12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası her dönem olduğu gibi bu dönemde de üyelerinin uzmanlık ve çalışma alanlarına yönelik çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerle, bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici, yönlendirici konumunu güçlendirmek ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Belirtilen hedefle düzenlenen ve kurumsallaşan etkinliklerden biri de; ilki 1997 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl Ankara Şube sekretaryalığında on ikincisi düzenlenen “Kaynak Teknolojisi XII. Ulusal Kongre ve Sergisi”dir. Kongrenin teması bu yıl “ Kaynaklı İmalat Alanlarında İSG Uygulamaları”, “Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler”, “Yeni Uygulamalar ve Etkin Örgütlenme Faaliyetleri”, “Kaynak Teknolojisi Uygulamalarında Sayısal, Mobil Teknoloji ve Uzaktan Yönetim”, “Endüstri 4.0 ve ilgili Kaynak Teknolojileri Uygulamaları” olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirildiği, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.

İki gün sürecek Kongrede, 7 ayrı oturumda 27 bildiri ve 4 Poster sunum yapılacak olup, ayrıca çok sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla bir sergi de gerçekleştirilecektir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şube yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunan konuşmacılara, etkinlik beraberinde düzenlenen sergiye katılarak ve Bildiriler Kitabına ilan vererek katkı sağlayan değerli firmalara, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara, Odamız Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Kongre Sekreteri ile Şube çalışanlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Kurultay Bildiriler Kitabının ilgili üyelerimize, akademisyenlere, sanayicilere, kurum ve kuruluşlara araştırma ve çalışmalarında başvuru kaynağı olarak ışık tutmasını ve yararlı olmasını dileriz.

Yayın No: 
728
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
406
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları