"YAPI RUHSATLARINDA PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI" İLE İLGİLİ OLARAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunu kaldırması ile ilgili olarak bugün saat 18.00 de Mimarlar Odası taş binada TMMOB İKK (İl Koordinasyon Kurulu )bileşenleri ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Katılımcıların yorumları ve soru, cevaplarıyla gercekleşleşen basın açıklamasını, kurul adına Mimarlar Odası Başkanı Füsun YILMAZ okudu..

BASIN AÇIKLAMASI METNİ:

Yapı Ruhsatlarından Mimar ve Mühendis İmzalarının Kaldırılması Kararından Vazgeçilmelidir.

02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile TS 8737 no.lu yeni Yapı Ruhsatı Formu Standardı yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin)  ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının yer aldığı haneler kaldırılmıştır.

Yeni yapı ruhsatı standardına göre; ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzası alınması yapı ruhsatı düzenlenmesi için yeterli olmaktadır. Buna karşın imza haneleri kaldırılan alanlarda sorumluların isimlerinin ve ilgili bilgilerinin kaydedilmesi uygulaması devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “bürokrasiyi azaltma” gerekçesi ile uygulamaya başladığı bu düzenleme, hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

Bir yapıyı inşa etme, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, yetkin mimar ve mühendislerin ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan projelendirme süreci ile başlayarak, iskân aşamasına kadar yapının inşasının kontrolünü, uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektiren, çok yönlü işleyen bir mekanizmadır.

Uygulamaya geçen bu düzenlemenin, müelliflik haklarına darbe vurduğu, proje müellifinin kontrolü dışında tasarım ve projelendirme süreçlerinin yaşanmasını mümkün hale getirdiği, sahteciliğin önünü açacağı su götürmez bir gerçektir.

Ruhsatta “proje müellifi” imzalarının kaldırılması proje sahibi mimar ve mühendislerin müelliflik haklarının korunmasını imkânsız hale getirecektir. Bu yeni düzenleme, sahte mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şeflerinin sisteme dahil olmasına yol açabileceği gibi, gerçek kişilerin bilgileri dışında yalnızca bilgileri kullanılarak yeni ruhsatların düzenlenmesine zemin hazırlayacaktır. Belediyelere teslim edilen projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, Serbest Müşavirlik Mühendislik-SMM Bürosu sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıklarının tespit edilmesi bundan sonra imkânsız hale gelecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır. Oysa tüm ruhsat süreçlerinde müellifin proje tasarlayanı/çizeri olduğunu ispatlaması, hem imal edilecek yapının sorumluluğunu alması adına, hem de hukuki manada müelliflik haklarının korunması adına elzemdir.

Eserlerimizin ve emeğimizin Belediye bürokrasisi ve müteahhitlerin insafına bırakılması anlamına gelen yeni düzenlemeyi yanlış bulmaktayız. Odalar olarak, eğitim süreçlerinde aldığı bilimsel bilgiyi insanlığın, hatta tüm canlıların yararına sunan ve eser haline dönüştüren mimar ve mühendislerin haklarına sahip çıkmakta kararlıyız.

Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.

Anılan Tebliğ ile mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin yapı ruhsatları üzerindeki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzalı onaylarının kaldırılması; yapı sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alındığını kontrol edememesi sonucuna yol açılacak ve ağır mülkiyet hakkı ihlalleriyle karşılaşılacaktır.

Konu ile ilgili TMMOB’ye bağlı meslek odalarının çalışmaları devam etmekte olup, meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini değerli kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu