ATIK SU ARITMA TESİSİ PRATİK BİLGİLER EL KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik personelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması için bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla kurslar düzenlemekte ve bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyet­lerini sürdürmektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem üniversitelerde hem de sanayide çalışan teknik elemanlar tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarındaki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyet­lere bağlı olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim şarttır.

Makina Mühendisleri Odası, sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fayda sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam ettir­mektedir. Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimizin konularında gelişmelerini sağlamaktır.

Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğ­rultusunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mekanik tesisat sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmakta olan Odamız, mekanik tesisatta yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olma­sını sağlamak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaş­masına katkıda bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda "Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı"nın üçüncü baskısını meslektaşlarımız ve uygulama­cıların hizmetine sunuyoruz.

Metin yazımında disiplinleri farklı çeşitli kişi ve kuruluşlar katkı koymuşlardır. Makina Mühendisi Celalettin Fırat TÜRE, Makina Mühendisi Umut Ahmet TECER, Makina Mühendisi Reşat ŞENER, Makina Mühendisi Er­tuğrul DİKTAŞ, Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN, Elektrik Mühendisi Arif AYKAÇ‘a kitabı hazırlama sürecindeki özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Yayın No: 
630
Yayın Yeri: 
ANKARA
Kitap Türü: 
Teknik Kitaplar