ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ YAZILIMLARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 2011 BİLDİRİLER KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

SUNUŞ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, yazılım alanında ulusal ve uluslararası yeni gelişmelerin, tartışmaların izlenebilmesi ve aktarılabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu alanda politikaların oluşturulması amacıyla Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi düzenleme kararı almıştır.
Tüm üretim kaynaklarının tek veya bütünleşik olarak planlanması ve kontrol edilmesi için yazılımlar önemli hale gelmiştir. Entegre yönetim anlayışı ile üretim dışındaki diğer tüm fonksiyonların yönetimi için yazılımlara gereksinim duyulmaktadır. Yazılım seçim, kurulum ve uygulama süreçlerinde sorunların çözümü için bilgi paylaşımına gereksinim vardır. Tüm bu süreçlerin yönetiminde ve uygulama süreçlerinde aktif görev alan Endüstri Mühendisleri bu alanda önemli role sahiptirler.
Kongrenin hedefi; Endüstri Mühendisliği yazılımları hakkında katılımcıları farklı sektörlerden gelen deneyimlerin ışığında bilgilendirmek, yazılım seçimi, kurulumu ve uygulama süreçleri hakkında doğru karar vermelerini sağlayıcı bilgileri, teknolojileri ve uygulamaları aktarmaktır. İlgili tüm taraflar etkinlik süresince farklı platformlarda bir araya gelerek Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları üzerine etkin bir şekilde bilgi paylaşımında bulunacaklardır. Yürütme Kurulumuz ilk kez düzenlenecek bu Kongre için zengin içerikli bir program hazırladı. Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve bilim insanlarının sundukları bildirilerin yer aldığı bu kitap ile kongreye katılamayan pek çok meslektaşımız kongre birikiminden yararlanma olanağı bulacaktır.
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde ilk kez yapılan Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi'nin gerçekleştirilmesini sağlayan düzenleme ve yürütme kurullarına, danışmanlar kuruluna, destekleyen kuruluşlara, etkinliklere sponsor olan firmalara, İzmir Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, oturum, uygulamalı deneyim paylaşımları, panel, yuvarlak masa söyleşi ve kurs çalışması yöneticilerine, bildiri sunarak, panelist ve yuvarlak masa katılımcısı olarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza, uzmanlara ve tüm delegelere teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Yayın No: 
559
Yayın Yeri: 
İZMİR
Sayfa Sayısı: 
273
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları

Kitap: