47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 47. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 850 delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. 108 bin 400 üyesi, 28 bin 779 öğrenci üyesi, 18 Şube, 55 il, 43 ilçe temsilciliği, mesleki denetim büroları, uygulamalı eğitim merkezileri, meslek içi eğitim merkezleri; akredite muayene, personel belgelendirme, deney ve kalibrasyon laboratuarı kuruluşları ve işyeri temsilcilikleri ile büyük bir örgütlüğe sahip olan Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüze ve kamuoyuna sunar.

Bilindiği üzere bu iktidar döneminde sanayi, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, yerel yönetim vb. kamusal hizmetler serbestleştirme-özelleştirmelere tabi tutulmuş; bariz bir sanayisizleşme süreci yaşanmış ve ülkemiz rant cenneti haline getirilmiştir. Kamusal üretim, hizmet ve denetim fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte; kamu idari yapısı ve personel rejimi, neoliberal ve totaliter bir içerikle kökten bir şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu bugün; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. Büyük dış borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “büyük/çılgın projeler”in kaynak ihtiyacı için, kamusal kaynak ve varlıkların Varlık Fonu’nda toplanması ve gizlice ipotek edilebilmesi bile söz konusudur.

Bu politikalara paralel olarak sendikal alan zayıflatılmış, güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılmış, kıdem tazminatlarına el atılmış, birçok emek düşmanı uygulama ve yoksulluk, ülkemizi sarmıştır.

Geçen yılki Anayasa referandumu ile de parlamenter temsili demokrasi, sosyal hukuk devleti, laiklik, temel insan hakları ve siyasal özgürlüklerin rafa kaldırılmasının önü tamamen açılmıştır.

Şimdi de iktidardan düşmemek için, sonucun önceden belli olacağı seçimlere yönelik uyum yasaları, mevzuat değişiklikleri yapılmakta; toplumsal muhalefetin bütün kanatlarına saldırılmakta; milliyetçi-ümmetçi bir cepheleşme siyaseti ile toplum, siyasal, etnik, dinsel-mezhepsel düşmanlıklara, demokrasi düşmanı bir zemine yönlendirilmektedir.

ABD emperyalizminin icazetiyle, 28 Şubat ve 2001 krizlerinin sunduğu avantajlarla iktidara gelen ve uzunca bir süre Fethullah Gülen cemaatiyle koalisyon halinde olan iktidarın “demokrasi tramvayından” nasıl indiğini, ülkemizin 15 Temmuz darbesine nasıl getirildiğini; 15 Temmuz darbesi fırsat bilinerek ilan edilen OHAL ile anayasal düzenin nasıl tamamıyla askıya alındığını, TBMM’nin yok sayılarak KHK’lar ile ülkenin nasıl yönetildiğini; başta akademisyenler ve kamu emekçileri olmak üzere birçok meslektaşımızın hukuksuz bir şekilde görevlerinden nasıl uzaklaştırıldığını; iktidarının devamını savaş ve kaosta gören anlayışın Kürt sorununu “çözüm ve barış” söylemi ile bugüne kadar nasıl yönlendirdiğini; kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler ile iş cinayetlerinin nasıl arttığını; Türk-İslam sentezci, totaliter-faşist bir rotaya nasıl oturduğunu hep birlikte gördük.

Ülkemiz dış politika alanında, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalelerin de yönlendirmesiyle ve iç siyaset-seçim hesapları ile savaş bataklığına her geçen gün daha fazla saplanmaktadır. İktidarın ÖSO gibi cihatçı çeteler ile beraber Suriye topraklarına müdahale etmesi Türkiye halklarının birlikte yaşama iradesine yapılmış bir darbedir. Barış içinde birlikte yaşaması gereken halkların arasına düşmanlık tohumları ekilmektedir. İç ve dış politika, toplumsal muhalefete kapatılmaya çalışılmakta; her şey iktidarın sürekliliğini sağlamaya, seçim ve faşizmin kurumsallaşması hesaplarına bağlanmaktadır.

Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile uzun bir süredir tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk devletini ve laikliği yok etme çabaları ile kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımların iç içe geçmiş olduğudur. Mühendislik eğitimi ve uygulamalarının niteliksizleştirilmesi ile mühendis işsizliği arasında da bağlantılar bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi arasında açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmaktadır.

Ancak belirtmek isteriz ki; MMO 47. Olağan Genel Kurulu, kamusal mesleki sorumlulukları yerine getirmek, meslek ve meslektaş yararları ile demokratik mevzilerimizi korumak, özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar kamu eliyle ve toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede tam bir görüş birliği içindedir.

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız bir Türkiye için bütün yurtsever, demokrat, devrimci güçler ile birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!

Yaşasın TMMOB!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

47. OLAĞAN GENEL KURULU