ÜRETİM ZİNCİRLERİNDE MÜHENDİSLERİN YERİ VE YAŞAM KOŞULLARI/ GEBZE HAVZASI ÖRNEĞİ RAPORU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Gücünü örgütlü üyesinden alan ve meslek çıkarları ile kamu yararı yaklaşımını birbirinden ayırmayan Odamız, yayımladığı birçok çalışmayla, meslek disiplinlerimizin toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine, halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bugüne dek, meslek alanımız başta olmak üzere, birçok bilimsel araştırmaya imza atmış olan Odamız, meslek alanlarında bilimi, tekniği ve teknolojiyi izleyen, yorumlayan ve ülke çapında geliştirmeyi amaçlayarak geçmiş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve deneyimiyle oluşturduğu platformlarda birçok konuya ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymaya çabalamaktadır.Bu ilkelerden ve çalışma anlayışından yola çıkarak, bu çalışmada, mühendislerin gerek çalışma ve gerek kent yaşamlarında, gerekse de toplumsal kimliklerinde, sanayileşme ve emek süreçlerine bağlı olarak yaşadıkları dönüşümü incelenmeyi amaçlamıştır.

11-12 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara‘da düzenlenen Sanayi Kongresi çalışmaları kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalar arasında, Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam Koşulları/Gebze Havzası Örneği alan araştırmasının özel bir yeri vardır. Uzunca bir süredir sermayenin farklı dönemlere has üretim biçimlerinin, tiplerinin ve mekansal kullanım biçimlerinin bir arada toplandığı, özgün bir ürettim üssü haline gelen Gebze‘de, mühendislerle birebir yapılan anketler ışığında şekillenen bu çalışmamızın ülkemizde üretim ve mühendislik alanında yaşanan dönüşümün izlerini en net haliyle yansıtacağına inanıyoruz.

Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam Koşulları/ Gebze Havzası Örneği Raporu‘na yön veren Çalışma Grubu üyelerimize, araştırmanın farklı evrelerinde özveriyle görev alan genç arkadaşlarımıza, araştırmamızın bilimsel çerçevede organize edilmesini ve kapsamlı bir rapor hazırlanmasını sağlayan Serkan Öngel‘e teşekkür ederiz. Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam Koşulları/Gebze Havzası Örneği Raporu‘nun örgütümüze ve kamuoyuna katkı sağlayacağı inancımızla...

Mart 2016

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Yayın No: 
656
Yayın Yeri: 
ANKARA
Sayfa Sayısı: 
110
Kitap Türü: 
Oda Raporları