KAZAN VE BASINÇLI KAPLARIN KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİDİR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Kış aylarında kullanmaya başlanan kalorifer kazanları ve endüstriyel tesislerde kullanılan farklı tiplerdeki kazanlar ile genleşme tankı, hidrofor gibi basınçlı kaplara ilişkin, iş kazalarını önlemeye yönelik iş güvenliği kuralları için ilgili yasal düzenlemelerin hatırlatılması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. 

KAZAN VE BASINÇLI KAPLARIN KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİDİR

Eğitimli personeller tarafından işletilmeyen, periyodik test ve kontrolleri yapılmayan kazanlar ve basınçlı kapların patlamalara ve iş kazalarına yönelik güvenlik riski göz ardı edilmemelidir.

Kış mevsiminin kendisini hızla hissettirmeye başladığı bu günlerde, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan sıcak su (kalorifer) kazanları da devreye girmiş durumdadır. Endüstriyel tesislerde kullanılan kazanlar gibi ısınma amaçlı konut ve hizmet binalarında kullanılan kazanların ve hidrofor gibi basınçlı kapların da yılda en az bir kez periyodik test ve kontrollerinin yapılması yasal bir zorunluktur. Diğer taraftan bu kazanların, kazan türüne göre eğitim almış personellerce işletilmesi gerekmektedir. Eğitimli personeller tarafından işletilmeyen, periyodik test ve kontrolleri yapılmayan kazanlar ve basınçlı kapların patlamalara ve iş kazalarına yönelik güvenlik riski göz ardı edilmemelidir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Anılan yönetmelik; kısaca iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.

BUHAR KAZANLARI, KIZGIN SU KAZANLARI, KIZGIN YAĞ KAZANLARI, KALORİFER KAZANLARI VE DİĞER BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR.

Her yıl gazete manşetlerinde gördüğümüz ölümlü iş kazalarının önlenmesi için kazanların ve genleşme tankı, hidrofor, hava tankı, boiler, otoklav gibi içerisinde 0,5bar üzerinde basınç bulunduran diğer basınçlı kapların periyodik kontrolleri ilgili standardında belirtilmemiş ise yılda en az 1 kez yapılmalıdır.

Basınçlı kapların risk değerlendirilmesinde veya basınç testi yapılamaması durumunda uygun tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak; kalınlık, korozyon ve kaynak kontrolleri yapılmalıdır.Periyodik kontrollerde, kazanların ve basınçlı kapların iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından kontrolleri ve  hidrostatik testleri ile emniyet vanalarının açma testleri yapılmalıdır. Emniyet vanalarının açma, kapama ve sızıntı kabul testleri ayrıca yapılarak, ayarlarının bozulmayacak şekilde mühürlenmesi ayrıca tavsiye edilmektedir.

KAZANLARIN PERİYODİK KONTROLÜ İŞ KAZALARINI EN AZA İNDİRİR.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak Şube ve Temsilciliklerimizde görevli tecrübeli kadromuz, kamusal güvenliği ön planda tutarak yıllardır periyodik kontrol hizmetlerini büyük bir özenle akredite A tipi muayene kuruluşu olarak yürütmektedir.

Kanunen yaptırılması zorunlu olan periyodik kontrolleri yaptırmayan Sanayi Kuruluşları Yetkilileri ve Site Yöneticileri’nin büyük riskler almakta olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

KAZAN İŞLETMESİNDEN SORUMLU PERSONEL EĞİTİMLİ VE BELGELİ OLMALI.

Aynı Yönetmelik’in 11. Maddesi “İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır.” ibaresini içermektedir. Bu madde gereğince kazanların işletmesinden sorumlu personellerin ilgili kazan tipine göre Kazan İşletmecisi eğitimlerine katılmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi gereği 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Kuruluş kanunu uyarınca “Meslek alanları ile ilgili konularda her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” doğrultusunda eğitimler düzenlemekte ve belgelendirmektedir.

MMO Kocaeli Şubesi’nce Buhar kazanları, kızgın su kazanları, kızgın yağ kazanları ve sıcak su (kalorifer) kazanlarını işleten personele yönelik olarak yürütülen Sanayi Kazanları İşletmeciliği eğitimleri, İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlar Yönetmeliği ve MMO Ana Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara Kurs Katılım belgesi düzenlenmektedir. Bu eğitimlerimizdeki teorik konular,  Uygulamalı Eğitim Merkezimizdeki üniteler üzerinde yapılan uygulamalı dersler ile desteklenmektedir. Bu eğitimlerin İzmit’te bulunan Şube merkezimiz ve Uygulamalı eğitim merkezimizde düzenlenmesi Kocaeli, Gebze, Sakarya ve Bolu Sanayicileri ve Site Yöneticileri için büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Periyodik Kontroller ve Sanayi Kazan İşletmeciliği Eğitimleri hakkında bilgi almak isteyen Sanayi Kuruluşları ve Site Yönetimi Yetkilileri  0 262 324 69 33 numaralı telefon veya kocaeli.kontrol [at] mmo.org.tr elektronik posta adresini kullanarak Şube ve Temsilcilik çalışanlarımızla ile iletişime geçebilirler. Basına ve kamuoyuna duyurulur.

 

Murat KÜREKCİ

Makina Mühendisleri Odası

Kocaeli Şube Başkanı