YALITIM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Isı, su, ses ve tesisat yalıtımı konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrultusunda ülke çapında enerji tasarrufu sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması ve bu konulardaki uygulamanın bilimsel ve teknik kurallara göre yapılması için İstanbul Şubemiz çalışmalarıyla Yalıtım kitabını hazırladık.
Binalarda ısı, su, ses ve tesisat yalıtımının, planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında tekniğe ve standartlara uygun olarak yapılmaması, enerjinin büyük bir bölümünü yurtdışından sağlayan ülkemizde enerjinin verimli bir şekilde kullanılmamasına, gereksiz enerji tüketimine, çevre kirliliğine ve ekolojik dengenin bozulmasına yolaçmaktadır.
Oysa enerji tasarrufu; ekolojik denge, temiz hava, konforlu bir yaşam, gürültüsüz ve sağlıklı mekanlar için yapılarda zorunluluktur.
Dünyadaki fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesine rağmen enerji tüketiminin sürekli artması bizleri, ısı enerjisinin maliyetinin düşürülmesi ve elde edilen enerjinin verimli kullanılması için birçok önlemler almaya ve buna etki eden faktörleri irdelemeye zorlamaktadır. Ülkemizin enerji tüketiminin %34'ünün binalarda olması ve bunun da %85'inin ısıtmada kullanılması ısı yalıtımının önemini arttırmaktadır.
Gürültü, insan sağlığını ve davranış biçimini olumsuz yönde etkileyen önemli bir çevre kirliliği faktörüdür. Planlama ve tasarım aşamasında gürültü faktörünü gözönüne almak, birçok gürültü problemini başlangıçta önlemek demektir. Bu nedenle ses yalıtımına imar planından başlamak doğru olur. Ses yalıtımı ile ilgili tasarım, uygulama ve kullanım alanındaki çözüm önerilerimiz kitabımızda yer almaktadır.
Doğal ortamların sürekliliği için gerekli olan su, binalar tamamlandıktan sonra insan, bina ve çevreye zararlı bir madde haline dönüşebilmekte ve sorun oluşturabilmektedir. Kitabımızda suyun binalarda nerelerde ve ne şekilde sorunlar oluşturacağı ortaya konularak, su yalıtımı ile ilgili tasarım, uygulama ve kullanım alanındaki çözüm önerilerimiz sunulmuştur.
Tesisat yalıtımı ısı, su ve ses yalıtımının bir bileşkesidir. Ancak özel olarak irdelenmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alan kitabımızın son bölümünü oluşturmaktadır.
Meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz.

Yayın No: 
644
Yayın Yeri: 
İstanbul
Sayfa Sayısı: 
398
ISBN: 
978-605-01-0899-6
Kitap Türü: 
Teknik Kitaplar