III. KOCAELİ TMMOB KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi
KOCAELİ KOCAELİ KADAR MI! ana temasıyla; 

TMMOB'a bağlı tüm bileşenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel veriler ve önerilerin ortaya koyulduğu, diğer toplumcu yapıların kendi düşünce ve çalışmalarından katkıların sunulduğu, kentin yapısal ve yaşamsal tüm sorunlarını tartışıldığı;
III. Kocaeli TMMOB Kent Sempozyumu 19-20-21 Aralık 2019 tarihleri arasında

19.12.2019 saat:16:00-20:30 (AÇILIŞ: SEKA Park Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi)

20.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Taş Bina)

21.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Taş Bina) da gerçekleştirildi. 

 

 

TMMOB Kocaeli İKK III.Kent Sempozyumu açılışı'nda; “Düşlerde Kocaeli” Ortaöğretim 6.7.8. sınıflar arası Resim Yarışması için yapılan Ödül Töreni sonrası kokteyl düzenlendi. (RESİM YARIŞMASI SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ )

Sonrasında Seka Kağıt ve Bilim Müzesi gezisi yapıldı.

Üç gün süren sempozyumda sekiz oturum gerçekleştirilerek, sanayi, sağlık,  kültürel farklılıklar, enerji kullanımı ve tasarrufu, işsizlik sorunu, tarihi değerlerin durumu, kentin ortak kullanım alanları, kent merkezi ve ilçeler de dahil olmak üzere Kocaeli'nin tüm sorunları yerel ve küresel bağlamda değerlendirildi. 

III.Kent Sempozyumu'na TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus YENER, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurul Sekreteri Murat Kürekçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Aslan, GTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Z. Gamze Mert, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, Sedaş Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, KOÜ Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Üyesi Derya Demirdezen, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özden Senem Erol, Biz İzmitiz Platformu kurucusu Hüseyin Erol, Dersimliler Dernek Başkanı Ruhi Çelik, ART Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, TMMOB Mesleki Oda Başkanları, Panelistler,  Oda üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, Şube Başkanımız Murat KÜREKÇİ ve Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı, İzmit Belediye Başkan Yardımıcısı Ünal ÖZMURAL konuşma gerçekleştirdi. 

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ açılış konuşması ; 

"Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar

TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Etkinliği düzenleyen Kocaeli İl Koordinasyon Kurulumuza, Kocaeli birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi Kocaeli Kent Sempozyumunun hazırlık süreci diğer kent sempozyumlarından biraz daha farklı oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde düzenlenen paneller, bu panellerde tartışılan konular ışığında açıklanan Yerel Yönetimler ve Seçim Bildirgesi ve nihayetinde 17 Ağustos Depreminin 20. Yılında yapılan panel Sempozyumumuz için önemli bir birikim sağladı. Bu anlayışla örgütlenen Kocaeli Kent Sempozyumunun diğer illerdeki arkadaşlarımıza örnek olacağını düşünüyorum.

Değerli Konuklar,

Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biridir. Birliğimize bağlı odaların kentlerin sorunlarına ilişkin kendi meslek disiplinleri ışığında düzenledikleri faaliyetler 2006 yılında gerçekleştirilen 39. Genel Kurulumuzda alınan kararla birlikte, İl Koordinasyon Kurullarımız bünyesinde yürütülen ortak faaliyetler haline dönüştürülmüştür.

Bu dönem içerisinde Denizli, Adana ve Muğla’da Kent Sempozyumu gerçekleştirdik. Önümüzdeki ay içerisinde de Kars’ta bir Kent sempozyumu düzenleyeceğiz. Böylelikle ülkenin en doğusundan en batısına kadar, farklı kentleşme dinamikleri olan illerimizin yerel sorunlarına çözüm önerileri sunmuş olacağız.

Bu sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı hizmetlerinden kentsel dokuya, afetlerden çevre düzenlemesine, turizmden kent suçlarına, ulaşımdan konut projelerine kadar pek çok farklı konuda şehirlerimizin sorunları irdelendi ve çözüm önerileri geliştirildi. Mesleki bilgi ve birikimlerimiz ışığında kentlerimizin nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.

Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve toplumsal sorumluluğunun bir gereğidir. Türkiye çapında 550 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki örgütü olan TMMOB, sadece meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu mesleki birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun çıkarları doğrultusunda kullanmayı da şiar edinmiş bir örgüttür.

Bu bilinçle, meslek alanlarımızla ilgili gelişim ve değişimlerin, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, toplumun bilgilendirilmesi daha da önemlisi yönetim politikalarının bu çerçevede belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz.

Değerli Konuklar,

TMMOB ve bağlı odalar olarak üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında yerel yönetimler gelmektedir.

Gerek farklı iller özelinde yaptığımız kent sempozyumları, gerekse merkezi düzeydeki sempozyum ve kurultaylarla yerel yönetimlerin sorunlarına ve kentleşme politikalarına ilişkin çözümler üretiyoruz.

Bunun yanı sıra başta imar, planlama ve uygulama alanlarında olmak üzere birçok konuda bilim, teknik ve mesleki ilkeler doğrultusunda, kamusal faydanın sağlanması amacı için açılmış ve kazanılmış yüzlerce dava TMMOB ve Bağlı odalarının yerel yönetimler alanındaki mücadelesinde önemli yer tutmaktadır.

Kentlerimizde bugün hala ortak kamusal mekanlar, yeşil alanlar, kültürel ve tarihsel varlıklar, bostanlar korunabiliyorsa bu durumda Birliğimize bağlı odaların hukuki ve toplumsal mücadelesinin katkısı büyüktür.

Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkezi iktidar emellerine başka yollardan ısrarla ulaşmaya çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer uygulamalar ve düzenlemeler belli aralıklarla yeniden gündeme getirilmektedir.

Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara, talan politikalarına ve uygulamalarına karşı, aynı oranda ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerdir.

Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda, kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere de hazırlıklı değildir. Bu durum bugüne kadar izlenen, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yanlışlığının en açık göstergesidir.

Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel bağlamda, niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerini kent politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.

Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektrik, doğalgaz ve ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan sosyal hizmetler özelleştirilerek, ticarileştirilerek, kentlerimiz emekçiler ve yoksullar için yaşanılamaz bir duruma getirilmektedir.

Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmakta, buralara lüks konut alanları, alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. Kentleri bir arada tutan unsurlar ve ortak kullanım alanları ortadan kaldırılmaktadır.

Bunun sonucunda kentler, giderek artan biçimde bütünlüğünü yitirerek birbirinden bağımsız ve ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve kentsel gerilimi de arttırmaktadır.

Sadece arazi rantına endekslenmiş bu kent ekonomisi anlayışının ortaya çıkardığı sürekli ve plansız büyüme, teknik altyapı hizmetlerinin ve sosyal-kültürel olanakların yetersizliği gibi sorunları daha da büyütmektedir.

Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın benimsenmemiş olması denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak yapılaşma ve imar afları gibi uygulamalar durumun vahametini daha da artırmaktadır.

Bu sorunların çözümü yerel yönetimlerin demokratik bir anlayışla, kamucu politikalar ışığında yeniden yapılandırılmasıdır.

Ne var ki yerel demokrasi konusunda hiç de iç açıcı gelişmeler yaşamıyoruz. Mart ayında yapılan yerel seçimlerde HDP adaylarının kazandığı, 3’ü büyükşehir olmak üzere toplam 28 Belediyeye içişleri bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Her şeyden önce vurgulamak gerekiyor ki, kayyumlar konusu başından sonuna kadar hukuki değil siyasi bir konudur. AKP’nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.

Tek adam rejimi bir keyfiyet rejimidir. Tek adam rejiminin özü, halk egemenliğinin ilkesinin ortadan kaldırılması, halk ile yönetenler arasında bağın koparılmasıdır. Tek adam rejiminin bir üst aşaması yerel yönetimlerin de tümüyle valiliklere ve merkezi idareye bağlanmasıdır.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak demokrasiye, halk iradesine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bugüne kadar her defasında açık biçimde dile getirdik. Bundan sonra da bu tutumumuzdan geri adım atmayacağız. Demokrasiyi, barışı ve adaleti savunacağız.

Bizler TMMOB olarak kent yaşamını ilgilendiren tüm konularda ve alınacak kararlarda halk egemenliğinin ve toplumsal yarar ilkesinin belirleyici olmasını savunacağız.

Kente yönelik politika ve uygulamalarda insan hakları, kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli, hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterlerin temel referanslar olması gerektiğini savunacağız.

Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı ile yeniden yapılandırılmasını, hizmet üretimi ve dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent planlamalarında sermaye kesimleri ve rant çevrelerinin öncelikleri yerine toplumsal yararın öne çıkarılmasını savunacağız.

Değerli Konuklar,

Sanayi kenti dendiğinde aklımıza ilk gelen ilimiz Kocaeli’dir. Üstelik bu özellik sadece kent merkeziyle sınırlı değil, tüm ilçelerini kapsamaktadır. Türkiye’deki hiçbir ilimizde bu denli belirgin olmayan bu sanayileşme etkisi kent mekanından, sosyal yapısına kadar her alanda büyük etkiler yaratmıştır.

Bildiğiniz gibi kamusal, bilimsel ve çevresel etmenler gözetilmeden yaşanan hızlı sanayileşme ve kentleşme beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir.

Bugün Kocaeli, bir yandan küresel ekonomiye eklemlenmiş bir üretim merkezi olarak önemli bir kentsel potansiyel sergilerken, bir yandan da çevresel, sosyal, kültürel ve yapısal problemleri de barındırmaktadır.

Çarpık kentleşme, deprem güvenliği ve kirlilik gibi sorunlar Kocaeli’de yaşayan yurttaşlarımızın yaşamını tehdit eder boyutlara gelmiştir.

Sempozyumumuzun, ülkemizin en önemli sanayi kenti olan Kocaeli’nin tüm kentsel ve sosyal sorunlarına yönelik önemli bir fikri birikim yaratacağına inanıyorum.

Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum."

 

MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat KÜREKÇİ Açılış Konuşması 

DEĞERLİ TMMOB BAŞKANIM, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANIM,

SİYASİ PARTİLERİMİZİN, SENDİKALARIMIZIN, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN DEĞERLİ BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİ

DEĞERLİ KOCAELİ HALKI,

Sizleri TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve şahsım adına saygı ve dostlukla selamlıyorum.

3’üncüsü yapılan Kocaeli Kent Sempozyumumuza hoş geldiniz.

TMMOB’NİN 2006 yılında aldığı karar sonrasında, bildiğiniz üzere ilimizde  ilki “Kimlikli ve Yaşanabilir Kocaeli” temasıyla 6-7-8 Aralık 2007 tarihlerinde, ikincisi “Kaotik Sanayi Kenti Yerine Yaşanabilir Sanayi Kenti” temasıyla 6-7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Kent Sempozyumları yapılmıştı. Her iki sempozyumumuzun bildiriler kitabı ve sonuç bildirgeleri Kent Kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Sınırlar, siyasi ve coğrafik özellikleri ortaya koysa da, aslında günümüz kentleri birbirine girmiş bir yaşamı paylaşmaktadır, artık yaşamsal ve işlevsel olarak kentlerin sınırları bulunmamaktadır.

Gerek yapısal ve gerekse yaşamsal anlamda olumlu olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan kentsel değişimler ile; yerleşim alanları aşırı betonlaşmaya; tarihi miraslar tahrip olmaya; tarım alanları yok olmaya; meydanlar, yeşil alanlar, kıyılar, denizler ise kent yaşamının ortak alanları olmaktan çıkmaya başlamıştır. Rant yaratma baskıları ile kentin değerleri, doğal varlıkları, kamusal kullanım alanları kentliye yeteri derecede hizmet etmeyen işlevlere dönüşmeye devam etmektedir.

Asya ve Avrupa‘yı birbirine bağlayan karayolu-demiryolu ve denizyolu ulaşım ağlarının kesiştiği  stratejik bir noktada yer alan Kocaeli, “Küresel Kent Vizyonu” hedefindeki İstanbul Metropolünün komşusu olmasından kaynaklı olarak kendi planlamasına menfi etki eden bir değişim yaşamaktadır. Sanayi kenti olan Kocaeli, endüstriyel üretime bağlı çevresel ilişkilerini kurgularken bir yandan etkileşimde olduğu kentlerin, diğer yandan küresel finans ilişkilerinin baskısı altında negatif etkenlere maruz kalmaktadır.

Günümüzde kentlerimiz, neoliberal politikalar ve küreselleşme ile, mekansal, ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan başlayan değişim sürecinde, potansiyellerinin kamu yararına dönüşmesi yerine, sermaye odaklı ekonomik yapılanma öncelik almış ve kentsel alanlar sermaye üretim aracı olmaya başlamıştır.

TMMOB’a bağlı Kocaeli bileşenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel verileri ve önerileri ortaya koyacağı, diğer toplumcu yapıların kendi düşünce ve çalışmalarından katkılar sunacağı bu sempozyumda kentin yapısal ve yaşamsal tüm sorunlarını tartışırken;

 • Kocaeli’ yi sınırlarındaki iller ile birlikte küresel ölçekten değerlendirmeye,
 • Kentsel rantın kamu yararına dönüşmesi amaçlı planlama ve uygulama fikirlerini ortaya koymaya,
 • Yönetim politikalarında daha iyisi için çözümler ararken, diğer yandan kent potansiyellerinin canlanması için katkı sunmaya,
 • Kentin yapılı ve doğal çevresinin rant baskısı ve sermaye aracı olmaksızın kamusal değere dönüşümüne yönelik önerilere,
 • Sağlıklı ve bilimsel bir gelişme içinde, yaşanılabilir bir kentin oluşturulmasına yönelik projeler üretmeye, çalışacağız.

Bu kurguyla    “KOCAELİ, KOCAELİ KADAR MI?” ana temasıyla üçüncüsünü yapıyor olduğumuz Kocaeli Kent Sempozyumunun gerçekleşmesine büyük emek koyan Sempozyum Sekreterleri Mimar Nilgün AKCAN ÖZCAN ve Elektrik Mühendisi Sevil BULUTLAR ŞEN ile adı Sekreteryada geçmemekle birlikte büyük katkıları olan Mimar Doç. Dr. Gülhis DUYGUN GÜRKIVRAK’a, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Birimlerine, sunum yapacak tüm konuşmacılar ile oturum başkanlarına ve benden önce Kocaeli İl Koordinasyonlarında, TMMOB’ye, Kocaeli’ye ve ülkemize değer katan tüm İKK sekreterlerine teşekkür eder, başarılı ve verimli bir sempozyum dilerim. 19 Aralık 2019

 Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri