Doğalgaz Komisyonu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arslan Çağlayan Gürel
Sorumlu Çalışanlar: Muhammet Özer - Kutlu Beyazıt

Üyeler:

46918 Fazlı Yelkencioğlu
53105 Mahmut Emre Tomruk
53829 Özgür Kurt
54110 Fatih Köksal
60272 Ayhan Arslan
62241 Fehmi Altuntaş
71275 Mustafa Kemal Hayali
87246 Deniz Keklik
97892 Süleyman Çetin
98316 Onur Anıl Gökalp
106834 İrfan Pırılsu
110011 Mehmet Sarıyıldız
110638 Kübra İncesu
119632 Haskız Okumuş
125449 Tolga Yunus Salgut
126278 Hasan Şanlı

 


DOĞALGAZ KOMİSYONU KOMİSYONU 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


 1. Şubemiz nezdinde düzenlenen Salı Toplantılarına yönelik olarak, her ay bir uzman katılımcının olacağı etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinliklere, sektör temsilcisi özel sektörden uzman kişiler davet edilerek; Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar, Yoğuşmalı Kombiler, İç tesisat Esnek boru kullanımları, Gaz Dağıtım Şirketlerinin Uygulamaları, Gaz Yakıcı Cihazlarda Enerji Verimliliği, ERP Yönetmeliği, Avrupa Birliği Doğalgaz Yakıcı Cihazlar Uygulamaları gibi teknik ve geliştirici eğitimler düzenlenmelidir.
 2. Doğalgaz SMM üyelerimiz ile; sektörel gelişmeler, mevzuatlar ve problemlerinin tartışılacağı aylık veya üç aylık periyotlarla geniş katılımlı toplantılar yapılmalıdır.
 3. Bu toplantıların çıktıları ile birlikte, gaz dağıtım firması düzenli ziyaret edilerek talepleri ve düzeltici faaliyetleri iletmelidir.
 4. Gaz firmalarının şartnamelerinde TS7363’ü referans göstermesine rağmen, doğal gaz projeleri ve uygulamaları alanında farklılıklar halen mevcuttur. Bu uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla 31. dönemde yerelde gaz dağıtım firması İZMİRGAZ ve ulusal ölçekte gaz dağıtıcı firmalarının birliği ve EPDK ile ulusal taslak şartname hazırlanması doğrultusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir.
 5. Enerji verimliliği yönetmeliği değişikliğine istinaden, özellikle gaz yakıcı cihazların hem yanma şekli hem de teknolojik anlamda değişmesi öngörüsü ile Doğalgaz Broşürünün sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
 6. Gaz Dağıtım firması ile yapılan sözleşmeye istinaden; Kazan Dairesi Kontrollerinin geliştirerek, 5 yıldan daha eski tesisatların kontrolü uygulaması devreye sokulması için Gaz Dağıtım firması ile görüşülmelidir.
 7. Doğalgaz SMM, İç Tesisat Firmaları ve İzmirgaz’ın Odamız bünyesinde ortak çalımalar yürütebileceği ve odamızın bu faaliyetlerin merkezinde olacağı alt yapı çalışmaları yapılmalıdır.
 8. 2009 yılında mevzuata giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak, merkezi sistem kazan kullanımı artmıştır. Merkezi sistem kazan kurulumunda, Duvar tipi yoğuşmalı kazanların oranı çok yüksek olmasına istinaden; odamız bünyesinde ki eğitim salonlarının içerisinde örnek bir kazan dairesi kurulumu yapılabilmesi için çalışma yapılmalıdır.
 9. 8. Madde de bahsedilen kazan dairesi kurulumuna istinaden; bina yöneticileri, kazan yakıcıları, resmi daire kazan görevlileri ve iç tesisat firmaların eğitimler planlanmalıdır.
 10. Doğalgazın kullanımının yaygınlaşma ve birim maliyetlerde oluşan artışlara istinaden, enerji verimli kullanım hakkında Yerel yönetimlerle birlikte halka yönelik ücretsiz eğitimler planlanmalıdır.
 11. Yetkisiz çalışan firmalar konusunda İzmirgaz ile birlikte çalışmalar yapılmalıdır.
 12. İzmirgaz ile beraber yürütülen; kazan dairesi kontrollerinin, kontrol listesinin yeni teknolojik gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilerek revize edilmesi çalışmaları yapılmalıdır.