ASANSÖR AVAN PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİK ESASLARI 

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız büyük önem verdiği yayın çalışmaları kapsamında uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerin ve ilgili teknik personelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması amacıyla yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha önce 1998 yılında yapılan, tek kitap olarak basılan Asansör Avan ve Uygulama Projeleri Hazırlama Teknik Esasları (MMO/208) kitabı, proje ve uygulama aşaması farklı zamanlarda oluştuğu için ayrı iki kitap haline getirilmiştir. Gözden geçirilerek güncellenmiş Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları kitabımız asansör sektöründe çalışan meslektaşlarımızın ve teknik elemanların ihtiyaçlarına yanıt verecek kapsamlı bir kaynak olarak yayımlanmaktadır.
Bilindiği üzere AB Teknik Mevzuat Uyumlulaştırma çalışmalarında Asansör Teknik Mevzuatı da değiştirilerek T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) 25021 sayılı Resmi Gazete’ de 15 Şubat 2003 tarihinde yayımlanmış ve 27319 sayılı Resmi Gazete’ de 14 Ağustos 2009 tarihinde güncellenmiştir. Son olarak AB Mevzuatı paralelinde, ilgili Bakanlık tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği değiştirilerek 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Odamızın uzmanlık alanına giren asansörler konusunda yeni yasal düzenlemeler sonrasında Türkçe kaynak ihtiyacı üst boyutlara ulaşmıştır. Odamız, üyelerinin bilgi ve deneyimlerini, kurumsal bilgi ve perspektif ile birleştirerek kitabın oluşmasına ortam hazırlamıştır. 

 

Yayın No: 
697
Yayın Yeri: 
İzmir
Sayfa Sayısı: 
64
ISBN: 
978-605-01-1200-9
Kitap Türü: 
Teknik Kitaplar