Kadın Mühendisler Komisyonu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Yelda Çetiner - Aslıhan Yılmaz Okan
Sorumlu Çalışanlar: Çiçek Şimşek Yıldız - Ayşe Ece Aytaç

Üyeler:

26770 Ümmühan Gencer
32237 Dilek Ferda Yamanlar
35568 Selda Ünver
38741 Dursun Sarı
38831 Ayşegül Arslan Aydın
40982 Okan Küçük
42064 Sebahat Serin
49643 Nurdan Yıldırım
61659 Elif Eda Doğan
72219 Nergiz Burhan
73698 Gamze Mumcu
82708 Melis Aydın
82887 Esra Uzel Baskan
105579 Yasemin Güneş Bayar
108220 Zeynep Lizge Evcin
110638 Kübra İncesu
124743 Burcu Pınar
127710 Merve Şahin
129848 Aleyna Kara
129965 Ahsen Sönmezışık
132042 Sultan Betül Kaplan
132174 Begüm Çetin

 


KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


31. Dönemden başlayarak hedeflerimizi ne kadar gerçekleştirdiğimizi rakamsal olarak görebilmek ve hangi alanda iyileştirme, geliştirme yapacağımızı net olarak saptayabilmek için "tablo" ile takip yöntemine geçmeye komisyonca karar verilmiş ve yönetim kurulumuzla paylaşılmıştır. Buna göre, hesap ve takip yöntemi aşağıda kısaca anlatılmaktadır.

1) 31.Dönem KMK Hedefler
     A) Komisyon Hedefleri
     B) MMO İzmir Şb. Stratejik Plan Hedefleri

1) 31.Dönem KMK Hedefler

     A) 31.Dönem KMK Hedefler : Komisyon Hedefleri

31. Dönem komisyon hedeflerimiz aşağıda 19 madde olarak belirlenmiştir. Dönem sonunda gerçekleşen hedefe (1), gerçekleşmeyen hedefe (0) değeri verilerek sonuç "Durum" sütununa işlenecektir. Bu sütundaki değerlerin toplamı, 19'a bölünerek gerçekleşme yüzdesi "Hedeflere Uyum Durumu" olarak hesaplanacaktır. (örn. 12x100/19 = %63) Açıklama kısmına (özellikle) gerçekleşmeme sebebi kısaca ifade edilebilir ya da varsa ilgili notlar düşülebilir.

Yeni dönem için hedefimiz %80 olarak belirlenmiştir.
 

No. 31.Dönem KMK Hedefler Durum (1)/(0) Açıklama
1 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele” konularında söyleşiler düzenlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının üyelerimiz arasında ve toplumda genel kabulünü artırıcı etkinliklere devam etmek.    
2 Dönem boyunca Şube Bülteninde ülke gündemi ile ilgili ve kadın konulu yazılar üyeler tarafından yazılıp yayınlanmasına devam etmek, Yeni Söyleşi dizisine ait sunumların aylık olarak yine Şube Bülteninde paylaşılmasına devam etmek.    
3 Önümüzdeki dönemde de“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ve “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” etkinliklerini TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubuyla beraber düzenlemeye devam etmek.    
4 Kadın Mühendisler Komisyonu çalışmalarına katılımı artırmak ve özendirmek amacıyla dönem başında tanışma toplantısı ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine devam etmek.    
5 Lise ve üniversitelerde meslek tanıtım günlerinde kadın üyelerimizin görev almasına devam etmek.    
6 Diğer kadın örgütleriyle çalışmalara ve ortak projelere katkı ve katılımda bulunmaya devam etmek.    
7 Başta öğrenci üye komisyonumuz olmak üzere şubemizin diğer komisyonlarıyla beraber ortak çalışmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmeye devam etmek.    
8 Kadın üyelerin Şube çalışmalarına, Genel Kurul ve Seçimlerine katılımlarını artırmak amacıyla örgütlenme çalışmalarına (işyeri ziyaretleri, kadın üyeler buluşmaları vb. sosyal etkinliklere) ağırlık vermek.    
9 Mühendislerin sosyal ve hukuksal hakları (mobbing ve taciz, iş hukuku vb.) hakkında komisyon olarak ve/veya örgütlenme birimizle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam etmek.    
10 XX Söyleşiler: "Mesleğim ve Kadın/TCE" hakkında yeni söyleşi dizisine başlamak.
Karma; bir mühendislik, bir de diğer meslek dalı olacak şekilde sırayla olabilir; feminist bilinci olan konuklar ile yapılmasına karar verildi.
   
11 Sadece komisyon üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve şube
çalışanlarımız için"Mobbing","Taciz", "TCE" konularını içeren
bilgilendirme/atölye çalışması yapılması önerimiz sorumlu YK
aracılığı ile yönetim kuruluna iletildi. Önerimiz kabul gördü.
Sonuç alana dek takipçisi olmaya karar verildi.
   
12 “TMMOB Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası (CATS)” na başvurular ve varsa devam eden süreçler hakkında TMMOB'den bilgi talebi İKK KÇG tarafından yapıldı, yanıt bekleniyor.
Sonuç alana dek takipçisi olmaya karar verildi.
   
13 “TMMOB Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası(CATS)”nın çalışma şekli, başvuru yöntemi ve tüzük içeriği hakkında komisyon üyelerinin bilgilendirilmesinin bülten yazısı olmasına ve kalıcı olarak bültende (ilan şeklinde olabilir, dikkat çekici akılda kalıcı maddeler halinde) bir köşe ayrılmasının talep edildi.Sonuç alana dek takipçisi olmaya karar verildi.    
14 Dönem boyunca düzenlenen Söyleşi dizisi varsa "Almanak" olarak kayda alınmasına karar verildi; yapılmasına ve sürekliliğini sağlamak. (Söyleşi yazıları bültende aylık olarak yayınlanmaya devam edecek, kaynak burası olacak, dijital ve normal basım şeklinde üyeyle paylaşılacaktır.)    
15 31.Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu hk. : Ara toplantı alındı, YK'ya iletilecek öneriler metin haline getirildi ve iletildi. Yeni dönem hedefler/planlar raporuna eklenmesine karar verildi. İlgili Rapor ektedir. Komisyon üye seçimi ve komisyonun etkinliğini artıracak yönde yönetmeliğe uygun şekilde hareket etmek.    
16 Yeni dönemde düzenlenecek olan TMMOB Kadın Sempozyumuna katılmak ve katkı koymak.    
17 Yeni dönemde düzenlenecek olan TMMOB Kadın Kurultayına yerelde ve merkezde katılmak ve katkı koymak.    
18 Yeni dönemde düzenlenecek olan TMMOB Genel Kuruluna katılmak ve katkı koymak.    
19 Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonunun görünürlüğünün arttırılması ve yaptığı çalışmaların arşiv niteliğinde kalıcı hale getirilmesi için web sitesine komisyon tarihçesi, varlığı süresince yapılan çalışmalar, hedefler gibi bilgilerin girişinin yapılması.    

     

     B) 31.Dönem KMK Hedefler : MMO İzmir Şube Stratejik Plan Hedefleri

Komisyonumuzla ilgili hedefler, MMO İzmir Şube Stratejik Planımızdaki hedefler arasından saptanıp aşağıdaki tabloda 10 madde olarak belirlenmiştir. Dönem sonunda gerçekleşen hedefe (1), gerçekleşmeyen hedefe (0) değeri verilerek sonuç "Durum" sütununa işlenecektir. Bu sütundaki değerlerin toplamı, 10'a bölünerek gerçekleşme yüzdesi "Hedeflere Uyum Durumu" olarak hesaplanacaktır. (örn. 7x100/10 = %70) Açıklama kısmına (özellikle) gerçekleşmeme sebebi kısaca ifade edilebilir ya da varsa ilgili notlar düşülebilir.

Yeni dönem için hedefimiz %80 olarak belirlenmiştir.

No MMO İzmir Şb St.Pl. Hedefler Durum (1)/(0) Açıklama
1 Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerin yerelimize yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma olanaklarını sağlayacak ortamlar (söyleşi, konferans, arama toplantıları vb.) yaratılacaktır. (Bkz. Stratejik Pl / TEMA 1: ŞUBE ÖRGÜTSEL/KURUMSAL YAPISI Stratejik Amaç 1.1)    
2 Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin ücretsiz hukuksal danışmanlık hizmeti verilecektir. (Bkz. Stratejik Pl/ Stratejik Amaç 1.3)    
3 Meslektaşlarımıza yönelik olarak Şubemiz internet sitesinde hukuki mevzuatı özetleyen bilgilendirici yazılı ve görsel dokümanların bulunduğu bir alan oluşturulacak, bu alan 6 aylık periyotlarla gözden geçirilerek ihtiyaç varsa güncellenecektir. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.3.2)    
4 Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecek, meslek yaşamında etkinliklerinin arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Stratejik Amaç 1.4)
Şubemiz kadın üyelerinin 47. ve 48. Dönem Oda organlarında ve Oda delegeliğinde eşit temsiliyeti sağlanacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.4.1)
   
5 Her çalışma döneminde Kadın Mühendisler Komisyonu kurulacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.4.2)    
6 Her çalışma döneminde 1 kez Yerel Kadın Kurultayı düzenlenecektir. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.4.3)    
7 Kurulacak süreli/sürekli uzmanlık komisyonlarına üye görevlendirmesinde uzmanlık, bilgi ve deneyimler dikkate alınacak, komisyon çalışmaları sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli izlenecektir. (Bkz. Stratejik Pl/ Stratejik Amaç 1.8)
Her çalışma dönemi başında komisyonlar çalışma programı
hazırlayacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.8.1)
   
8 Her dört ayda bir komisyonlar çalışma raporu hazırlayacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.8.2)    
9 Her çalışma dönemi içinde komisyonlar en az 1 etkinlik düzenleyecektir. (Bkz. Stratejik Pl/ Hedef 1.8.3)    
10 Yerel Yönetimlerde katılımcı demokrasinin yaşama geçtiği Kent Konseylerine Odamız temsilcilerinin aktif olarak katılımı sağlanacak, Odamız bilgi, birikim ve deneyimlerinin çalışmalara aktarılması, kentimize dair doğru politikaların oluşturulması için katkı koyulacaktır. (Bkz. Stratejik Pl/ Stratejik Amaç 3.4)    

 

31.Döneme yönelik planladığımız hedeflere ulaşabilmek için;

Başta odamız yönetim kurulunun desteğiyle; oda çalışanları ve diğer uzmanlık komisyonlarında görev alan üyelerimizin katkı ve paylaşımlarının örgütlülük anlayışımızın perçinlenmesi anlamında büyük önemi olduğunu vurgulayarak yeni çalışma döneminin, hepimiz için planladığımız hedeflere ulaştığımız bol paylaşımlı, keyifli ve başarılı bir süreç olmasını diliyoruz.
 


ÇALIŞMA RAPORUNA EK
31. DÖNEM KOMİSYONLAR KURULUŞ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
ÖNERİLER


Bu Çalışma Kadın Mühendisler Komisyonu Tarafından Hazırlanmıştır

1 - Komisyonlar Tüzüğünde Yer Alan Maddelerin Eksiksiz Uygulanması

02.06. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına iştirak etmeyenlerin komisyondaki görevleri kendiliğinden sona erer. Konu ile ilgili bir çizelge komisyon raportörü tarafından tutulur ve neticeleri sekreter üyeye duyurulur. Bu üyelerin yerine sekreter üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu‘nun kararı ile yenileri atanır. Ayrıca sekreter üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu‘nun kararı ile komisyon üyeleri görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir.

02.12. Çalışmaları devamlılık arzeden komisyonlar, Oda çalışma programları gereğince, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için, en çok yeni dönemin ilk üç haftasında komisyon çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulu‘na sunar. Komisyon çalışma programı, biri o döneme ait kısa süreli, diğeri gelecekteki dönemleri de kapsayacak şekilde uzun süreli olmak üzere 2 ayrı program şeklinde hazırlanır. Komisyonlar, Temmuz ve Aralık aylarının ilk yarısında faaliyet raporlarını hazırlayarak, Yönetim Kurulu‘nun tetkikine sunulmak üzere Sekreter Üye‘ye verirler.

2 - Mevcut Uzmanlık Komisyon Başvuru Formuna Eklenmesi Önerilen Maddeler
 

 • En az 70 sözcükten oluşan katılması düşünülen komisyon çalışmalarına yönelik niyet mektubu
 • Daha önce, katılınmak istenen komisyonun çalışma alanına yönelik yapmış olduğunuz çalışmaları özetleyin
 • Katılınmak istenen komisyona yönelik en az 1 proje ya da etkinlik önerisi

3 - Ek Öneriler
 

 • Komisyonlar için ilana çıkıldığında komisyonlar yönetmeliğinin linkinin paylaşılması ve başvuru öncesi okunması gerekliliği önerisinin yapılması
 • İlan üst yazısı içeriğine komisyon çalışmalarında proje üretilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı bir içerik eklenmesi.
 • Yönetim Kurulu tarafından dönem başında her komisyon için en az 1 proje ya da çalışma önerisinin yapılması.
 • Genel kurulda dağıtılmak üzere komisyonlar çalışma yönetmeliğinin küçük bir kitapçık şeklinde basılması
 • Komisyon ilk toplantısında yönetmeliğin tanıtılması ve kurallara uyarak bir çalışma sergileneceğinin aktarılması
 • Komisyon üyelerinin belirlenmesinden önce başvuruda bulunan kişiler ile komisyondan sorumlu yön. Kur. Üyesi ve teknik sorumlunun katılacağı zoom ya da yüz yüze toplantı yapılması ve komisyonda yer alacağı belirlenen kişilerin duyurusunun sonraki bir zamanda yapılması.
 • Her komisyonun, üyelerinin dönem içinde en az 2 kez, yönetim kurulu toplantısına çağrılması ve planlanan ya da uygulama sürecinde olan projeler üzerinde fikir alışverişinin yapılması