ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

                                 ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

                                      MESLEK DALI KOMİSYONU

  ASIL ÜYE  
79214 ALİ CEM ÇATAK                  cem.catak [at] engi.com
35609 ORHAN DEMİR ordemir100154 [at] gmail.com
106027 KADİR NOZOĞLU kadirnozoglu [at] gmail.com
81789 LEVENT AYBERK leventayberk [at] gmail.com
78546 ERCAN ADAŞLIK  adaslik [at] gmail.com
46565 ERKAN ŞILEF esilef [at] hotmail.com
69293 HÜSEYİN MANTO hsynmnt [at] gmail.com
47958 YILDIZ ŞAHİN yildiz_sm [at] hotmail.com
  YEDEK ÜYE   
18134 ERTUĞRUL KEMALOĞLU  bulusertugrul [at] yahoo.com
105535 ÖZDEN OĞUZ ozdnoguz [at] gmail.com
  99325 SEVİNÇ PEHLİVAN ÇAKAN sevinc-pehlivan [at] hotmail.com
115448 ÖZGÜN İNALTAY ohuninaltay [at] gmail.com
104012 TARIK CENGİZ KISA tarikcengizkisa [at] gmail.com
71191 İMRE FERAH GÖKTÜRK gferah [at] gmail.com
114191 ZAFER AĞYAR zaferagyar [at] gmail.com

 

EİM MEDAK AMACI ;

- Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaları oluşturmak.

- Meslek alına özgü bilgi ve deney birikiminin oluşturulması amacıyla ilgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak, meslek dalı ile ilgili konularda Oda   Yönetim kuruluna danışmanlık yapmak 

- Meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması amacıyla mesleğin gelişmwsini sağlayacak araçları oluşturmak. 

- Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirleyerek meslek içi dayaışmayı sürüdürebilr kılmak. 

- Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eşgüdümlemesi amacıyla, en az bir MDK/MEDAK üyesinin görev alacağı örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb.meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmalarını yaygınlaştırmak. 

 

Komisyonumuza ilişkin sosyal medya hesaplarımız ; 

Facebook https://www.facebook.com/End%C3%BCstri-%C4%B0%C5%9Fletme-M%C3%BChendisli%C4%9Fi-Meslek-Dal%C4%B1-Komisyonu-Kocaeli-MMO-%C5%9Eube-289937768496588/
İnstagram https://www.instagram.com/endustri_im_mdk_mmo.kocaeli/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ayawi8fi2aa5
Linkedin https://www.linkedin.com/in/eim-kocaeli-308589172/
Twiter https://twitter.com/EimKocaeli
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCjawuJo8gdaTF6IXDiUtDKA?disable_polymer=true
Google+ https://plus.google.com/u/7/100201494958629788262