LPG/CNG'YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu AİTM Yönetmeliği ve Odamız Yönetmelikleri uyarınca LPG ve CNG’li araçlara yönelik yürütülen çalışmalarımız,  sempozyumlar,  eğitimler, belgelendirmeler, yayın vb. çalışmaları da kapsayan bir genişlikte sürdürülmektedir.
LPG’ye dönüştürülmüş araçlara Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenleyen Odamızın LPG’li araç denetimlerine ilişkin gösterdiği duyarlılık ve verilmekte olan hizmetin kalitesi üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından, 11.04.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan yetki devri ile LPG’ye dönüştürülen araçların son kontrolleri ile birlikte Montaj Tespit Raporlarının da Odamızca düzenlenmesi sonucu Oda faaliyetleri bir üst noktaya sıçratılmıştır.
LPG’li araç sektörüne yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, Odamızın öneri ve girişimleri sonucu, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. maddesi uyarınca, hazırlıkları TMMOB ve EPDK tarafından yapılarak EPDK tarafından yayımlanan, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği” ile Odamız, LPG piyasasında görev yapacak olan personelin eğitiminde de sorumluluk üstlenmiştir.
Odamızın kamu adına ve kamu yararına yürüttüğü mesleki denetim uygulamalarında gösterdiği titizlik ve başarılar, LPG’li araç denetimlerinde de sağlanmakta ve gerçekleşen iyileşmeler kamuoyu nezdinde takdir edilmektedir.
Kamu adına ve Kamu yararına Odamızca yürütülmekte olan LPG/CNG’li araç kontrolleri 2005-2011 yılında ülkemizde mevzuat düzenleyen ve kontrol-muayene-tescil yapan kuruluşlar arasında tam bir uygulama bütünlüğü bulunmakta iken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 Tarih ve B.11.0.Kug.0.00.17.00.03/225-09-20195 Sayılı Genelgesi ile başka bir sürece evrilmiştir.
Bu çalışmada, Odamızın LPG sektörü kapsamında yürüttüğü bütün çalışmalar ve denetim uygulamaları evre evre anlatılarak denetimlerde sağlanan iyileşmelere paralel olarak  yeni sürecin eğilimlerini de sayısal verilerle tartışmaya açmak hedeflenmiştir.
Raporu hazırlayan Ali Ekber ÇAKAR ve Tahsin AKBABA ile emeği geçen Oda çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
Nisan 2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Yayın No: 
618
Yayın Yeri: 
ANKARA
ISBN: 
618
Kitap Türü: 
Oda Raporları