48. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI VE SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MMO 48. Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları ve Sonuç Bildirisi açıklandı

Demokrat Mühendisler yine görev başında

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı.

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel kurul seçimleri Demokrat Mühendisler’in adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı. Seçimler sonucunda Odanın 48. çalışma döneminin yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB genel kurulu (100 delege) ile yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecekler blok olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun Erpolat, Özgür Demirtaş, Arife Kurtoğlu; yedek üyeliklere Selim Ulukan, Egemen Ceylan, Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı Yılmaz, Erhan İğneli, Deniz Alp Yılmaz;

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı;

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç, TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, Hüseyin Kaya, Hüseyin Dinçer, Osman Çakıl, Fikret Çaral, Zeki Baran, Oğuz Kepez, Esra Elitaş, Ahmet İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali Aluç, Tayfun Çaylan, Gültekin Keskin, Adil Kesten, Gürsel Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail Odabaşı, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, İbrahim Emre Şenyer, Sinan Öztemel, Fatih Çimen, İbrahim Özçakır, Metin Dağıstanlı, Mahmut Köse, Sultan Arslan, Zekai Şahin, Halit Tatlısu, Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun;

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin Özkalender,    Rıza Erhan Kutlu, Zafer Güzey; yedek üyeliklere Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, Osman Serter, Mehmet Özsakarya, İbrahim Mart seçildiler.

Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını ilk toplantısında yapacaktır. Yönetim Kurulu Başkan, Sekreter ve Sayman üyelerinin belirleneceği görev dağılımı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

Genel kurulda oybirliği ile benimsenen  Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzendedir! başlıklı sonuç bildirisi aşağıda örgütümüzün ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

48. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzendedir!

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde yapılmıştır. Genel Kurulumuz daha güçlü bir Oda; bağımsız, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye gereklilliğine işaretle önümüzdeki yeni çalışma döneminin çerçevesini belirlemiş, Oda ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı seçerek tamamlanmış; aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüz ve kamuoyuna sunmayı oybirliği ile kararlaştırmıştır.

Genel kurulumuz, kapitalizmin 1970’lerde içine girdiği bunalım üzerine geliştirdiği neoliberalizm koşullarında Covid-19 salgınının acı toplumsal sonuçlarının ortaya serildiği, büyük bir bunalım ve durgunluk döneminde toplanmıştır.

Dünya genelinde toplumsal gelişmeyi ifade etmeyen “büyüme”nin durması, kamu-özel sektör borçlarının tırmanması, sanayi ve tarımda gerileme, üretim ve talep düşüşü, iç ve dış ticaret hacmi daralması, işsizlik ve yoksulluğun artmasına paralel olarak iklim ve gıda krizleri, enerji-hammadde-su kaynaklarının paylaşımı, Covid-19 salgını, savaşların ve yoksulluğun sonucu olan büyük göç/mülteci hareketleri gibi birçok önemli sorun bulunmaktadır.

Sosyal refah devleti döneminin sağlıkta sosyalizasyon ve sosyal güvenlik politikalarının serbestleştirme-özelleştirmelerle tasfiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri eklenmiştir.

ABD ve diğer emperyalist ülkeler uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile ülkelerin egemenlik haklarını çiğneyerek işgalci paylaşım politikaları izlemektedir. Suriye, Libya, Yemen örneklerinde görüldüğü üzere etnik, dinsel/mezhepsel farklılıklar kışkırtılmakta, işbirlikçi devletler ve yönlendirilen şeriatçı vb. maşalarla birlikte milyonlarca insan katledilmektedir.

ABD ve diğer emperyalist güçler ile Çin-Rusya arasındaki çelişkilerin belirleyici olduğu, ticaret savaşları, kur savaşları ve korumacı politikaların belirleyici olacağı yeni bir döneme girilmiştir.

Kapitalizmin neoliberal dönem politikaları eşliğinde Covid-19 salgınının dünyada ve Türkiye’de sömürücü iktidarlar tarafından fırsata çevrilmesiyle iş hukuku, emekçilerin hakları, çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki olumsuzluklar tepe noktaya ulaşmıştır. Üretim ve hizmetlerin ölümcül koşullarda devam ettirilmesi, mevcut dünya düzeninin ve ülkemizdeki iktidarın acımasız sınıfsal karakterini bir kez daha ortaya koymuştur.

