluşların mesleki faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, mesleki bilimsel ve teknik esaslar doğrultusunda yürütülmesini teminen, bu hizmetlerin 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca; Odasına üye olan, mesleklerini serbest olarak icra etmelerine engeli bulunmayan ve usulüne uygun kurulmuş ticari kuruluşlarını Odaya tescil ettirerek faaliyetlerini sürdüren kişilerce yerine getirilmesi zorunluluklarla ilgili yazısı dosya ekinde bilginize sunulmuştur.

Gerek SMM Büro Tescil Belgeli firma ve gerekse bu firmanın SMM’si olan meslek mensupları  “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”  kapsamında olup,  anılan Yönetmelikte öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür. Odamıza tescil olarak SMM Büro Tescil Belgesi alan serbest mühendislik firmalarının bu belgeye sahip olmalarının ve kullanmalarının koşul ve kuralları da yine bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenmiş olup, 

detaylı bilgi dosya ekinde bilginize sunulmuştur. 

 

Ayrıca, proje hizmeti verip de SMM yaptırmama ve projelerin mesleki denetimden geçirilmemesi ile ilgili odamıza açılan dava örnekleri dosya ekinde bilginize sunulmuştur.