1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Kocaeli örgütleri, 1 Mayıs’a dair ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına sendika ve oda temsilcilerinin yanı sıra CHP, HDP, Emek Partisi, Halkevleri, Kocaeli Dersimliler Derneği üyeleri de katıldı.

Açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş okudu.

Yapılan Basın Açıklaması metni; 

 

Değerli Basın Emekçileri;

Bizler, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Kocaeli Örgütleri olarak 2019 yılı 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma gününü ilimiz Kocaeli’nde kutlamayı kararlaştırmış bulunuyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Yaşadığımız hayat, biz emekçilerin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğumuzu bizlere açıkça göstermektedir. Başta örgütlenme, Toplu Sözleşme yapma, grev, basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi en temel haklarımızın keyfi tutumlar ile yasaklanması, ücretlerimizin açlık sınırlarına doğru baş aşağı sürüklenmesi, enflasyon karşısında tükenen sofralarımız, güvencesiz çalışmanın dayatılması, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlerin tamamen özel piyasanın rant alanına terk edilmesi, Siyasi İktidarın tamamen devşirme ve işbirlikçi sendikaları bizzat güdümlemesi ve önünü açması karşısında bizler yani gerçek emek ve meslek örgütleri olarak, tüm ezilenlerin, tüm emekçilerin sesini yükselteceği en önemli gün ve en önemli alan KUŞKUSUZ  1 MAYIS MEYDANLARI !

Geçtiğimiz yıl Siyasi İktidarının iyi çocuğu Konfederasyonlarından birinin, tamamen Siyasi bir şova dönüştürdüğü İzmit 1 Mayıs’ını gerekçe göstererek, bizlere 2018 yılında ısrarla alan tahsis edilmemesine karşı, bizler bu yıl oldukça erken bir dönemde, Kocaeli Mülki Makamlarına gerek yazılı, gerekse sözlü başvurularımızı yaptık,  şimdi gereğini talep ediyoruz.

Bu kentin emekçileri ve örgütleri olarak, bu kentin meydanları ve alanlarının bizlere 1 Mayıs Bayramımız için tahsis edilmesinden daha doğal bir hak olamaz. Demokrasinin ve İdarenin yerel kurumlar ile işbirliği yapması zorunluluğun sonucu, bizim de temel talebimizdir.

Kapitalizmin, bütünlüklü olarak en büyük tahribatı yarattığı Kocaeli’de, bu şehrin emekçileri olarak 1 Mayıs’ta Kocaeli’nde olacağımızı, tüm sömürü mekanizmalarına karşı, tabandan gelen, özgürlükler, demokrasi, ekmek ve barış taleplerimizi alanda haykıracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla ifade ediyoruz.

KESK-DİSK-TTB-TMMOB KOCAELİ ÖRGÜTLERİ