TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SORUNLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

2 Mart 2019'da Ankara'a da yapılacak İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı öncesinde ilimizdeki iş güvenliği uzmanlarının tartışması amacı ile TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanları Forumu 16 Şubat 2019 saat 13.30'da Mimarlar Odası taş binada 34 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Şube başkanımız aynı zamanda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin'in açılış konuşmaları ile başlayan forumda iş güvenliği uzmanları; 
- Uzmanların yetki ve sorumluluk sorunları, 
- Yargılanma süreçlerindeki sorunlar
- Ücret ve istihdam biçimleri
- Örgütlenme sorunları gibi konularda görüşlerini dile getirdiler.
Burada yürütülen tartışmalarda ortaya çıkan fikirler şubemiz İSİG Komisyonu tarafından 2 Mart 2019'da Ankara'a da yapılacak İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayına taşınacak

Murat KÜREKÇİ İş Güvenliği Uzmanları Yerel Çalıştay Konuşma Metni; 

 

Değerli TMMOB Üyesi Meslektaşlarım,

Sevgili İş Güvenliği Uzmanı Arkadaşlar,

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı hazırlıkları kapsamında Kocaeli Yerelinde İş Güvenliği Uzmanlarının sorunlarını ifade edeceğimiz ve çözüm yolları üreteceğimiz Forumumuza hoş geldiniz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre; 2016 yılında en az 1970 işçi, 2017 yılında en az 2006, 2018 yılında ise en az 1923 işçi yaşamını kaybetti.

İş cinayetleri ve meslek hastalıkları had safhada, işsizlik ve borçlar büyüyor, işçilerin örgütsüzlüğü sürüyor. İşçiler ya umudunu kaybediyor ve yaşamlarına son veriyor ya da direnişin yeni biçimlerini bulmaya çalışıyor...

Resmi enflasyon yüzde 20’nin üstünde, gerçekte daha da fazla olduğu bir dönemde işten çıkarmalar, işçilerin hak istemlerine karşı baskılar, grev yasaklamaları…

Yine İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2018 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına baktığımızda:

Tarım, Orman işkolunda 457 emekçi (268 çiftçi ve 189 işçi);

İnşaat, Yol işkolunda 438;

Taşımacılık işkolunda 233 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 118 emekçi;

Metal işkolunda 114 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 88 işçi;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun ile bağlantılı olarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde iş güvenliği uzmanlarının yeterlilikleri, bağımsızlıkları, çalışma süreleri vb. konularda Bakanlık eliyle olumsuz bir ortam oluşturulmuştur.

Çıkartılan yeni yönetmelikler ile iş güvenliği uzmanlığı bir mühendislik formasyonu olmaktan çıkartılmış, yeterli eğitime sahip olmayan birçok iş güvenliği uzmanının sektörde çalışmasına neden olmuştur.

İş güvenliği uzmanları, bağımsızlık konusunda OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)-Bakanlık-İşveren arasında sıkıştırılmıştır. işverence yerine getirilmeyen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir” hükmü ile işverenin yapmadıklarının takipçisi ve sorumlusu iş güvenliği uzmanı olmaktadır. Böylelikle, iş güvenliği uzmanları her türlü sorunda Bakanlığa karşı sorumlu tutulurken işverenin sorumluluğu bulanıklaştırılmaktadır.

Oluşturulan OSGB yapısı ise iş güvenliği uzmanlarının emeği üzerinden sömürüye neden olmaktadır. İş güvenliği uzmanı çalışma sürelerinin düşürülmesiyle uzmanlar adeta firma firma dolaşmakta, ayrıca defter ve kayıt süreçleri de dikkate alındığında İSİG faaliyetleri için yeterli süre kalmamaktadır.

İş güvenliği uzmanları, sözleşme imzalamadığı işletmelerde iş güvenliğine yönelik eğitim verememekte, ancak, aynı yetkinlikteki iş güvenliği uzmanları faturalandırma ile OSGB bünyesinde eğitim verebilmektedir. Bu yapı nedeniyle, iş güvenliği uzmanlarının bireysel çalışmaları engellenerek OSGB bünyesinde sömürü sistemi altında çalışmaya zorlandıkları anlaşılmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar içinde görevini yerine getirmeye çalışan iş güvenliği uzmanları, yaşanan iş cinayetlerinde savcılar açısından tek sorumlu olarak görülüp gözaltı/denetimli serbestlik gibi süreçlerle yüz yüze kalmaktadır. Ancak, işveren ve sorumlu müdürlerin aynı çerçevede değerlendirilmediği görülmektedir

İş Güvenliği Uzmanlarımızın sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin oluşturulacağı Yerel Etkinliğimiz olan Forumun verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.

Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri