Enerji Sistemleri Mühendisliği Komisyonu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Ziya Haktan Karadeniz - Görkem Teneler
Sorumlu Çalışanlar: Çağlar Çimen - Volkan Erdem

Üyeler:

49643  Nurdan Yıldırım
122063 Emre Eroğlu
123017 Hazal Demirok
124051 Nezir Yağız Çam
124067 Onur Çay
124100 Utku Dağıstan
124219 Mert Ökten
Yeni Üye Evin Egeli

 


ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


 1. 30. Dönem ESM komisyonun bünyesinde başlatılan aşağıda bahsedilen çalışmaların bir sonraki ESM komisyonu tarafından tamamlanarak, ESM mevcut durum raporu vb. şeklinde MMO yayını olarak kamuoyu ile paylaşılması önerilmektedir.
  • ESM bölümlerinin ülkemizde geçmişte ve günümüzde kaç üniversitede mevcut olduğu, güncel yerleşme oranları gibi durumlarının araştırılması
  • Mevcut akademik kadrolar açısından ESM bölümlerinin analizi
  • Mevcuttaki ESM öğrenci birlikleri ve derneklerin araştırılması,
  • ESM öğrenci ve mezunlarının yetkilendirme belgeleri için istenen gerekliliklerin araştırılması (ESM müfredatı Makine Mühendisliği ve Elektrik/Elektrik-Elektronik Müh. Bölümlerinin enerji eksenindeki temel derslerini içeren bir müfredata sahip olmasına rağmen, enerji alanındaki bazı mühendis yetkilendirme eğitimlerine çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamakta veya çok detaylı eğitim aldıkları alanlarda bir yetki belgesi alması gerektiğinde de diğer mühendislerle birlikte aynı eğitime katılma zorunluluğu gibi çeşitli sıkıntıları yaşamaktadırlar.)
  • ESM bölümlerinin müfredatlarının incelenerek mevcut durum analizinin yapılması
 2. Türkiye genelinde ESM bölüm başkanlarını içeren bir iletişim ağı oluşturularak, ortak toplantı ve bilgi paylaşımı platformu oluşturulması ile ESM bölümü öğrenci ve mezunlarının MMO çatısı altında örgütlenmesi için çalışmalar yapılması
 3. MMO bünyesinde Endüstri ve İşletme Mühendisliği (EİM) Meslek Dalı çalışmaları örnek alınarak MEDAK ön çalışmalarının yapılması
 4. Öğrenci üye komisyonu altında ESM Alt Komisyonu kurulması
 5. Yakın bölgemizde mevcut ESM bölümleri için kampüsler arası etkinliklerin düzenlenmesi (YÜ, İYTE, MCBÜ)
 6. ESM öğrencileri özelinde eğitici toplantıların, teknik gezilerin, çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması (Öğrenci Üye Komisyonu ile birlikte)
 7. Odanın çeşitli etkinliklerinde ( sempozyum, seminer, kongre vb.) ve uzmanlık komisyonlarında ESM mezun ve/veya öğrencilerinin aktif rol alması yönünde özendirme faaliyetlerinin yapılması,
 8. TMMOB bünyesinde enerji alanında yapılan etkinliklere destek olunarak, aktif görev alınmasının sağlanması,
 9. ESM konuları özelinde halihazırda TMMOB kapsamında düzenlenen etkinliklerdeki konulara ek olarak inovatif konuların ele alınacağı yerel olarak düzenli periyotlarla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,
 10. MMO bünyesinde ESM stajyer öğrenci alınması konusunda çalışmaların yapılması, öğrencilere staj konusunda destek olunması