AKP iktidarı dış politikada emperyalizmin bölgemizdeki ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğratmasına maşa olmaktadır. Dış politika emperyalizme bağımlılığın gerekleri ve iç politikada toplumsal muhalefeti etkisizleştirerek iktidarın sürekliliğini sağlamak için militarist bir eksende belirlenmektedir. Diğer yandan iktidarın emperyalist güçler arası çelişkilerden kaynaklanan boşluklardan yararlanma şekli dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemekte, ülkemizi hem dış politika hem de ekonomik alanda on yıllar boyunca olumsuz etkileyecek bir felaketin içine sürüklemektedir.

İç politikada düşmanlaştırıcı, ayrımcı, ötekileştirici, savaş yanlısı ve faşizmin kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik politikalar sürdürülüyor. Politikacılar, gazeteciler, siyasi iktidarın politikasına muhalefet edenler hatta sosyal medyada paylaşım yapanlar bile sudan gerekçelerle cezaevine konuluyor, basın açıklamalarına, toplu gösteriye hiçbir şekilde izin verilmiyor, şiddet ve gözaltı uygulanıyor.

Kürt sorununda demokratik ve kalıcı bir çözümün oluşturulması için gerekli adımların bir an önce atılması, sorunun toplumun geniş kesimlerinin katılımı ve mutabakatı çerçevesinde çözülmesi gerekirken, “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımları, militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcilerin yerine hiçbir hukuki dayanak olmadan kayyum atanması ve seçilmişlerin hapse gönderilmesine bırakmıştır.

Serbestleştirme, özelleştirme ve kuralsızlaştırma, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason esnek üretim olguları ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiştir. İktidar, yandaşlara kaynak aktarmak için büyük dış borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “Kanal İstanbul” gibi “büyük/çılgın projeler”in peşinde koşarken, Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. Kamusal üretim, hizmet, denetimin tasfiyesi, rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri meslek alanlarımızı ve meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkilemiştir. Hesapsızca açılan yeni üniversiteler ve mühendislik bölümleri ile mühendislik eğitimi niteliksizleştirilmiştir. Mühendislik mesleği niteliksizleşme, itibarsızlaştırma, yoksullaşma, işsizlik kıskacındadır.

Bütün kamusal kaynak ve varlıklar kendileri/yeni sermaye güçleri, bölge gericiliği ve emperyalistlere sunulmaktadır. Kamu kurumlarındaki dinci/gerici kadrolaşma azamileşmiş durumdadır; AKP iktidarının kamu kurumlarındaki önceliği nitelikli kamu hizmeti üretmek değil, kamu kaynaklarını yağmalamaktır.

İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, örgütsüzlük yayılmaktadır. “Bireysel emeklilik sistemi”, “tamamlayıcı emeklilik sistemi” adları altında tüm çalışanların asgari gelecek güvenceleri yok edilmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu, sermayeye destek fonuna dönüşmüştür.

2008 krizinden bu yana ve en son Covid-19 salgını fırsat bilinerek ücretsiz izin, kısa çalışma, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma vb. yöntemlerle sermayeye yeni olanaklar sunulmakta; ücretler düşürülmekte, esnek/güvencesiz ağır çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. MÜSİAD, MESS ve birçok sermaye gücü esir kampları gibi çalışma kampları tesis etmektedir.

Siyasal ve Anayasal rejim bağlamında Cumhuriyetin kurucu değerleri ile Cumhuriyet ve toplumsal gelişme süreçlerinin kazanımları; laiklik, bilim, aydınlanma, modern toplumsal yaşam, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, 150 yıllık Anayasal gelişmelerle birlikte bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır.

İktidar sosyal hukuk devleti gerekleri ile toplumcu, demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı dinci gerici, tarihsel gelişme süreçlerine aykırı tezlere dayanarak açık bir ideolojik-siyasi mücadele yürütmektedir.

Rejim değişimiyle birlikte demokrasiye aykırı kişi egemenliği, tarihsel olarak geride kalmış bulunan saltanat özlemiyle iç içedir. Partili Cumhurbaşkanlığı/başkanlık rejimi ile Türkiye gerçekte felaketlere doğru daha hızlı bir “uçuşa” geçmiştir. Yapılanların bütünü, kendilerinin “sessiz devrim” dediği bir karşı-devrim, bir felaketler rejimi olduğunu göstermektedir.

Başta eğitim olmak üzere kamunun bütünü ve toplumsal yaşamda görülen yoğun dinselleştirme ve siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tip faşizmler yönelimi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin her geçen gün artması ve gündelik hayat içinde olağanlaştırılması, yeraltı/yerüstü zenginliklerimizin, çevrenin, kültürel ve tarihi değerlerimizin talanı, bu iktidarın şemsiyesi altında uyum içinde kaynaşmaktadır.

Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine itiraz eden halk muhalefeti ve TMMOB’miz yasa/mevzuat düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama ile etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Ancak 2009 Tekel direnişi, 2013 Gezi direnişi, 7 Haziran 2015 seçimleri hezimeti, başından beri hileli ve sonuçları itibariyle gayrimeşru olan 2017 referandumu, 2018 genel-2019 yerel seçim sonuçları, sayısız işçi-çiftçi emekçi halk direnişi ve kadınların mücadelesinde görüldüğü üzere Türkiye bu saltanat özlemi ve istibdat rejimine teslim olmayacaktır.

Asla dinmeyen toplumsal direniş dalgası içinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası, halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağımsız bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadele kararlılığını sürdürecektir.

Bu konuda iktidarın baskıcı politikaları ile mağdur edilen emekten, halktan, barış ve demokrasiden yana olan tüm toplumsal kesimlerin ortak bir paydada buluşabileceği geniş bir mücadele platformunun oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.

Genel kurulumuz dünya ve ülkemizdeki mevcut durumun yeni tipte faşizmler, toplumsal parçalanma ve çöküş felaketlerine yol açabilecek bir seyir izlediğini; bu durum ve tehlikeden çıkış yolu ve kalıcı çözümün toplumsal gereksinimler doğrultusundakikamucu politikalar ile emek ve bilim temeli üzerinde kurulacak yeni bir düzende olduğuna işaret etmiştir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/neoliberalizme, faşizme, gericiliğe, savaş çığırtkanlığı ve totaliter iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, demokrasi platformu ve cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Genel Kurulumuz, denetimin kamusal bir görev olduğu, gündelik siyasete bırakılamayacağına, piyasanın insafına terkedilemeyeceğine işaret etmiştir. Odamız bu konuda her zaman olduğu gibi kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirecektir.

Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değiştirilmesinin gündemde olduğu konjonktürde Odamız ve TMMOB’mizin özerk, demokratik yapısının hassasiyetle korunarak sürdürülmesi gereğini tarihi bir sorumluluk olarak önümüze koymuştur.

YAŞASIN MMO

YAŞASIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

48. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu, çoğunluksuz olarak ilan edilen 22 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara adresindeki TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde saat 10:30’da Oda Başkanı Yunus YENER tarafından açıldı. TMMOB Gözlemcisi Selçuk ULUATA’nın salonda hazır olduğu görüldü.
 2. Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Mehmet SOĞANCI oy birliği ile seçildi.

Divan Başkan Yardımcılıklarına Tülay BURSALIOĞLU ve Nazan IRMAK oy birliği ile seçildiler.

Yazmanlıklara Tuna GÖNÜLLÜ, Mualla ÖZGÜR ÖZKAN, Bülent GÖKSÜLÜK ve İbrahim Yiğit ÇİÇEK oy birliği ile seçildiler. (EK-1)

Divan Başkanı Mehmet SOĞANCI açılış konuşmasını yaptı.

 1. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
 2. Divan Başkanı Genel Kurul gündemini okudu. Gündem maddelerine ekleme olup olmadığı soruldu, gündeme ekleme olmadı. Gündem Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi. (EK-2)
 3. TMMOB MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER’e açılış konuşması için söz verildi. (EK-3)
 4. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’a söz verildi. (EK-3)
 5. KTMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ayer YARKINER’in görüntülü mesajı yayınlandı.
 6. Komisyon seçimleri gündem maddesine geçildi. Komisyon önerileri okundu. Aşağıdaki isimlerden oluşan 3 komisyonun kurulması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliğinde 3 kişi olan komisyon üye sayılarının komisyon üyeliğine olan talepler kadar artırılması oylanarak kabul edildi.
  1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyonuna:

A. Cenk LİŞESİVDİN, Elif ÖZTÜRK, H. Cem ŞAVUR, Arife KURTOĞLU, Serpil TABUROĞLU, Feridun TETİK, Serdar İŞİK, Neşet AYKANAT, Hasan ÖZGER, Evrim Aksoy GÖÇEBE, Mehmet Ali ELMA yazılı önerge ile aday gösterildi. (EK-4.1). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

 1. Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Komisyonuna:

Bedri TEKİN, Barış TUNCER, Alpaslan GÜRBÜZER, Fikret ÇARAL, Nejdet KAYA, Esra TURAN, Aydan ADANIR, Necmi VARLIK, Hüseyin ÇELİK, Soner SİNOPLU yazılı önerge ile aday gösterildi (EK-4.2). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyonuna:

Hüseyin ATICI, A. Selçuk SOYLU, Deniz Alp YILMAZ, Zeki BARAN, Levent GÜLER, İbrahim TATAROĞLU, Ali Haydar KARAÇAM, Melih YALÇIN, Azad ÖZKESKİN yazılı önerge ile, Zeki ADER sözlü olarak aday gösterildi (EK-4.3). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

 1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi gündem maddesine geçildi.
  1. Çalışma ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’a özet olarak sunulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.(EK-5)
  2. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu ve Mali Raporu MMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif ÖZTÜRK özetledi.
  3. Denetleme Kurulu Raporunu, Denetleme Kurulu Üyesi Fikret ÇARAL okudu.
  4. Onur Kurulu Raporunu, Onur Kurulu Üyesi Zafer GÜZEY okudu.
 2. Başkanlık Divanı saat 12:00 itibariyle 186 delegenin Genel Kurul’da hazır bulunduğunu belirtti.
 3. Çalışma ve Denetleme Raporlarının görüşülmesine geçildi.
  1. Çalışma ve Denetleme Raporları hakkında aşağıda belirtilen isimler söz aldı.

Komisyonlara iletilmek üzere sunulacak önergelerin Divana iletilebileceği hususunda divan başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

İkinci konuşmacıdan sonra Komisyonlara iletilmek üzere divana gelen önergeler hakkında divan başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Dördüncü konuşmacıdan sonra Komisyonların saat 13.00 itibariyle toplanacağının bilgisi ve Komisyonlara iletilmek üzere divana gelen yeni önergeler hakkında divan başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Dokuzuncu konuşmacıdan sonra Komisyonların çalışmalarını tamamlamak zorunda oldukları hatırlatılarak başka önerge olup olmadığı soruldu, yeni önergelerin iletilmesi için Divan Başkanı tarafından 20 dakika (14:05’e kadar) süre verilmesi önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

Oğuz TÜRKYILMAZ, Ümit Galip UNCU, Hüseyin ATICI, Serdar İŞİK, Ali Ekber ÇAKAR, Birhan ŞAHİN, Yılmaz YILDIRIM, Bernal ALTAŞ, İbrahim TATAROĞLU, Feridun TETİK, İsmail ARABACI, Murat KÜREKÇİ, Zeki BARAN, Ezgi KILIÇ, Melih YALÇIN, Aydan ADANIR, İbrahim YÜCESOY, Bülent ÖNTAŞ, Zeki ASLAN, Zafer GÜZEY, Ali Haydar KARAÇAM, Zeki ADER, Özenç SEZEK

olmak üzere toplam 23 delege konuştu.

Konuşmacılardan Ali Ekber ÇAKAR, Feridun TETİK, Murat KÜREKÇİ ve Özenç SEZEK konuşma metinlerini yazılı olarak Divana sundu. (EK-6)

 1. Çalışma Raporu hakkındaki konuşmalardan sonra Yönetim Kurulu adına Yunus YENER söz aldı.
 1. Aklama gündem maddesine geçildi.
  1. Yönetim Kurulunun aklanması oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı.
  2. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.
 2. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi gündem maddesine geçildi.

Başkanlık Divanına sunulan MMO ve TMMOB kurullarına (Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu üyelikleri ile, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu adaylıkları) asıl ve yedek adayları tek tek okundu.  TMMOB Delege listesi asıl ve yedek adayları baştan beş ve sondan beş aday olmak üzere okundu. Divan Başkanı tarafından kurullar ve TMMOB Delegeliği için başka aday olup olmadığı, ayrıca okunan listelere itiraz olup olmadığı soruldu. Başka aday ve itiraz olmadığı görüldü. Böylece Seçim Kuruluna gönderilecek aday listesi kesinleşti. (EK-11)

Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada çoğaltılması önergesi (Ek-10) oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

 1. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi gündem maddesine geçildi.
  1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon Raporu görüşüldü. (EK-7)
   1. Komisyonun oy birliği ile olumlu görüş bildirerek yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon raporunun 1, 2, 3, 4, nolu önergesi oy birliği ile kabul edildi.
   2. Komisyonun, önerge sahibinin de onayı alınarak değişiklik yaptığı ve yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği 14 nolu önerge oybirliği ile kabul edildi.
  2. 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Önerisi görüşüldü. (EK-8)
   1. Komisyon raporu maddeleri ve alt maddeleri komisyon sözcüsü tarafından tek tek okunarak sırayla oylandı.
   2. Komisyon raporunun 1, 2, 3.1, 3.3,4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 5.1, 6, 7, 8 ve 9.  maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
   3. Komisyon raporunun 3.2 maddesi hakkında 5 kişi aleyhte, 3 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu (16 oya karşı) ile kabul edildi.
  3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyonuna gelen önergeler görüşüldü.(EK-9)
   1. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 5, 6, 7, 9, 11, 13 ve 15 numaralı önergeler oy birliği ile kabul edildi.
   2. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 8 numaralı önerge hakkında 2 kişi aleyhte, 1 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu (2 oya karşı) ile kabul edildi.
   3. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 10 numaralı önerge hakkında 2 kişi aleyhte, 1 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu (2 oya karşı) ile kabul edildi.
   4. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 12 nolu önergenin, önerge sahibinin de onayı alınarak, Dilek ve Öneriler bölümünde okunması Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
   5. Sonuç bildirisi taslağı okunarak genel kurulun onayına sunuldu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul tarafından taslağın son şeklinin verilmesi için Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
 2. Dilek ve Öneriler gündem maddesi görüşüldü.
  1. Dilek ve Öneriler gündem maddesinde Bülent ÖNTAŞ ve Hüseyin ŞİMŞEK söz aldı.
  2. 12 numaralı önerge okundu.
 3. Divan Başkanı tarafından 215 delegenin Genel Kurul’a katılım sağladığı belirtildi.
 4. Divan Başkanı tarafından 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan seçimler hakkında bilgilendirme yapıldı.
 5. Divan Başkanı TMMOB MMO 48. Olağan Genel Kurulu’nu saat 17:15’de kapattı.
         
   

DİVAN BAŞKANI

Mehmet SOĞANCI           

     

DİVAN BAŞKAN VEKİLLERİ

Tülay BURSALIOĞLU          Nazan IRMAK

 
 
 

YAZMAN ÜYELER

Tuna GÖNÜLLÜ        Mualla ÖZGÜR ÖZKAN          Bülent GÖKSÜLÜK               İbrahim Yiğit ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

EK 1:        Divan seçimi için önergeler

EK 2:        Gündem

EK 3:        TMMOB MMO Başkanı Yunus YENER ve TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ’ın konuşmaları

EK 4:        Kurulacak Komisyonlara üye adaylıkları için önergeler

EK 5:        Çalışma Raporunun özet olarak okunmasına ilişkin önerge

EK 6:        Ali Ekber ÇAKAR, Feridun TETİK, Murat KÜREKÇİ ve Özenç SEZEK’in konuşma metni

EK 7:        Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon Raporu ve ilgili önergeler

EK 8:        Bütçe Uygulama Esasları Komisyon Raporu ve ilgili önergeler

EK 9:        Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyon raporu ve ilgili önergeler

EK 10:      Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada çoğaltılması hakkında önerge

EK 11:      Oda ve TMMOB kurullarına adaylık dilekçeleri (7 adet Oda Yönetim kurulu asıl ve 7 adet Oda Yönetim Kurulu yedek, 5 adet Oda Onur Kurulu asıl ve 5 adet Oda Onur Kurulu yedek, 15 adet Oda Denetleme Kurulu asıl ve 15 adet Oda Denetleme Kurulu yedek, 3 adet TMMOB Yönetim Kurulu, 1 adet TMMOB Yüksek Onur Kurulu, 1 adet TMMOB Denetleme Kurulu adaylıkları için toplam 59 adet dilekçe) ve TMMOB Genel Kurul delegeliğine asıl ve yedek aday listeleri (100 kişi asıl, 100 kişi yedek Demokrat Mühendisler’in TMMOB Genel Kurul delegeliğine aday listesi)

EK 12:      Genel Kurul katılım listesi