Yapı Denetim Komisyonu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arslan Çağlayan Gürel
Sorumlu Çalışanlar: Onur Sayman - Mustafa Akışın

Üyeler:

4739 Emin Berberoğlu
6068 Celal Kemal Yenişehirli
13796 Hüseyin Çobanoğlu
16374 Ertan Çıplak
16602 Cengiz Oluk
17632 Mehmet Haluk İncedoğan
17863 Feyzi Seymen
18052 Haydar Arslan
20259 Faik Yaşar Katipoğlu
21263 Sebahattin İşçi
22165 İsmail Yıldızkol
22645 Sedat Işık
22858 Necmettin Çetinköprülü
26037 Recep Sertdemir
37004 Osman Gökay Ersoy
37981 Çetin İçmez
42064 Sebahat Serin
43584 Çiler Gürel
46118 Aziz Köksal
49772 Ahmet Soyutürk
65928 Mehmet Salih Kalkan
89479 Doruk Karakoç

 


YAPI DENETİM KOMİSYONU 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


A) YAPI DENETİM MEVZUATI VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER:

30. Çalışma dönemi, covit19 salgın hastalığından dolayı, Şube yönetimi tarafından önerilen uzaktan eğitimler ve toplantılar şeklinde geçirilmiştir. Bundan dolayı çalışmalarımız sadece komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalar geniş katılımlı şekilde üye meslektaşlarımıza ulaştırılamamıştır. Bunun içindir ki 31. Dönem çalışmaları için aşağıda belirtilen Yapı Denetim mevzuatı ve ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerde göz önünde bulundurularak komisyon üyesi arkadaşlar tarafından çalışmalarda esas olacağından bireysel olarak aşağıdaki kanun ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi konusunun hatırlatılması, daha çok üye meslektaşlarımıza ulaşabilmemiz açısından yüz yüze eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi.

 1. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun ve Uygulama Yönetmeliği.
 2. 3194 sayılı İmar kanunun ve uygulamaları
 3. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 4. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ‘G’ işaretlemesi.
 5. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
 6. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
 7. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
 8. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 9. Otopark havalandırma Yönetmeliği
 10. Sığınak Yönetmeliği

B) 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMINDA:

 1. 29 ve 30. Dönemlerde tespiti yapılan Denetçi Makina Mühendisi ve Kontrol Elemanı olarak aktif görev yapan meslektaşların güncel bilgileri ile çalıştığı firma ve adreslerinin aylık olarak güncelleştirilmesi için ilgili kuruluşlarla diyalog sağlanması çalışmalarının devam ettirilmesi,
 2. Yapı denetim firmalarında çalışan meslektaşlarla daha kolay iletişim kurulması amacıyla iş yeri temsilcileri veya bölge temsilcileri belirlenmesi,
 3. Yapı denetim kurgusunda esas, minimum bürokrasi, maksimum mesleki hizmet iken; uygulamada durum tam tersine dönmüştür. Sözde yasal iyileştirmelerle, Belediyelere ilaveten İlçe Mal Müdürlükleri ile artan bürokrasi; müteahhitlerle parasal bağ; yapı denetim bedelinin geç yatırılması; ödemelerde ayları geçen gecikmeler ile yaşam derdine düşen yapı denetim kuruluşları ve meslektaşlar şantiyelerden ve doğal olarak mesleklerinden uzaklaştırılmış ve maalesef imzacılık adeta teşvik edilmiştir. Havuz sistemi uygulaması bir nebze de olsa faydalı olmuşsa da problemler devam etmektedir.
 4. Sektörde çalışan meslektaşlar, yapı denetim sistemi dışında kalan odalarından daha da uzaklaşmışlardır. Bu nedenle, 30. Dönem çalışmalarının devamı olarak, 31. Dönem Yapı Denetim Çalışma Grubu faaliyetlerimizde, “Mesleğe dönüş ve imzacılığa son” hedefi için çalışmaların yoğunlaştırılmasını öngörmekteyiz.
 5. Meslektaşlarımızın yönetmelik ve güncel teknolojiye projelendirmelerde ve kontrollerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile inşaatlarda kullanılması uygun olan yapı malzemeleri hakkında bilgilendirmek üzere odamız yönetimi görüşleri doğrultusunda Mekanik tesisat komisyonu ve diğer ilgili komisyonlarla birlikte bir Mesleki Gelişim eğitimi düzenlenmesi için çalışma başlatılması,
 6. Meslektaşlarımızın inşaatlarda yapılacak olan Asansörlerin denetiminde güncel yönetmelik ve teknolojiye nelere dikkat edilmesi konusunda uygun bilgilendirmek üzere odamız yönetiminin görüşleri doğrultusunda Asansör komisyonu ile birlikte bir Mesleki Gelişim eğitimi düzenlenmesi için çalışma başlatılması,
 7. Doğal Gazlı Isıtma (Kalorifer) Tesisatı Projelendirmelerinde bina girişinden başlamak üzere bacaya kadar Doğal Gaz tesisat projelerinin hazırlanması için Doğal Gaz Komisyonu ile çalışmalar yapılması,
 8. Bundan sonraki dönem için doğalgaz ile ilgili olarak, proje ve inşaat kontrolleri sırasında karşılaşılan sorunların ele alınacağı bir seminer ile daha sonra “Yangınla mücadele ve yapı denetimi” konusunda çalışmalar ve seminer düzenlenmesi,
 9. Yapı Denetim şirketlerinde çalışan meslektaşlarımızın haklarının korunması için önceki dönemde hazırlanmış olan taslak tip sözleşmenin son şekli verilerek Yapı Denetim Derneği ve bu sektörde çalışan meslektaşlarımız ile paylaşılarak işe girişlerde dikkate alınması için girişimlerde bulunulması,
 10. 30.Dönemde covit19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz, Yapı Denetim hizmetlerinin çoğunluğunu kapsayan uygulama kapsamı geniş uygun şantiyelerden birisine teknik ziyaret gerçekleştirmesi,
 11. Yapı Denetimle ilgili yönetmeliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak üzere diğer meslek kuruluşları ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulması ve bir temsilci katılımının sağlanması için çalışma yapılması,
 12. Yapı denetimde çalışan meslektaşlarımızın Mesleki gelişimlerinin sağlanması için yapılacak eğitimlere katılımlarının arttırılması için mesleki vize işlemelerinde avantaj sağlayacak düzenlemeler için ilgili bakanlığa öneri sunulması hususunda çalışma başlatılması,

C) Komisyon üyelerinden en az 5 kişilik bir grup oluşturularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirilmesi ve bu ziyarette aşağıda tespiti yapılan konu başlıklarının bir rapor halinde sunulması;

 1. Oda komisyonunca hazırlanan “Denetçi – İşveren Tip Sözleşmesi’nin uygulamaya konulabilmesi için görüşleri ve desteklenmesi talebinde bulunulması,
 2. Sektörde çalışan Denetçi meslektaşların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, yönetmelik ve güncel mevzuatlarda yapılan değişikliklerden haberdar olunması hususlarında yapılacak kongre, çalıştay, seminer vb. eğitimlere katılımlarının teşvik edilmesi için puanlamaya gidilmesi ve bu puanlamanın Denetçi Belgelerinin vizesi sırasında vize ücretinden düşülmesi hususunun görüşülmesi,
 3. Yapı Denetim Firmalarında halen uygulamada olan “Proje Kontrol Formlarının” güncellenmesi için daha hazırlanan “Çek listeleri” eşleştirilerek eksik olanların (Doğal Gaz Tesisat Projesinin ilave edilmesi, Kalorifer Tesisat Projesi kontrol föyü Merkezi sistem Kalorifer tesisat projesine göre hazırlanmış olup Doğalgazlı veya Elektrikli Kombili Bireysel Isıtma Sistemi Projesine, Klima İle Isıtma –Soğutma Sistemine göre proje kontrol formu, Hidrolik Asansör Avan Projesi, Asansör Dairesiz Asansör Avan Projesi ve özürlü vatandaşlar için dış girişten kata ulaşıma kadar ne şekilde yapılacağının belirtildiği kontrol formu, Gürültü yönetmeliğine ve su yalıtımı yönetmeliğine göre denetleme formu ilave edilmesi hususlarının görüşülmesi, Planlanmış ancak COVİT19 salgınından dolayı gerçekleştirilememiştir. Ancak bu ziyaretin 31. Çalışma döneminde gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
 4. Denetçi Makina Mühendisi ve Kontrol Elemanı olarak aktif görev yapan meslektaşların tespit edilen güncel bilgileri ile çalıştığı firma ve adreslerine göre iletişim bilgileri ile Tespit edilen Yapı denetim firmaları ilçelere göre gruplandırılarak, işyeri temsilcisi veya belirli bölgeleri için temsilci seçilmesi için çalışma yapılmasını öngörmekteyiz.
 5. Meslektaşlarımızın yönetmelik ve güncel teknolojiye projelendirmelerde ve kontrollerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile inşaatlarda kullanılması uygun olan yapı malzemeleri hakkında bilgilendirmek üzere odamız yönetimi görüşleri doğrultusunda Mekanik tesisat komisyonu ve diğer ilgili komisyonlarla birlikte bir Mesleki Gelişim eğitimi düzenlenmesi için çalışma başlatılmasını öngörmekteyiz.
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak; 30 Mayıs 2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yapı sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi imzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslara dair Tebliğde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 1. Maddesine eklenen (ı) ve (i) bentlerinden (ı) bendinde belirtilen Küme Yapılarla ilgili Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlendirilmesi; Uygulama İmar Planının sınırları içerisinde aynı adada İnşaat yapılmakta olan yapı Müteahhidinin tercihine bırakılmış ve E görevlendirme tebliği ruhuna aykırı olmuştur. Bu Çelişkinin; yasal olarak, Küme yapı uygulamasının iptal edilmesiyle giderilecektir.
 7. Yapı Denetimde; a-İnşaat All Risk sigortasının. b-Mesleki sorumluluk sigortalarının zorunlu hale getirilmesi, HUSUSLARININ GÖRÜŞÜLMESİ ve bir RAPOR haline getirilerek sunulması.

D) Meslektaşlarımızın Yapı Denetimle ilgili Uygulama alanında yaşanan aksaklık ve sorunları en aza indirgemek için aşağıda belirtilen hususların uygulanmasında ve takibine dikkat edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu hususlar;

 1. Proje Denetleme Formları: Halen uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 5, Ek-3, form-1’deki, Proje Kontrol Formları, makine mühendisliği mekanik tesisat alanları göz önüne alındığında nicelik ve nitelik olarak yetersiz kalmakta, projelerin etkin kontrolü yapılamamaktadır. Bu nedenle proje kontrol formları yeniden ele alınıp düzenlenmeli; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 5, Ek-3, form-1’deki, proje kontrol formlarının tamamlayıcısı olarak Uygulamaya sokulmalıdır.
 2. Şantiye Denetleme Formları: Bu günkü uygulamada meslektaşların şantiyede yapılan mesleki denetimleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ilgili eklerine ek olarak; geniş hizmet alanlarındaki mekanik tesisatlarını içine alan yeni şantiye denetleme formlarının düzenlenmesi, yapı denetiminde hizmet veren, makine mühendislerine şantiye denetiminde yol gösterici olarak etkin bir denetim yapılmasının sağlayacağı kanaatindeyiz.
 3. Mekanik Tesisat Hizmetleri Yapı Denetim Şantiye Defteri: İnşaatın muhtelif aşamalarında makine mühendisliği ile ilgili denetimlerin, spesifik ve meslek disiplinine özgün tutanaklarının şantiyede, denetim esnasında fiilen kayda alınması ile ancak etkin ve gerçek mesleki denetimin sağlanabileceğine inanmaktayız. Bunun için, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin EK-10, Form 8, Yapı Denetleme Defteri’nin tamamlayıcısı olarak; mekanik tesisat hizmetlerinin; temel, su basmanı, katlar, sıva öncesi, son aşama, armatür, cihaz ve ekipman montajı, yapım aşamalarının fiili şantiye denetimleri sırasında, şantiyede muhafaza edilmek ve sayfalarını tutanak olarak düzenlemek üzere; bir beyaz asıl ( defterde kalacak ), bir mavi kopya ( ilgili idareye ) ve bir sarı kopya ( denetim kuruluşu dosyasında saklanacak ) düzenlenecek şekilde ciltli Mekanik Tesisat Hizmetleri Yapı Denetim Şantiye Defteri’nin uygulama usul ve esasları ile zorunlu olarak uygulanmasının yararlı olacağının düşünmekteyiz.
 4. Meslektaşa Ulaşma, Yapı denetiminde hizmet veren, makine mühendislerinin, geniş hizmet alanlarında; proje ve şantiyede, meslek disiplinine özgün ve o yapıya mahsus gerçek denetimlerinin, ilave önlemlerle disiplin altına alınarak yapılmasının zorunluluğuna inanmaktayız. Yapı denetiminde çalışan makine mühendislerinin teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları için eğitim çalışmalarına katılmaları gerekir. MMO İzmir Şubesi olarak, uygulamakta olduğumuz çeşitli eğitim faaliyetlerinde yapı denetimde hizmet veren meslektaşlarımızın katılımlarını sağlayamamaktayız, bu hususunda bir şekilde disiplin altına alınması ve katılımın sağlanması için yaptırım uygulanması gerekliliğine inanmaktayız.
 5. Temel ve çatı su yalıtımı tutanaklarının ve Akustik ses yalıtımı tutanaklarının düzenlenmesinde sadece Makine Mühendislerinin değil, Beton ve donatı tutanaklarında olduğu gibi diğer meslek gruplarının, şantiye şefinin ve yapı Müteahhidinin ortaklaşa imza atmalarının gerektiği ve bu konu da çalışmanın yapılması.

Yukarıda açıklanan görüş ve öneriler doğrultusunda;30 dönem çalışma grubunda alt komisyon
kurulması, kurulacak bu komisyonun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak çalışma grubu
oluşturması.

E) Ortak Çalışma grubunda ele alınması düşündüğümüz konu başlıkları.

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MMO İzmir Şubesindeki Yapı denetim kuruluşlarında çalışan meslektaşlara ait bilgilerin bilgisayar ortamında güncel olarak paylaşılması.
 2. 30.Dönem çalışma programı döneminde yapılması planlanan, ancak salgın dolayısı ile gerçekleşemeyen, eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantılarını organize ederek destek sağlamak ve bununla ilgili konu başlıklarını Yapı Denetim Komisyonu aracılığı ile Şube Yönetimi ile paylaşmak.
 3. Daha önceki dönemlerde taslak şeklinde hazırlanarak belirli bir aşamaya gelmiş olan ancak sonuçlanamayan konu başlıklarından; 1)Makine Mühendisliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, 2)Yaşanan Denetim ve Mesleki sorunların paylaşılması, 3)Yapı Denetim Kuruluşlarında istihdam edilen Proje ve Uygulama Denetçisi (Makine) ve Kontrol Mühendisleri (Makina) Taslak halinde hazırlanmış olan Tip Sözleşmeleri, 4)Yine Taslak olarak hazırlanmış olan; Proje Denetleme Formları, 5)Şantiye Denetleme Formu, 6)Mekanik Tesisat Hizmetleri Yapı Denetim Şantiye Defteri, 7)Şantiye ortamında Yapı Malzemeleri tespit ve Kontrol Formu (CE ve G) Yönetmeliğine göre. 8)Denetçi Makine Mühendisleri Kredili Puanlama Programı. 9) Yapı Denetim Kuruluşlarında istihdam edilen Proje ve Uygulama Denetçisi (Makine) ve Kontrol Mühendisleri (Makina) Denetçi Belgesi çıkarılması veya Denetçi Belgesi yenilenmesi aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önce istenilen Oda Kayıt Belgesi gerekir şeklinde yeniden bir genelge ile sağlanması, 30. Dönemde taslak olarak hazırlanmış olan, Asansör avam proje denetleme formu, Engelli platformu denetleme formu ve Şantiye ortamında yapı malzemeleri denetleme formlarının kontrol edilerek güncel hale getirilmesi konusunda çalışma yapılması. Gibi konularda mesafe kat edilmesi veya sonuçlandırılması. Yaşanmakta olan yapı denetim ortamında, sürekli yeni yapı denetim şirketi kurulmakta, şirketler el değiştirmekte ve kuruluşlar arası personel hareketi çok yüksek düzeydedir. Bu nedenle, Meslektaşlarımıza ulaşmak yetmez, şirket ve personel hareketlerinin ve değişimlerinin İl Müdürlüğü tarafından gününde odamıza iletilmesi sisteminin kurulması faydalı olacaktır.

Yukarıda vurgulanan hususların yanında: Yapı denetim sisteminde ruhsat vermeye yetkili ilgili idarelerdeki ve yapı denetim kuruluşlarındaki üyelere ait bilgilerdeki hataların, yapı denetim yazılımlarındaki kullanıcılara intikali nedeni ile kaynaklanan mağduriyetlerin ve haksızlıkların oluşmasını önlemek; buna karşın, MMO İzmir Şubesini başta eğitim olmak üzere, tüm faaliyetlerinde yapı denetimde hizmet veren meslektaşlara ulaşılamaması sorununun çözümünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MMO İzmir Şubesindeki meslektaşlara ait bilgilerin paylaşılması ile mümkün olacağını ve bir ortak çalışma gurubun teşkilinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.