TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 BİLDİRİLER KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

SUNUŞ
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 14-13 ,2019 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda başarıyla gerçekleştirilmiştir. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin yirmi ikincisi Bunalım, Sanayi ve Mühendisler ana temasıyla düzenlenmiştir.

Dünya ekonomisi topyekun bir durgunluk aşamasında yer alıyor. Bu durgunluk sanayisizleşmeyi yüksek işsizliği, yoksulluğu, sert kemer sıkma programlarını beraberinde getirirken, kapitalizmin bu sorunlara yanıt verme kabiliyetinin kalmadığı da açık bir hale geliyor. Kapitalizmin bu yeni durgunluk evresi emperyalist yayılma stratejileri ve savaşların tüm dünya coğrafyalarını etkilediği, ticaret yahut kur savaşları ile yeni tehditlerin yükseldiği, ülkeler arası ilişki ve çelişki dinamiklerinin yeniden belirlendiği bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Hiçbir krizden ders alınmamışçasına finansal ve imar rantlarına dayalı balonlaşma bizde ve neredeyse tüm ekonomilerde yaygın bir şekilde devam ederken, reel ekonomilerden kopuş gün geçtikçe hızlanıyor, aşılması zorlaşacak yeni kriz ihtimallerini büyütüyor.

Türkiye ekonomisi, küresel kapitalizmin yaşadığı sorunları da barındırmakla birlikte makro ekonomik ve sosyal verilerden de izlenebileceği gibi derin bir ekonomik bunalım içindedir. Son 17 yıldır uygulanan sanayisiz, istihdamsız, ranta ve borçlanmaya dayalı, dışa bağımlılığı gittikçe pekiştiren ekonomi politikaları, bu bunalımın temel nedenleri arasındadır. Sanayisizleşme olgusunun izlendiği bir diğer yer ise sosyal alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel olarak yaşanan değişim eğitimli işgücünü de çalışma yaşamı dışına itmekte ve ekonomik ve sosyal haklarda ciddi bir gerilemeye neden olmaktadır. Bu durum Türkiye ekonomisini kalkınmacı bir yola yönlendirecek istihdam potansiyelini de ciddi bir şekilde tahrip etmektedir.

Mühendislerin üretim ve hizmet süreçlerinde yaşadığı değişim/dönüşüm ekonomi, sanayi, tarım ve hizmet alanlarındaki bu sürece eşlik etmektedir. Mühendisliğin işlev ve iradesinin sanayileşme ve kalkınma paradigmasından koparılarak en aza indirilmesi, aynı zamanda doğal ve kültürel değerler üzerinden daha hızlı bir sermaye birikimini iktidara yönlendirmeyi hedefleyen rant sistemi ve yoğun sömürüye daha açık bir çalışma rejimi inşasına olanak sağlamıştır. Tüm bu sorunlara ışık tutmak ve en doğru yanıtları aramak amacı ile TMMOB Sanayi Kongresi 2019 “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana teması ile düzenlenmiştir. Kongrenin ilk gününde dünya ve ülkemizdeki eğilimler ele alınırken, sanayi ve alt dallarına ilişkin analizlere yer verilmiştir. Kongremizin ikinci gününde ise Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde birçok sektörden mühendislerle anket çalışmasına dayanan “TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler” çalışmasının bulguları paylaşılmıştır. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik gelişimin işleri, istihdamı ve sosyal yaşamı dönüştürücü etkisi yine ikinci gün gerçekleşmiş olan iki oturumun ana konusunu oluşturmuştur.

Bunalım, Sanayi ve Mühendisler ana temasıyla gerçekleşen Sanayi Kongresi 2019 etkinliğinin hazırlık süreçlerine katkı koyan Kongre Yürütme, Düzenleme ve Sekretaryasına teşekkür eder, kongre oturumlarını eksiksiz olarak içeren Bildiriler Kitabının ilgili tüm kesimlere fayda sağlayacağına olan inancımızla iyi okumalar dileriz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Yayın No: 
719
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
220
ISBN: 
978-605-01-1375-4
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları