KOCAELİ KENT SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ (2.PANEL) GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiş Kocaeli Kent Sempozyumlarının üçüncüsünün hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen "Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu 2. Panelimiz 02 Mart 2019 Cumartesi günü saat:14.00 de Mimarlar Odası Taş Binada gerçekleştirildi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanımız Yunus YENER panelin yöneticiliğini yaparken, Şube Başkanımız Murat KÜREKÇİ açılış konuşmasını gerçekleştirdi.  

Kent Planlaması, Sanayi, Çevre ve Kent Sağlığı konularında TMMOB Mİmarlar Odası Genel Başkanı Eyüp MUHCU, Yüksek Şehir Plancısı Duygu KANIK, Doç.Dr.Çiğdem ÇAĞLAYAN, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası KOcaeli Şb.Başkanı Sait AĞDACI nın görüşlerini paylaştığı panelimize 60 kişi katılım sağladı.

Panele konuşmacı olarak katılan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp MUHCU, Hamburg Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgiler aktardı. Liman Kenti olarak planlanan kentin oluşumunda insan odaklı olarak belirlenen politikaların öneminden bahsetti.  Ülkemizde uygulanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin rant odaklı oluştuğundan doğal afetlerin sonuçlarının görüldüğü kentimizdeki riskler de göz önünde bulundurularak bu politikaların terkedilmesi gerektiğini vurguladı.  

Panelist, Şehir Plancıları Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kanık, Ülke çıkarları ve benimsenen gelişim politikaları doğrultusunda 1950’den sonra İstanbul’un gelişimi odaklı,  sanayi kenti görevi verilen Kocaeli’nin yerel yönetimler tarafından farklı bir kimliğe kavuşturulmak istenmesine rağmen ülke politikaları nedeniyle bu rolü değiştirilemediğini vurguladı.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şb. Başkanı Sait AĞDACI Kocaeli Kentinde; Sapanca gölü kirliliği, zehirli atıkların depolanması ve bertarafına ilişkin yaşanan çevre sorunları ve Körfez de bulunan limanların yarattığı tehditler hakkında bilgi paylaştı.

Doç.Dr Çiğdem ÇAĞLAYAN Kentte yaşayan halkın, özellikle kanser hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yüksek oranda maruz kalmasının kent yaşam koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

Şube Başkanımız Murat KÜREKÇİ'nin açılış konuşması; 

Değerli TMMOB Üyeleri,

Partilerin, Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin Değerli Temsilci ve Üyeleri,

Değerli Belediye Başkan ve Meclis Üyesi Adayları,

Çok değerli Kocaeli Halkı ve basın emekçileri

Sizleri TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve şahsım adına sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.

2 milyona yaklaşan nüfusuyla, nüfus yoğunluğu itibariyle İstanbul’dan sonra 2.sırada yer almaktadır. 12 ilçesi, 472 mahallesi bulunmakta olan Kocaeli ülkemizin en önemli sanayi kentidir. 13 adet Organize Sanayi Bölgesi, 2 adet Serbest Bölgesi, 5 adet Teknokenti, 2 adet üniversitesi ve 250’den fazlası yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 3.000 civarında önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir. Konumu, Ulaşım kolaylığı, nitelikli işgücü varlığı, tedarikçi ve pazar büyüklüğü-yakınlığı gibi özellikleri sanayi yatırımları açısından tercih edilebilir olmasına neden olmuştur.

Kısa sürede  plansızca ya da planlama tekniklerine uygun olmadan, vahşice büyüyen sanayi alanları,bir taraftan kentin diğer fonksiyonel yaşam alanlarının da çarpık gelişmesine, dolayısıyla göç, altyapı, eğitim, afet gibi büyük sorunların birikmesine; diğer yandan da psikiyatri ve astım gibi solunum yollarının tedavilerinde kullanılan ilaçların en çok tüketildiği ve sağlık sorunları ile çevre sorunlarının da oluşmasına neden olmuştur.

İstanbul’a biçilen kültür-turizm ve ticaret kenti rolü, sanayisinin Trakya ile birlikte Kocaeli iline yönelmesini hızlandırmış ve doğa ve insana düşman bir sanayileşmenin varlığına neden olmuştur.

Kocaeli sanayindeki niteliğin, emlak rantına dönüşmeyecek biçimde, bacasız, çevreyle-insanla barışık, ileri teknolojileri kullanan bir yapılanma ile değişmesi gerekmektedir.

KOCAELİ ARTIK KİRLETEN-SAĞLIKSIZLAŞTIRAN SANAYİ’YE DOYMUŞTUR

Bir zamanların Astakos, Bithnya, Nikomedya isimleriyle tarihsel bilinirliği ve özellikleri olan Kocaeli artık insanların sadece çalışmak amacıyla yerleştiği bir karmaşa kent olarak tanınmaktadır.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL SÜRDÜREBİLİRLİĞİ İYİDEN İYİYE YİTİRİLMEKTEDİR.

Kentsel Dönüşüm altında rantın, yaratılan yeni sermaye gruplarına pay edildiğini, kentsel yenilenmenin sadece konut üretimine dayandığının örneklerini ilimizde de tanık olmaktayız.

Afet riskli alanlar ile tarihi çevrelerde Kentsel dönüşüm-yenilenmeden söz edilmemektedir. Kentli kıyılarını, ormanını, doğasını özgürce kullanabilmelidir. Kartepe Ormanı ya da kayak sahasına para vermeden girebilen bir vatandaş var mıdır?

Kentin doğal, kültürel ve tarihi turizm potansiyelinin halka sonuna kadar açık ve ücretsiz olması sağlanmalıdır.

Toplumun sosyo kültürel gelişimine dair, yani “Kentli olmak” ya da “kentlileşmek” ise mevzu bahis bile değildir. Kamusal alanlar, ortak kullanım alanları olarak ise sadece AVM ler algılanmaktadır.

Yerel Yönetimler kendi yetki alanlarında bulunan menkul ya da gayrimenkullerde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını hedeflemeli ve buna dair öz yatırımlarını yapmalıdır.

Maalesef depremin 20 yıldönümüne girerken, İstanbul’da-Bursa’da büyük depremler beklenirken kamusal-toplumsal hafızamız iyiden iyiye yitmektedir. Kocaeli Türkiye’ye afet eğitimi konusunda model olmalıdır. Valilik, Belediye, Üniversite, Meslek Odaları ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile etkin bir Afet Yönetimi seçilecek yerel yöneticilerin öncelikli görevlerinden olmalıdır.

Yine seçilecek yerel yöneticilerimiz tarafından, öncelikli olarak “Çevre Kirliliği ve bağlı olarak oluşan Yaşamsal Riskler” ile - Endüstriyel tesisler kaynaklı, -  Kaza/afet, - Sağlık, -  Günlük yaşamda karşılaşılan riskleri değerlendirmeli; halkın sağlık eğitimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları, çevre sağlığı hizmetleri öncelikli olarak gündemleştirilmelidir.

Kentin mevcut kültürel etkinliklerinin (festivaller, sanatsal sempozyumlar vb.) sürdürülebilirliği sağlanmalı, gerekli tanıtımlar yapılmalıdır.

Ulaşımda öncelikle denizden, ikincil olarak raylı sistemlerden yararlanılmalıdır. Dikey  ulaşım alternatifleri olarak Finüküler Sistem maliyet-fayda ilişkisi içerisinde değerlendirilmelidir. Umuttepe’de 82.000 civarındaki öğrenciye, çalışanlar, öğretim üyeleri, hastalar, hasta yakınları eklendiğinde günlük neredeyse 100.000 üzerinde insan hareket halindedir. Yerel yönetimler başta öğrenciler olmak üzere bu hattın ücretsiz ya da sembolik bir ücretle işletilmesini hedeflemelidir.

Kent içi ulaşım, toplum yararına bir hizmet alanı olarak ele alınmalı ve bu nedenle kent içi ulaşımda öncelikli hedef, taşıtların değil, yayaların hareketi olmalıdır.

Sanayileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı çevre sorunları Kocaeli ili’ni olumsuz etkilemiştir. Doğal bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik, ormanlar, verimli tarım alanları ve kıyılar bu olumsuz etkilenmeden payını almıştır. Kentimizde yaşamsal çevre sorunlarını sadece Dilovası değil, tüm Kocaeli yaşamaktadır. Sanayisi bulunmayan Kandıra, Karamürsel dahi meteorolojik hareketler sonucu ciddi yaşamsal tehdit altındadır. Yolcu toplu taşımacılığında, bireysel araç kullanımlarının yanı sıra otobüs ve minibüslerin sayılarının çokluğu, yine yük taşımacılığında kamyon-tır ve dorse sayılarının çok yüksek sayıda olması sanayinin dışındaki en önemli kirlilik kaynağıdır., İzmit’in bir çok mahallesinde sanayi kirliliğinden daha çok, araçların emisyonları yaşamımız tehdit eder durumdadır. Bilime ve tekniğe aykırı planlamalar ve imar uygulamaları adeta insanlarımızla birlikte kentimizi de yavaş yavaş öldürmektedir. Çevre sorunlarını hava-su-toprak kirliliği ile gıda güvenliği/güvenilirliği ile birlikte değerlendirdiğimizde “YAŞANMAZ KENT KOCAELİ” ile karşılaşmaktayız.

Kentimizin sanayi kenti özelliğinin yanı sıra, denizleriyle, dağlarıyla, ormanlarıyla kısaca doğasıyla ve tarihiyle, iş-kongre alanlarıyla ve aynı zamanda İstanbul’un yanı başında olmasıyla da  bir turizm kenti; verimli toprak alanlarıyla Sanayileşme öncesi olduğu gibi bir tarım ve hayvancılık kenti olabilme potansiyelindedir. Kocaeli denildiğinde artık akla sadece “Sanayi Kenti” kimliği gelmemelidir. Bu potansiyellerin tümü için Kent halkının iradesinin açığa çıkartılması, süreçlerin sahiplendirilmesi ve birlikte yönetilmesi gereklidir. Mutlu ve sağlıklı  kentlilerden oluşan bir “KOCAELİ” yaratmak olasıdır.

KENTİMİZ artık, gerilimden, hava-su-toprak kirliliklerinden uzak; denizleriyle, Sapanca Gölüyle, dağlarıyla, ormanlarıyla barışık; Kültürün sanatın, şiirinin, edebiyatın her köşesinde yaşamlarımıza girdiği; Tarihine sahip çıkılan bir dünya kent kimliğine kavuşmasını sağlayacak anlayışlarla yönetilmelidir.

Yapacağımız Paneller ve her türden etkinliklerimizin Kocaeli Kenti ve kent sahiplerine yarar getirmesini ve “III. Kocaeli Kent Sempozyumuna Giderken” bugün gerçekleştireceğimiz “Kocaeli Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri” temalı 2. Panelimizin verimli ve başarılı geçmesini diliyor; Kentimize misafir ettiğimiz bizleri yalnız bırakmayan Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp MUHCU’ya, Yüksek Şehir Plancısı Duygu KANIK’a, Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan’a ve Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı’ya katkıları için teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüzü de Sevgili Başkanım Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’e ediyorum.

Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri