SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik personelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması için bünyesinde kurslar düzenlemekte ve bir kısmı bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem üniversitelerde ders kitabı olarak hem de sanayide çalışan mühendisler ve teknik elemanlar tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarındaki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim şarttır.

Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğrultusunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek hidrolik ve pnömatik sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmakta olan Odamız, hidrolik ve pnömatik sektöründe yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi bu alanda da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu yayının gerçekleşmesinde, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde oluşturulan Akışkan Gücü Teknik Yayınlar Serisi Kitap Komisyonu içerisinde, AKDER (Akışkan Gücü Derneği) ve sektör temsilcileri yer alarak bilginin paylaşımı ilkesi doğrultusunda önemli katkılarda bulundular.

Sektörün ve mühendislerin gelişimlerine büyük katkı sunacağına inandığımız ve ilk baskısını gerçekleştirdiğimiz “Sızdırmazlık Elemanları” kitabını büyük bir emek ile hazırlayan sayın Arden Arevyan’a teşekkürü borç biliriz.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, komisyon üyelerine, çalışmalara fiilen katılan üyelere, sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

Yayın No: 
721
Yayın Yeri: 
İstanbul
Sayfa Sayısı: 
648
Kitap Türü: 
Teknik Kitaplar